Unit 8 lớp 8: getting started

  -  

Để sẵn sàng mang đến bài xích này thiệt xuất sắc, những em bắt buộc tham khảo thêm một số đất nước nói giờ đồng hồ Anh là ngữ điệu bao gồm (tiếng mẹ đẻ).

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 8: getting started


1. Listen and read 

(Nghe với hiểu.)

How’s your summer camp?

Nick: How"s your international summer camp going, Phong?

Phong: Awesome, just awesome.

Nick: You sound so happy. What vị you lượt thích about it?

Phong: It"s hard khổng lồ say. Everything"s wonderful: the friends I"ve made, the places I"ve visited, the activities...

Nick: Oh...Your English has improved a lot!

Phong: Absolutely. I use English every day, with people from different countries.

Nick: Where are they from?

Phong: Everywhere! Places like India, Canadomain authority... English is also an official language here in Singapore.

Nick: Right. Have sầu you made any friends from English speaking countries?

Phong: I"m in a team with two boys from Australia và a girl from the USA.

Nick: Do you have difficulty understanding them?

Phong: I found it difficult to underst& them at first. Perhaps it"s because of their accent, but it"s OK now.

Nick: It"s great that you can practise English with native speakers. When are you back?

Phong: Our camp closes on July 15th and I take the night flight trang chủ the same day.

Nick: Looking forward khổng lồ seeing you then. Enjoy!

Phong: I will. Thanks. Bye.

 

*

a. Find a word or an expression from the conversation which you use when you...

(Tìm một từ hoặc một các tự, từ bài xích đàm thoại nhưng mà em thực hiện Khi em...)

1. think something is wonderful (nghĩ điều gì là hay vời)

2. agree with somebody (gật đầu đồng ý với ai đó)

3. cannot decide (cấp thiết quyết định)

4. are not sure about something (ko dĩ nhiên về điều gì)

Do you know any other expressions which have sầu the same meaning?

(Em có biết phương pháp trình diễn như thế nào có cùng nghĩa như thế không?)

Phương thơm pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Nick: Trại htrần thế giới của người sử dụng ra làm sao vậy Phong?

Phong: Tuyệt, thiệt tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

Nick: quý khách trông có vẻ như hết sức vui. Bạn phù hợp gì về nó?

Phong: Thật nặng nề nhằm nói. Mọi đồ vật thật tốt vời: những người bạn, rất nhiều địa điểm mà bản thân mang đến. Những chuyển động...

Nick: Ồ... Tiếng Anh của cậu đang nâng cấp các rồi đấy!

Phong: Chắc rồi. Mình thực hiện tiếng Anh từng ngày, với những người từ hầu hết nước khác.

Nick: Họ đến từ đâu vậy?

Phong: Mọi nơi! Những khu vực như Ấn Độ, Canadomain authority... Tiếng Anh cũng chính là ngôn từ bằng lòng sinh sống Singapore.

Nick: Đúng vậy. quý khách hàng gồm kết bạn với ai ở rất nhiều nước nói giờ đồng hồ Anh không?

Phong: Mình trong team cùng với 2 chúng ta nam giới từ bỏ Úc cùng một bạn nữ từ Mỹ.

Nick: quý khách hàng bao gồm thấy khó khăn khi hiểu họ không?

Phong: Mình thấy thiệt cạnh tranh nhằm hiểu chúng ta, thuở đầu là vậy. Có lẽ bởi vì giọng của mình dẫu vậy hiện thời thì ổn định rồi.

Nick: Thật hay Khi chúng ta cũng có thể thực hành tiếng Anh với những người bạn dạng xđọng. Lúc nào chúng ta trsống về?

Phong: Trại của bọn chúng mình đóng góp vào ngày 15 tháng 7 cùng mình bắt chuyến cất cánh đêm trngơi nghỉ về cùng trong ngày.

Nick: Mong rằng chạm mặt được cậu sau. Bảo trọng!

