Thơ Tô Đông Pha

  -  
*

Tô Đông pha là người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tuy ông làm quan và thăng giáng nhiều lần nhưng cả cuộc đời của mình ông cũng đã rất tự tại. Lấy đọc sách làm thú vui, với là người nhiều tình cảm. Đó cũng đó là lý bởi giải thích thơ của ông rất tình tứ. Và ông cũng đó là người tài giỏi nhất trong chén bát đại gia của trung quốc từ những năm thế kỷ 7 mang đến tới 13. Dưới đây là những bài thơ giỏi nhất của sơn Đông trộn viết vào tập thơ Từ nổi tiếng.

Bạn đang xem: Thơ tô đông pha


Nội dung bài viết


Dĩ ngọc đới thi nguyên trưởng lão, nguyên dĩ nạp quần tương báo thứ vận kỳ 1

以玉帶施元長老,元以衲裙相報次韻其一 病骨難堪玉帶圍, 鈍根仍落箭鋒機。 欲教乞食歌姬院, 故與雲山舊衲衣。

Dĩ ngọc đới thi nguyên trưởng lão, nguyên dĩ nạp quần tương báo thứ vận kỳ 1 Bệnh cốt nan kham ngọc đái vi, Độn căn nhưng lạc tiễn phong ky (cơ). Dục giáo khất thực ca cơ viện, Cố dữ vân sơn cựu nạp y.

Du Kim Sơn tự

遊金山寺 我家江水初發源, 宦遊直送江入海。 聞道潮頭一丈高, 天寒尚有沙塵在。 中泠南畔石盤陀, 古來出沒隨濤波。 試登絕頂望鄉國, 江南江北青山多。 羈愁畏晚尋歸楫, 山僧苦留看落日。 微風萬頃靴文細, 斷霞半空魚尾赤。 是時江月初生魄, 二更月落天深黑。 江心似有炬火明, 飛燄照山棲鳥驚。 悵然歸臥心莫識, 非鬼非人竟何物。 江山如此不歸山, 江神見怪警我頑。 我謝江神豈得已, 有田不歸如江水。


Du Kim Sơn tự té gia Giang thuỷ sơ phân phát nguyên, Hoạn du trực tống Giang nhập hải. Văn đạo triều đầu nhất trượng cao, Thiên hàn thượng hữu sa trần tại. Trung Linh phái mạnh bạn thạch bàn đà, Cổ lai xuất một tuỳ đào ba. Thí đăng tuyệt đỉnh vọng hương quốc, Giang nam Giang bắc thanh sơn đa. Ky sầu uý vãn tầm quy tiếp, Sơn tăng khổ lưu khan lạc nhật. Vi phong vạn khoảnh ngoa văn tế, Đoạn hà bán không ngư vĩ xích. Thị thì Giang nguyệt sơ sinh phách, Nhị canh nguyệt lạc thiên thâm hắc. Giang trung khu tự hữu cự hoả minh, Phi diễm chiếu sơn thê điểu kinh. Trướng nhiên quy ngoạ tâm mạc thức, Phi quỷ phi nhân cánh hà vật. Giang sơn như thử bất quy sơn, Giang thần kiến quái cảnh bửa ngoan. Té tạ Giang thần khởi đắc dĩ, Hữu điền bất quy như Giang thuỷ.

Xem thêm: Đề Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Học Kì 2, Ôn Tập Tổng Hợp Vật Lý 10

Dịch nghĩa công ty ta ở nơi vạc nguồn của sông Trường Giang Đường làm quan đưa Trường Giang chảy vào biển Nghe nói ngọn triều dâng cao một trượng Trời lạnh còn có dấu mèo Phía nam giới núi Trung Linh kề với đá bàn đà Từ xưa đến nay lộ ngập theo thuỷ triều Thử lên đỉnh cao nhất quan sát về quê hương Đôi bờ Trường Giang đều nhiều núi xanh Nỗi buồn xa bên sợ tối tìm kiếm thuyền về Sư núi cố nài nỉ ở lại coi mặt trời lặn Gió nhẹ bao la, mặt nước gợn như nếp nhăn ủng. Lưng trời mảng ráng đỏ rỡ như color đuôi cá thời gian bấy giờ trăng bắt đầu dựng ở mặt sông Canh nhì trăng lặn trời tối như mực Giữa sông tựa như có bó đuốc sáng sủa Ánh lửa hắt lên núi cao làm chim giật bản thân Tự nhiên buồn quay về nằm, trong tim không biết không phải ma không phải người, thế là vật gì giang sơn như thế sao không xoay về núi Thần sông quở trách sợ ta bướng dở hơi Ta lạy tạ thần sông Giang, thật là bất đắc dĩ tất cả ruộng ko về như Giang thuỷ.


