Tiếng anh 12

  -  

1.  Yes, because of many new advancemernts in science và technology, especially in medicine, man’s life will be better. Man no longer fear or fear anxious about incurable diseases, which were considered fatal ones, such as cancer, diabets, smallpox...

Bạn đang xem: Tiếng anh 12

(Vâng, vị nhiều tiến bộ mới trong khoa học và công nghệ, tốt nhất là trong y học, cuộc sống thường ngày của con bạn sẽ tốt hơn. Người đàn ông không còn lo lắng hoặc lo âu về các bệnh không chữa được, được xem như là gây tử vong, như ung thư, đái đường, bệnh đậu mùa ...)

2. In the future, three things might happen, I think.

First, man can travel into outerspace : to the moon, và other planets in the universe. Next, all dometic chores are done by machine or by robots, & finally, offices will go electronic and people can vì chưng most of things with computers such as shopping, buying goods or tickets,...

(Trong tương lai, có tía điều rất có thể xảy ra, tôi nghĩ. Trang bị nhất, bé người hoàn toàn có thể đi vào bên ngoài: xung quanh trăng, và các hành tinh không giống trong vũ trụ. Tiếp theo, tất cả các các bước dometic được triển khai bằng thứ hoặc bằng robot, và cuối cùng, văn phòng sẽ đi điện tử và mọi người có thể làm được rất nhiều thứ bằng laptop như cài sắm, mua sắm chọn lựa hoặc vé, ...)


While Text

WHILE YOU READ 

Read the text và do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn cùng làm bài bác tập kèm theo.)

What will life be lượt thích in the future? Different people have different answers to lớn this question; some are pessimistic while others optimistic.

Things will be much worse than they are nowadays, pessimists say. The whole world will experience a period of economic depression. Many large corporations will be wiped out & millions of jobs will be lost. The security of the earth will be threatened by terrorism as terrorist groups will become more powerful và more dangerous. On the contrary, optimists believe that life will be far better than it is today. We will be living in a much cleaner environment, breathing fresher air & eating healthier foods. We will also be better looked after by a more modern medical system. Domestic chores will no longer be a burden thanks lớn the inventions of labour-saving devices.

For better or worse, it is certain that in the future some things will be very different. Developments in micro giải pháp công nghệ - computers và telecommunication are bound to have a huge influence on various aspects of our lives. Take work, for instance. Robots will bởi most of the work in factories, so they will be cleaner places for fewer people to lớn work in them. Offices, too, will go electronic with the result that paper will almost completely disappear. More people will work from trang chủ on computers linked to lớn a head office. As for travel, it is likely that space-shuttle công nghệ will be used in normal air travel achieving speeds of up khổng lồ 15,000 kph. Cars will still be with us, but, instead of petrol, they will run on anything from electricity khổng lồ methane gas. They will also be fitted with computers to lớn tell us how efficiently we are driving and if there is anything wrong on the road ahead.

Whatever we expect from the future, remember that progress has never moved in straight lines, và history is full of unexpected developments. However, we are confident that the future is in our hands, và it is our responsibility khổng lồ contribute lớn bettering our own lives.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trong tương lai cuộc sống đời thường sẽ như thế nào? những người khác biệt có hầu hết câu trả lời khác biệt cho câu hỏi này: một vài người bi thảm trong khi nhiều người khác lạc quan.

Những người bi thiết nói mọi bài toán sẽ tệ hơn hiện nay nhiều. Toàn thế giới sẽ trải sang 1 thời kì kinh tế tài chính trì trệ. Các tổng doanh nghiệp lớn sẽ ảnh hưởng xóa sổ và hàng triệu việc làm vẫn mất. Sự bình an của trái đất có khả năng sẽ bị đe dọa vì chưng chủ nghĩa khủng bố vì rất nhiều nhóm khủng ba sẽ mạnh mẽ hơn và nguy khốn hơn. Trái lại mọi người lạc quan tin rằng cuộc sống tốt đẹp nhất hơn ngày nay nhiều. Họ sẽ sinh sống trong một môi trường xung quanh sạch sẽ hơn nhiều, thay đổi không khí mạnh khỏe hơn, và ăn uống thức ăn uống bổ dưỡng hơn. Chúng ta cũng sẽ được chăm lo tốt rộng bởi khối hệ thống y tế tân tiến hơn. Các quá trình nhà sẽ không hề là gánh nặng nhờ những phát minh sáng tạo những phương tiện tiết kiệm ngân sách lao động.