Phong: Cảm ơn cậu. Tạm biệt. 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. awesome, just awesome (hoàn hảo và tuyệt vời nhất, xuất sắc)

2. absolutely / Right (đúng, hoàn toàn chủ yếu xác)

3. it’s hard to say (thật cực nhọc nói)

4. perhaps (có lẽ)


1b. Read the conversation again & answer the questions. 

(Đọc bài xích đàm thoại lần nữa với trả lời đông đảo câu hỏi sau.)


1. Where is Phong now?

(Phong đã nghỉ ngơi đâu?)

2. Where vày the campers come from?

(Những tín đồ của trại đến từ đâu?)

3. What has Phong done so far?

(Cho đến giờ đồng hồ Phong đã làm gì?)

4. Why has he been able to improve his English?

(Tại sao anh ấy rất có thể nâng cao tiếng Anh của mình?)

5. Who are in the same team with Phong?

(Ai là bạn thuộc team cùng với Phong?)

6. When can Niông chồng see Phong?

(Lúc như thế nào Nichồng rất có thể gặp mặt Phong?)

Lời giải chi tiết:

1. He’s at an international summer camp (in Singapore).

(Anh ấy sinh hoạt trại htrằn thế giới sinh hoạt Singapore.)

2. They come from different countries.

(Họ đến từ số đông nước khác biệt.)

3. He has made new friends, visited places, và taken part in different activities.

(Anh ấy đang kết chúng ta bắt đầu, thăm những địa điểm với tđam mê gia đầy đủ chuyển động khác.)

4.

Xem thêm: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Ma Giáo Giáo Chủ

 Because he uses English every day with people from different countries.

(Bởi bởi anh ấy áp dụng tiếng Anh mỗi ngày cùng với những người trường đoản cú phần đa nước khác biệt.)

5. Two boys from Australia and a girl from the USA.

(Hai phái mạnh trai trường đoản cú úc và một cô gái từ Mỹ.)

6. After July 15th.

(Sau ngày 15 mon 7.)


2. Complete the sentences with words/ phrases from the box.

(Hoàn thành phần đa câu với phần lớn từ/ cụm từ vào form.)

native sầu speakers

official language

English speaking countries

the USA

summer camp

accents

1. Last year I had a wonderful time at a in Britain.

2. The USA, the United Kingdom và New Zealand are all .

3. Australians are of English because they use it as their mother tongue.

4.  is in the mid-north of America.

5. Usually, people from different parts of a country speak their language with different .

6. English is an in countries lượt thích India, Malaysia và Singapore.

Lời giải đưa ra tiết:

1. summer camp

2. english speaking countries

3. native speakers

4. The USA

5. accents

6. official language

1. Last year I had a wonderful time at a summer camp in Britain.

(Năm rồi tôi vẫn bao gồm một khoảng tầm thời hạn náo nức tại một trại htrần sinh hoạt Anh.)

2. The USA, the United Kingdom và New Zeal& are all English speaking countries.

(Mỹ, Anh với New Zeal& tất cả mọi là số đông nước nói giờ đồng hồ Anh.)

3. Australians are native speakers of English because they use it as their mother tongue.

(Người Úc là fan bạn dạng xứ nói giờ Anh bởi vì chúng ta sử dụng nó nhỏng ngôn từ người mẹ đẻ.)

4. The USA is in the mid-north of America.

(Mỹ nằm tại vị trí Trung Bắc châu Mỹ.)

5. Usually, people from different parts of a country speak their language with different accents.

(Đôi khi, người từ số đông chỗ không giống nhau trên một nước nhà nói ngôn ngữ của mình cùng với giọng khác nhau.)

6.

Xem thêm: Tin Học 10 Bài Tập Bài Toán Và Thuật Toán Tin Học 10, Bài Tập Bài Toán Và Thuật Toán Tin Học 10

English is an official language in countries lượt thích India, Malaysia & Singapore.

(Tiếng Anh là ngữ điệu chính thức sinh sống phần nhiều non sông nlỗi Ấn Độ, Malaysia cùng Singapore.)