Unit 3  At Home (Getting Started

  -  

Dưới đấy là phần khởi hễ của Unit 1, nhằm reviews về chủ thể xuyên suốt tương tự như giúp cho bạn phát âm đạt được một cái nhìn tổng quan về chủ thể. Bài viết cung ứng gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa nhằm mục đích góp các bạn phát âm cùng làm cho bài xích tập giỏi hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen và read:

Nghe với đọc

Duong & Nick: Good morning. Guide: Good morning. Can I help you ?Nick: Yes, We ‘d like khổng lồ know something about the cultural groups of Viet Nam.Duong : Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?Guide: Exactly.Nick: How interesting! I am curious about them now. Which group is the largest?Guide: Well, the Viet (or Kinh) have sầu the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ‘ethnic minority peoples’.Nick: And where do they live?Guide: All over the country. Some groups like the Tay, Hao ước Yao... live sầu mostly in the mountainous regions in the north, và the Ctê mê, khme, Ede.... live in the central Highland và some southern provinces.Nick: I see. And vị they speak their own languages?Guide: Yes, & they have their own ways of life, and customs và traditions.Nick: That’s awesome! I’d like lớn find out more about them.Guide: Ok. I’ll show you around và tell you some interesting...

Bạn đang xem: Unit 3  at home (getting started

Dịch:

Dương và Nick: Chào buổi sáng.Hướng dẫn viên: Chào buổi sáng sớm. Tôi góp gì cho các em nào?Nick: Vâng, chúng em ý muốn biết vài ba diều về những nhóm văn hóa truyền thống của toàn quốc. Dương: Đúng vậy. Có thật là tất cả 54 team dân tộc bản địa ở non sông chúng ta không?Hướng dẫn viên: Chính xác.Nick: Thật thụ vị! Em hiếu kỳ về chúng ta đấy. Nhóm làm sao là lớn số 1 vậy?Hướng dẫn viên: À, người Việt (hoặc tín đồ Kinh) bao gồm số fan lớn số 1, chỉ chiếm khoảng 86% dân sinh. 53 đội khác được Điện thoại tư vấn là dân tộc bản địa tgọi số.Nick: Và họ sinh sống nghỉ ngơi đâu?Hướng dẫn viên: Khắp giang sơn. Vài team nhỏng fan Tày, H’mong, Dao... sinh sống hầu như nghỉ ngơi phần đa Quanh Vùng miền núi phía Bắc, và fan Chăm, Khmer, Ê Đê... sống sống Tây Nguyên và vài ba thức giấc phía Nam.Nick: Em phát âm rồi. Và họ nói ngôn ngữ riêng biệt của họ đề xuất không?Hướng dẫn viên: Đúng vậy, cùng bọn họ tất cả bí quyết sinh sống riêng biệt của mình cũng tương tự phong tục và truyền thống riêng biệt.Nick: Thật tuyệt! Em mong tìm hiểu hơn về họ.Hướng dẫn viên: Được. Cô đang dẫn các em đi vòng xung quanh và nói cho những em nghe đôi điều độc đáo...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

Tìm trường đoản cú trái nghĩa với đều tự này vào bài xích đàm thoại

1. boring 2. smallest 3. majority 4. northern 

b. Read the conversation again & answer the questions

Đọc bài xích đàm thoại đợt tiếp nhữa với trả lời phần nhiều câu hỏi

1. Where are Duong and Nick?

They are in the Museum of Ethnology.

2. What bởi vì they want khổng lồ know?

They want khổng lồ know about the ethnic groups of Vietphái nam.

3. How many ethnic group are there in Vietnam?

There are 54 ethnic groups.

4. Which ethnic group has the largest population?

The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Do the ehtnic minority peoples have sầu their own customs và traditions?

Yes, they do.

c. Can you find the following expression in the conversation? Try lớn explain what they mean.

Xem thêm: Khi Trời Trong Gió Nhẹ Sớm Mai Hồng Dân Trai Tráng Bơi Thuyền Đi Đánh Cá

Bạn hoàn toàn có thể kiếm tìm phần nhiều thành ngữ vào bài xích đàm thoại không? Cố nắm phân tích và lý giải bọn chúng tất cả nghĩa gì.

1. Exacly: used as a reply, agreeing with what sometoàn thân has just said, or emphasising that it is correct.2. How interesting! How + adj/adv: used to show a svào reaction to something.3. I see: used lớn show you understand what someone said.4. That’s awesome!: Used lớn express your compliments with something

d. Work in pairs. Use facts from the conversation khổng lồ make short role – plays using the expressions in c.

Làm theo cặp. Sử dụng hầu như vấn đề trong bài bác đàm thoại để đóng đầy đủ vai ngắn thực hiện thành ngữ vào phần c.

2. Use the words and phrases in the box to lớn label each picture.

Sử dụng đầy đủ tự cùng cụm trường đoản cú vào form dể Điện thoại tư vấn tên từng bức hình.

*

*

1. five-coloured sticky rice (xôi 5 màu)2. terraced fields (ruộng bậc thang)3. festival (lễ hội)4. folk dance (điệu múa dân gian)5. open-air market (chợ trời)6. musical instrument (nhạc cụ)7. costume (trang phục)8. stilt house (công ty sàn)

3. Complete the following sentences with the words và phrases in the box.

Hoàn thành đông đảo câu sau với đa số từ bỏ cùng các từ bỏ vào khung.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán Hình Lớp 9 Bài 2 : Luyện Tập, Giải Toán Vnen 9 Bài 2: Luyện Tập

1. ethnic 2. heritage 3. stilt house3. festivals 5. member 6. terraced fields 

4. GAME: QUICK QUIZ

Work in pairs. Ask và answer, using these cues.