Dù xuất sắc hơn xuất xắc xấu hơn, fan ta chắc chắn rằng rằng vào tương lai một trong những điều đã khác hẳn. Những phát triển trong kinh nghiệm vi-mô - máy tính xách tay và viễn thông chắc chắn có nhiều tác động đến nhiều khía cạnh không giống nhau của đời sống bọn chúng ta. Thí dụ việc làm. Tín đồ máy sẽ làm cho đa số các bước trong nhà máy. Vì vậy chúng sẽ là số đông nơi thật sạch hơn đến ít người hơn thao tác làm việc nơi đó. Cũng thế, các văn phòng sẽ trở cần điện tử hóa với hậu quả là giấy đang gần như hoàn toàn biến mất. Không ít người dân sẽ thao tác làm việc tại công ty hơn trên laptop được nối kết với công sở chính. Đối với du lịch, có thể kĩ thuật tàu con thoi không gian sẽ được thực hiện trong phượt hàng không thường thì đạt đến vận tốc đến 15.000 cây số một giờ. Xe sẽ vẫn còn tồn tại với bọn chúng ta, nhưng chũm vì bằng xăng, bọn chúng sẽ chạy bằng bất kể thứ gì từ bỏ điện mang lại khí mê-tan. Chúng sẽ được lắp để với máy tính xách tay để bảo họ rằng họ đang lái xe công dụng thế làm sao và bao gồm điều gì bất ổn trên con đường phía trước không.

Dù họ mong đợi bất kì điều gì làm việc tương lai, hãy nhớ rằng tân tiến không lúc nào đi trên đường thẳng tắp, và lịch sử dân tộc đầy những cải cách và phát triển bất ngờ. Mặc dù nhiên, họ tin rằng tương lai sống trong tay của chúng ta, và đó là trọng trách của chúng ta để đóng góp phần vào vấn đề làm cho cuộc sống thường ngày tốt đẹp mắt hơn.


While 1

1. Find words or phrases in the passage which have the following meanings.

(Tìm hầu như từ hay cụm từ trong đoạn văn gồm nghĩa sau.)

1. People who always expect bad things lớn happen: __________

2. People who always expect good things to lớn happen: __________

3. A period when there’s little economic activity & many people are poor or without jobs: __________

4. The use of violent action in order khổng lồ achieve political aims or lớn force a government to act: __________

5. Be destroyed or removed completely: __________

6. Spacecraft designed to lớn be used for travelling between the earth và a space station: __________

Lời giải chi tiết:

1. People who always expect bad things lớn happen = pessimists

(Những người luôn luôn nghĩ điều xấu xảy ra => fan bi quan)

2. People who always expect good things to lớn happen = optimists

(Những người luôn mong đợi điều xuất sắc đẹp sẽ xẩy ra => người lạc quan)

3. A period when there’s little economic activity & many people are poor or without jobs = economic depression 

(Một tiến độ có ít vận động kinh tế và không ít người dân nghèo hoặc không tồn tại việc có tác dụng => suy thoái ghê tế )

4. The use of violent action in order lớn achieve political aims or to lớn force a government to lớn act = terrorism

(Việc sử dụng hành động bạo lực để đạt được kim chỉ nam chính trị hoặc buộc cơ quan chính phủ phải hành vi => chủ nghĩa phệ bố)

5. Be destroyed or removed completely = wiped out

(Được tiêu bỏ hoặc loại bỏ hoàn toàn => càn quét, quét sạch)

6. Spacecraft designed lớn be used for travelling between the earth & a space station = space-shuttle

(Tàu vũ trụ có thiết kế để áp dụng cho việc di chuyển giữa trái đất cùng trạm không khí => tàu vũ trụ)


While 2

2. Answer these following questions.

(Trả lời những thắc mắc sau.)

1.

Xem thêm: Truyện Tranh Tây Du Ký Bựa Chap 30, Tây Du Ký Bựa

 What will happen in an economic depression?

(Điều gì sẽ xẩy ra trong thời kỳ kinh tế suy thoái?)

2. Why, according khổng lồ pessimists, will the security of the earth be threatened?

(Tại sao, theo những người bi quan, bình an của Trái Đất có khả năng sẽ bị đe dọa?)

3. What will life be like in the future, according lớn optimists?

(Theo số đông người sáng sủa sẽ sống ra sao trong tương lai?)

4. What are the most important factors that will bring about dramatic changes in different aspects of our lives?

(Những yếu hèn tố quan trọng nhất sẽ mang về những chuyển đổi đáng kể trong các khía cạnh khác biệt của cuộc sống của chúng ta?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Many large corporations will he wiped out và millions of jobs will be lost.

(Nhiều doanh nghiệp lớn sẽ ảnh hưởng xóa sổ với hàng triệu người mất việc làm.)

Thông tin: (đoạn 2) “The whole world will experience a period of economic depression. Many large corporations will be wiped out & millions of jobs will be lost.

2. Because of terrorism as terrorists will be more powerful and more dangerous.

(Vì khủng bố, vày những kẻ khủng tía sẽ mạnh bạo hơn và nguy nan hơn.)

