Tân thủy hử full hd

     
Author:Publisher:Edition/Format:Rating:Subjects More like this
Jueliang Ju;Hanyu Zhang;Zonghan Li;Yixuan An;Dong Hu;All authors
: , <20--?>
*
DVD đoạn phim : Vietnamese

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Bạn đang xem: Tân thủy hử full hd


*

Please choose whether or not you want other users khổng lồ be able khổng lồ see on your profile that this library is a favorite of yours.


Genre/Form: Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Language Note: Notes: Cast: Description: Details: Other Titles: Responsibility:
TranslationsTranslations inlớn Vietnamese
Videorecording
Visual material
Jueliang Ju; Hanyu Zhang; Zonghan Li; Yixuan An; Dong Hu; Gangshan Jing; Hu Gao; Tingting Gan; Kuan Yan; Tielin Zhang; Haibing Huang
Find more information about: Jueliang Ju Hanyu Zhang Zonghan Li Yixuan An Dong Hu Gangshan Jing Hu Gao Tingting Gan Kuan Yan Tielin Zhang Haibing Huang
825771611
Dubbed in Vietnamese.
Title from disc label.""Diễn viên chính: Trương Hàm Dư, Lý Tông Hàn, Lữ Lương Vỹ, Vương Kiến Tân, Nhiêm Khoan, Trần Long, Trương Địch, Hồ Đông, Viên Vịnh Nghi, An Dĩ Hiên, Cam Đình Đình, Lưu Tiểu Tiểu, Hồ Khả, Hà Giai Di, Hùng Nãi Cẩn, Đỗ Thuần"--Container."Lồng tiếng với nhiều giọng đọc"--Container.
Zhang Hanyu, Li Zong Han, An Yixuan, Hu Dong, Jing Gangshan, Gao Hu, Gan Tingting, Yan Kuan, Zhang Tielin, Huang Haibing, Chen Long, Kang Kai, Jin Song, He Jiayi, Huang Yingxuan, Hu Ke.

Xem thm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Màu Đỏ Đô Tiếng Anh, 22 Từ Vựng Về Màu Sắc Trong Tiếng Anh

9 videodiscs : sound, color ; 4 3 phần tư in.
DVD.
Shui hu zhuan108 anh hùng Lương Sơn Bạc
<đạo diễn, Ju Jueliang>.

Xem thêm: Phim, Xem Phim Mật Ngọt Tập Full Vietsub + Thuyết Minh Full Hd
You may have already requested this thành phầm. Please select Ok if you would like to lớn proceed with this request anyway.


function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+825771611; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null &và ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null &và format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //Gọi the javascript now // dropdownnội dung.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var size = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdownnội dung.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My vanphongphamsg.vn | My Lists | My Watchcác mục | My reviews | My Tags | My Saved Searches
vanphongphamsg.vn:trang chủ | About | Help | Search

vanphongphamsg.vn is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››