-  

Trong vùng nhân gian vẫn loan truyền tin đồn thổi đại về phương vị 12 cung cùng 12 bé giáp được trấn giữ 12 vị trí này. Đầu tiên là chuột (Tí), tiếp đến là trâu (Sửu) và tiếp nối theo vật dụng tự là hổ (Dần), mèo (Mão), long (Thìn), rắn (Tỵ), ngựa (Ngọ), dê (Mùi), khỉ (Thân), gà (Dậu), chó (Tuất) và sau cuối là lợn (Hợi).

Tương truyền rằng, 12 cung Hoàng Đạo này xoay đưa hết một chu kỳ, đang là thời gian 12 thiêng vật này sẽ nghêu du 4 phương, 8 hướng chốn nhân gian, nhân sĩ võ lâm sẽ được ngắm nhìn 12 linh vật cùng sức mạnh diệu kỳ của chúng.

Tên trang bị phẩmHình ảnhGiá bán/Số lượngMô Tả
Hổ Phách-Tý
*
108v Tính chất: khóa Công dụng: dùng để kích hoạt 12 con Giáp
Hổ Phách-Sửu
*
2088v Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm kích hoạt 12 con Giáp
Hổ Phách-Dần
*
6888v Tính chất: khóa Công dụng: dùng để kích hoạt 12 nhỏ Giáp
Hổ Phách-Mẹo
*
1288v Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm kích hoạt 12 bé Giáp
Hổ Phách-Thìn
*
10888v Tính chất: khóa Công dụng: dùng để kích hoạt 12 bé Giáp
Hổ Phách-Tỵ
*
1288v Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm kích hoạt 12 con Giáp
Hổ Phách-Ngọ
*
1288v Tính chất: khóa Công dụng: dùng nhằm kích hoạt 12 nhỏ Giáp
Hổ Phách-Mùi
*
15888v Tính chất: khóa Công dụng: dùng để làm kích hoạt 12 con Giáp
Hổ Phách-Thân
*
1288v Tính chất: khóa Công dụng: dùng để kích hoạt 12 nhỏ Giáp
Hổ Phách-Dậu
*
20888v Tính chất: khóa Công dụng: dùng để kích hoạt 12 con Giáp
Hổ Phách-Tuất
*
30888v Tính chất: khóa Công dụng: dùng nhằm kích hoạt 12 nhỏ Giáp
Hổ Phách-Hợi
*
40888v Tính chất: khóa Công dụng: dùng để kích hoạt 12 nhỏ Giáp
Long Thú cân Thần Kỳ
*
188v/viên Tính chất: khóa Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính ẩn
Thăng Đoạn Thạch Thần
*
268v/viên

Tính chất: khóa

Công dụng: dùng để kích hoạt thuộc tính Ẩn và Cao của Ống Tiêu

Bồ Đề Đơn ảo diệu
*
168v/viên Tính chất: khóa Công dụng: dùng để làm kích hoạt nằm trong tính Ẩn & Cao của rèn luyện
Tàng gớm Quyển
*
12v/viên Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cấp Cảnh Giới
Vé Thái lỗi Cổ
*
12v/viên Tính chất: khóa Công dụng: dùng để Tu Hành
Dịch cân Đơn
*
12v/viên Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm nâng Dịch cân nặng Kinh