Speaking

  -  

Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. (Làm câu hỏi theo cặp. Ra quyết định của các vận động sau trên đây là công việc tình nguyện.)


B. SPEAKING

Task 1.

Bạn đang xem: Speaking

Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work.

(Làm bài toán theo cặp. Quyết định của các vận động sau đây là công việc tình nguyện.)

• Taking part in an excursion

• Helping people in remote or mountainous areas

• Giving care và comfort khổng lồ the poor và the sick

• Participating in an English speaking club

• Providing education for disadvantaged children

• Joining the Green Saturday Movement

Hướng dẫn giải:

1. Helping people in remote or mountainous areas

2. Giving care & comfort lớn the poor & the sick

3. Providing education for disadvantaged children

4. Joining the Green Saturday Movement

Tạm dịch: 

Tham gia chuyến du lịchGiúp đỡ fan ở vùng núi xa xôiChăm sóc và chế tác sự thoải mái cho tất cả những người nghèo và người ốmTham gia câu lạc bộ nói giờ đồng hồ AnhGiáo dục trẻ em tàn tậtTham gia phong trào Thứ 7 xanh

Task 2. Work in pairs. Practise the dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow.

(Làm vấn đề theo cặp. Thực hành thực tế đối thoại và sau đó thực hiện nay một cuộc hội thoại tương tự, bằng phương pháp sử dụng các vận động tiếp theo.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We"re helping people in mountainous areas.

A: What exactly are you doing?

B: We"re teaching the children khổng lồ read & write.

A: do you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

Xem thêm: Giáo Án Khám Phá Về Máy Bay Mới Nhất 2020, Giáo Án Nhà Trẻ Kpkh Tìm Hiểu Về Máy Bay

*

Hướng dẫn giải:

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We"re helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We"re cleaning up their houses or cooking meals.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

Chú ý: Phần gạch men chân học sinh có thể thay cố kỉnh theo chủ ý cá nhân.

Tạm dịch: 

A: ai đang tham gia các bước tình nguyện gì?

B: bọn chúng mình đang trợ giúp người làm việc vùng núi?

A: và đúng là bạn đang làm gì?

B: bọn chúng mình dạy trẻ nhỏ đọc với viết. 

A: các bạn có thích các bước này không?

B: Có, mình thích giúp đỡ mọi người. 

Những hoạt động của bạn

Công việc đúng mực bạn sẽ làm

- giúp đỡ người nghỉ ngơi vùng núi

- Giúp đỡ người già giỏi bị bệnh

- Giúp đỡ trẻ nhỏ tàn tật xuất xắc khuyết tật

- Chăm sóc những thương binh và mái ấm gia đình của các liệt sĩ

- Tham gia phân luồng giao thông

- Dạy trẻ em đọc cùng viết

- Cho họ tiền

- Chơi trò chơi với họ

- Lắng nghe những vụ việc của họ

- Quét dọn đơn vị giúp họ

- Đi tải hàng

- Nấu đầy đủ bữa ăn

- Dẫn họ đến các nơi thú vị

- Hướng dẫn những phương tiện sinh hoạt giao lộ

- Giúp fan già và trẻ nhỏ dại qua đường

Task 3. Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends & usually vì to help people.

(Làm việc theo nhóm. Nói tới một kiểu công việc bạn bè tình nguyện viên của chúng ta thường làm để giúp đỡ mọi người.)

Hướng dẫn giải:

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children khổng lồ read and write. We enjoy the work very much because we like helping people.

Xem thêm: Formats And Editions Of Sam Trang Trinh, Sấm Trạng Trình

2. We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children to read and write, listen to lớn their problems, play games with them & take them to places of interest.

Tạm dịch: 

1. Chúng tôi thường tham gia giúp đỡ người sinh hoạt miền núi. Shop chúng tôi dạy trẻ nhỏ đọc và viết. Bọn chúng tôt thích quá trình này lắm vì chúng tôi thích giúp sức mọi người. 

2. Cửa hàng chúng tôi thường tham gia giúp đỡ trẻ em tàn tật xuất xắc khuyết tật. Công ty chúng tôi dạy trẻ em đọc cùng viết, lắng nghe vấn đề của chúng, chơi với chùng cùng dẫn chúng đến những nơi thú vị. 


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + vanphongphamsg.vn"Ví dụ: "Speaking - Unit 4 trang 49 SGK giờ Anh 11 vanphongphamsg.vn"