Du La Phù sơn nhất thủ thị nhi tử quá

遊羅浮山一首示兒子過 人間有此白玉京, 羅浮見日雞一鳴。 南樓未必齊日觀, 鬱儀自欲朝朱明。 東坡之師抱朴老, 真契久已交前生。 玉堂金馬久流落, 寸田尺宅今誰耕。 道華亦嘗啖一棗, 契虛正欲仇三彭。 鐵橋石柱連空橫, 杖藜欲趁飛猱輕。 雲溪夜逢瘖虎伏, 斗壇晝出銅龍獰。 小兒少年有奇志, 中宵起坐存黃庭。 近者戲作《凌雲賦》, 筆勢彷彿《離騷經》。 負書從我盍歸去, 群仙正草《新宮銘》。 汝應奴隸蔡少霞, 我亦季孟山玄卿。 還須略報老同叔, 贏糧萬里尋初平。

Du La Phù sơn nhất thủ thị nhi tử quá trần thế hữu thử bạch ngọc kinh, La phù kiến nhật kê nhất minh. Nam thọ vị tất Tề nhật quán, Uất nghi tự dục triều Chu Minh. Đông Pha bỏ ra sư Bão phác lão, Chân Khế cửu dĩ giao tiền sinh. Ngọc đường kim mã cửu lưu lạc, Thốn điền xích trạch kim thuỳ canh. Đạo Hoa diệc thường đạm nhất tảo, Khế Hư chủ yếu dục cừu tam bành. Thiết kiều thạch trụ liên ko hoành, Trượng lê dục sấn phi nhu khinh. Vân Khê dạ phùng âm hổ phục, Đẩu đàn trú xuất đồng long ninh. Tiểu nhi thiếu niên hữu kỳ chí, Trung tiêu khởi toạ tồn Hoàng đình. Cận giả hý tác “Lăng vân phú”, bút thế bàng phất “Ly tao kinh”. Phụ thư tòng xẻ hạp quy khứ, Quần tiên chính thảo “Tân cung minh”. Nhữ ưng nô lệ Thái Thiếu Hà, té diệc quý mạnh Sơn Huyền Khanh. Trả tu lược báo lão Đồng Thúc, Doanh lương vạn lý tầm Sơ Bình.

Xem thêm: Phân Tích Hồi Thơ Thứ Mười Bốn Trong Bộ Hoàng Lê Nhất Thống Chí Tuthienbao

Dịch nghĩa trần giới sao gồm kinh bạch ngọc Phù sơn canh bố thấy mặt trời lầu nam chưa chắc tiệm Tề nhật Khúm núm như muốn chầu Chu Minh Thầy Đông trộn là lão Bão phác hoạ Chân Khế là bạn giao tiếp đời trước Nhà xoàn của ngọc lưu lạc từ xưa Tấc vườn, nhà mọn giờ ai cày cấy Đạo Hoa đã từng thưởng thức Tam bành Khế Hư ruột vẫn đeo với Cầu sắt trụ đá kéo bắc ngang ko Lê cao nghều nghệu muốn leo như khỉ Đêm gặp cọp rình nơi suối Vân Khê Ngày bắt nanh rồng trước đàn Triều Đẩu Trẻ bé nhỏ tuổi tất cả chí lạ Nửa đêm dậy đọc ghê Hoàng đình Vừa rồi làm cho chơi bài xích “Lăng vân phú” bút thế từa tựa “Ly tao kinh” Cắp sách theo ta về đơn vị gấp Quần tiên đang thảo “Tân cung minh” Mi làm cho đày tớ Thái Thiếu Hà Ta cũng xấp xỉ Sơn Huyền Khanh Lại đến tin sơ chú Đồng Thúc Chứa lương vạn dặm tìm kiếm Sơ Bình

Du Tây Bồ Đề tự

遊西菩提寺 路轉山腰足未移, 水清石瘦便能奇。 白雲自占東西嶺, 明月誰分上下池。 黑黍黃粟初熟候, 朱柑綠橘半甜時。 人生此樂須天付, 莫遣兒曹取次知。

Du Tây Bồ Đề tự Lộ chuyển sơn yêu túc vị di, Thuỷ thanh thạch sấu tiện năng kỳ. Bạch vân tự chiếm đông tây lãnh, Minh nguyệt thuỳ phân thượng hạ trì. Hắc thử hoàng lương sơ thục hậu, Chu cam lục quất cung cấp kiềm thì. Nhân sinh thử lạc tu thiên phó, Mạc khiển nhi tào thủ thứ tri.