Thông tin: (đoạn 2) “The security of the earth will be threatened by terrorism as terrorist groups will become more powerful and more dangerous.

3. People will be living in a much cleaner environment, breathing fresher air và eating healthier foods. They will he better looked after by a more modern medical.

(Mọi bạn sẽ sống trong một môi trường sạch hơn, hít thở không khí tươi hơn và ăn uống thực phẩm lành mạnh. Bọn họ sẽ quan tâm tốt hơn bằng một nền y tế tiến bộ hơn.)

Thông tin: (đoạn 2) On the contrary, optimists believe that life will be far better than it is today. We will be living in a much cleaner environment, breathing fresher air & eating healthier foods...”

4. They are developments in micro giải pháp công nghệ - computers & telecommunication.

(Đó là những trở nên tân tiến trong kỹ năng vi-mô - máy tính và viễn thông.)

Thông tin: (đoạn 3) Developments in micro technology - computers and telecommunication are bound lớn have a huge influence on various aspects of our lives. 


While 3

3. Complete the notes about how technology will influence our life in the future.

(Hoàn chỉnh những ghi chú về phương biện pháp kĩ thuật sẽ ảnh hưởng cuộc sống bọn họ trong tương lai.)

- work: _________________________

travel:______________________

Lời giải chi tiết:

- work: factories will be run by robots; offices go electronic; many people will work from home.

(Công việc: các nhà máy đã được tinh chỉnh và điều khiển bởi robot; văn phòng và công sở đi năng lượng điện tử; không ít người dân sẽ làm việc ở nhà.)

- travel: normal air travel by very fast space-shuttle, at 15.000 kph; cars will be run on electricity or methane gas and fitted with computers

(đi lại: thông thường đi máy bay bằng tàu con thoi khôn xiết nhanh, với vận tốc 15.000 km/h; ô tô sẽ chạy bởi điện hoặc khí mê-tan cùng được gắn thêm máy tính)


After

AFTER YOU READ

Work in groups. Discuss the advantages và disadvantages of robots.

(Làm bài toán từng nhóm. đàm luận những điều lợi và vô ích của bạn máy.)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: In the future, most work will be done by robots. Certainly there are advantages and disadvantages both, I think. What advantages vị you think can result from it?

B: First, life will be easier and safer. And we can save much labour from factory work khổng lồ household chores.

C: Dangerous work will be done by robots, so workers are prevented from deadly risks at work.

D: As a result of this, man will have more leisure time to lớn enjoy life, vị more creative work or charity activities.

B: But in my opinion, there are also disadvantages about robots. The major disadvantage is so many people will thất bại their jobs for much more work will be done by machine or automatically.

C: Next, you may get lazy because of much free time.

A: In addition, the maintenance cost is high because of high và complicated technology.

B: Whatever it may happen, man’s life in the future is certainly easier và more comfortable if we know how khổng lồ use these modem devices wisely.

Tạm dịch:

A: trong tương lai, số đông các quá trình sẽ được thực hiện bởi robot. Chắc hẳn rằng có những lợi thế và bất lợi, tôi nghĩ. Chúng ta nghĩ những ích lợi nào hoàn toàn có thể phát sinh từ nó?

B: lắp thêm nhất, cuộc sống sẽ dễ dàng và bình an hơn. Và bạn cũng có thể tiết kiệm không ít lao động từ nhà máy sản xuất đến quá trình gia đình.

C: quá trình nguy hiểm sẽ được triển khai bởi robot, vị đó, công nhân được phòng ngừa nguy cơ chết fan tại nơi làm việc.

D: vị đó, con tín đồ sẽ có nhiều thời gian rỗi để tận hưởng cuộc sống, thao tác sáng sản xuất hơn hoặc các hoạt động từ thiện.

B: mà lại theo tôi, cũng có những có hại về robot. Có hại lớn độc nhất là nhiều người dân sẽ mất bài toán làm vày ngày càng nhiều quá trình sẽ được thực hiện bằng trang thiết bị hay tự động hóa hóa.

C: Tiếp theo, chúng ta cũng có thể lười biếng vì có khá nhiều thời gian ung dung rỗi. 

A: cung ứng đó, đưa ra phí gia hạn cao do công nghệ cao và phức tạp.

Xem thêm: Các Nguyên Tắc Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Trong Doanh Nghiệp, 8 Nguyên Tắc Vàng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

B: cho dù nó hoàn toàn có thể xảy ra, cuộc sống thường ngày của con người trong tương lai chắc hẳn rằng sẽ dễ dãi hơn và thoải mái và dễ chịu hơn nếu họ biết giải pháp sử dụng các thiết bị hiện nay đâị một phương pháp khôn ngoan.