Giải sgk tiếng anh 8 mới

  -  

Dưới đấy là phần khởi đụng của Unit 2, nhằm giới thiệu về chủ thể xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một chiếc nhìn tổng quan lại về chủ đề. Bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài xích tập và phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu giúp chúng ta hiểu với làm bài tập tốt hơn,


*

1. Listen and read

Nguyen: Nguyen speakingNick: Hi Nguyen, how`s your stay there?Nguyen: Hi Nick! Well, it;s more exciting than I expected.Nick: What are you doing?Nguyen: Lots of things. It`s harvest time, so we help load the rice onto buffalo-drawn carts, ride it trang chủ and dry it. Have you ever ridden a cart?Nick: No, but I`d like it.Nguyen: & sometimes I go herding the buffaloes with the boys.Nick: You`ve made new friends?Nguyen: Yeah - right on my fiest day. They came và we went flying kites together.Nick: Where can you buy a kite in the countryside?Nguyen: The people here don`t buy kites - they make them. My grandfather`s made me the largest, most colourful kite I`ve ever had. It looks great up there in the sky.Nick: Oh, I`m so envious!Nguyen: Ha...ha...I guess. I live more happily here, và there`s still a lot more lớn explore.Nick: Sounds great!Nguyen: & everything seems to lớn move more slowly here than in the city.Nick: I wish I could join...

Bạn đang xem: Giải sgk tiếng anh 8 mới

Dịch:

Nguyen: Nguyên vẫn nói đây.Nick: xin chào Nguyên, bạn tại chỗ này thế nào rồi?Nguyên: xin chào Nick! À, độc đáo hơn mình ao ước đợi đấy.Nick: Cậu đang làm cái gi vậy?Nguyên: Nhiều vấn đề lắm. Đến thời hạn thu hoạch rồi, vì vậy nhà mình giúp tải lúa lên xe cộ trâu, dắt nó về nhà và phơi lúa. Cậu từng lái xe kia chưa?Nick: Chưa, nhưng mình muốn lắm.Nguyên: và thỉnh loáng mình di chăn trâu cùng với những các bạn nam.Nick: Cậu có kết các bạn mới không?Nguyên: tất cả - vào ngày đầu tiên của mình. Họ đã đến và chúng mình đi thả diều cùng nhau.Nick: chúng ta có thể mua một con diều nơi đâu nơi miền quê?Nguyên: bạn dân ở chỗ này không sở hữu diều - họ tự làm chúng. Ông nội bản thân đã làm cho mình nhỏ diều đầy color nhất, lớn số 1 mà mình từng có. Nó trông thật mập mạp trên bầu trời.Nick: Ồ, mình ghen tị quá!Nguyên: Ha... Ha... Ha... Mình đoán vậy. Mình sống vui hơn tại chỗ này và vẫn có rất nhiều điều nhằm khám phá.Nick: Nghe thật tuyệt!Nguyên: Và phần nhiều thứ ở đây dường như diễn ra chậm trễ hơn so với làm việc thành phố.Nick: Mình ước ao rằng mình có thể tham gia..

a.Are these sentences true (T) or false (F)?

1. Nguyen didn`t think country life could be so interesting. T2. Nguyen never join the boys in herding the buffaloes. F3. Rice is transported trang chủ on truck. F4. Nick would like to visit the countryside at harvest time. T5. Nguyen thinks life in the city is faster than that in the countryside.T

b. Answer the following questions.

1. Where is Nguyen now?

He’s in the countryside. Anh ấy vẫn ở miền quê.

2. When was he able lớn make new friend?

Right on his first day here. Ngày vào ngày thứ nhất anh ấy làm việc đây.

3. What is Nguyen’s kite like?

It’s big & colorful. Nó khủng và đầy màu sắc sắc.

4. Who is Nguyen probably staying with?

His grandfather. Ông nội của anh ấy.

Xem thêm: Văn Tả Một Ngày Mới Bắt Đầu Ở Quê Em (18 Mẫu), Tả Một Ngày Mới Bắt Đầu Ở Quê Em

5. Does Nick want to be with Nguyen?

Yes, he does. Có

c. Complete the sentences with the words int he box.

1. When a thing has of bright colours, it is ___colorful ___.2. When people are not in a hurry, they ___move slowly ___.3. A busy time when people collect their crops is called ___harvest time ___.4. A place where rice grows is called a ___paddy fields ___.5. My brother is taking his buffaloes out to feed them. He`s ___herding ___ them.6. Rice is loaed onto a ___buffalo-drawn cart ___ lớn transport it home. Buffalo-drawn cart herding harvest time colourful move slowly paddy field.

d. In groups, discuss and find how Nguyen feels about his stay in the countryside. Tick (v) the appropriate box. Look for expressions from the conversation to support your ideas.

1. He likes it2. He doesn`t mind it.3. He doesn`t like it.

2. Match the activities with the pictures.

Nối các chuyển động với tranh tương ứng

*

1 - e

2 - f

3 - a

4 - c

5 - d

6 - b

3. Can you think of some more things that children vị in the countryside? Make a list.

Example: They climb trees.

They go swimming in the river.

Xem thêm: Lý Thuyết Dấu Của Tam Thức Bậc Hai Và Các Bài Tập Vận Dụng, Lý Thuyết Dấu Của Tam Thức Bậc Hai Hay, Chi Tiết

Gợi ý:

go fishingegg collectingfeed the animalsbuild the straw into a stacksee farmer lớn plough the fieldsloading the riceherding the buffaloesflying a kite

4. GAME: COUNTRYSIDE CHARDES

Play charades in two teams using the class menu of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity lớn one person from Team 1. This person mimes the activity for their team lớn guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed. The team with the most points wins.