ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ 1: TRỌN BỘ ĐỀ THI CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo có đáp án cụ thể giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài xích thi Toán 2 học tập kì 1. Mời các bạn cùng đón xem:


Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án đề số 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 2 học kỳ 1: trọn bộ đề thi có đáp án

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng tạo

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào vào chữ cái đặt trước phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1. hiệu quả của phép tính 45 + 55 là:

A. 99

B. 100

C. 91

D. 95

Câu 2. tác dụng của phép tính 99 - 43 là:

A. 54

B. 55

C. 56

D. 57

Câu 3. Tuần này, sản phẩm hai là ngày 3 mon 12. Tuần sau, thứ ba là ngày nào?

A. Ngày 7 tháng 12

B. Ngày 8 tháng 12

C. Ngày 9 tháng 12

D. Ngày 10 mon 12

Câu 4. Hình sau có:

*
*
*

A. 2 tam giác

B. 3 tam giác

C. 4 tam giác

D. 5 tam giác

Câu 5. trong phép cộng gồm tổng bằng 19, số hạng trước tiên bằng 9. Hỏi số hạng sản phẩm công nghệ hai bởi bao nhiêu?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6. Số ngay thức thì trước của 76 là số nào?

A. 74

B. 75

C. 76

D. 77

B. Phần từ bỏ luận : Làm các bài tập sau:

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 9 b, 100 – 16

Câu 8. (1 điểm) kiếm tìm x

a, x + 5 = 22 b, x – 15 = 25

Câu 9. (1 điểm) Bao gạo nặng trĩu 54 kg, bao ngô nhẹ nhàng hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao ngô trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. (1 điểm) Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất gồm hai chữ số cùng số lớn nhất có một chữ số.

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án đề số 2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng tạo

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số lớn số 1 có nhì chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 2: Số ngay tắp lự trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 3: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 16

B. 33

C. 32

D. 18

Câu 4: 28 + 72 – trăng tròn = … tác dụng của phép tính là:

A. 60

B. 100

C. 70

D. 80

Câu 5: Chuông reo vào học dịp 7 giờ. Các bạn An cho trường lúc 8 giờ. Vậy An tới trường muộn bao nhiêu phút?

A. 10

B. 30

C. 40

D. 60

Câu 6: một ngày có.... Giờ. Số đề xuất điền vào địa điểm chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 7: Hình sau đây có mấy hình tứ giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8:Trong vườn gồm 45 cây ổi, số lượng kilomet ổi thấp hơn số cây mãng cầu là 18 cây. Hỏi trong vườn cửa có tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 29 + 27 59 + 31 b. 70 - 35 81 - 37

Câu 2: (1 điểm) tra cứu x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

Câu 3: (2 điểm)Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4: (1 điểm)Tìm một số trong những biết rằng đem số đó cùng với 35 thì được số bao gồm hai chữ số như thể nhau cơ mà tổng nhì chữ số đó bởi 18.

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án đề số 3

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm. (4 điểm)Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1:Số tức thời trước của 99 là:

A.100

B.99

C.98

D.97

Câu 2:Khoảng thời hạn nào dài nhất ?

A.1 tuần lễ

B.1 ngày

C.1 giờ

D.1 tháng

Câu 3:Số bắt buộc điền vào ô trống là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo" />

A.84

B.48

C.

Xem thêm: Lời Nói Dôi Ngọt Ngào : Phanh Lee Và Vai Diễn Kim "Vòng 2" Của Ghét Thì Yêu Thôi

21

D.98

Câu 4:Biết 75 - ☐ = 70 + 5. Số điền vào ô trống là:

A.5

B.0

C.7

D.10

Câu 5:Tính kết quả 72 – 36 + 24 = ?

A.16

B.26

C.50

D.60

Câu 6:Mảnh vải xanh dài 75 dm. Mảnh vải đỏ dài ra hơn nữa mảnh vải xanh 17 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề - xi – mét?

A.82 dm

B.92 dm

C.93 dm

D.58 dm

Câu 7:Hình vẽ mặt có

A.3 hình tam giác B.4 hình tam giác C.5 hình tam giác D.6 hình tam giác
*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo" />

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

82 – 8 65 – 16 58 + 37 65 + 28

Câu 2:(1 điểm) search x:

x + 25 = 37 58 – x = 29

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:(2 điểm) Một siêu thị có 98 chiếc xe đạp và xe pháo máy, trong đó có 29 loại xe đạp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe pháo máy?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4:(1 điểm) kiếm tìm X là số tròn chục, biết: 53 – 18

Các quý giá của X là:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5 - Giải Getting Started Unit 5 Sgk Tiếng Anh 7 Mới

…………………………………………………………………………………………………..