Ten 12 chi tộc israel

  -  
MƯỜI HAI đưa ra TỘC
*
Kinh Thánh đánh dấu lịch sử của mười hai bé cháu ông Jacob biến Mười Hai bỏ ra Tộc Israel, dân riêng Chúa. Mười hai chi tộc ban đầu từ một triệu phú đình. Bao gồm tên Jacob cũng vì chưng Chúa để cho. Thương hiệu của 12 đưa ra tộc kia là: Reuben, Simeon, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Ephraim và Manasseh. Sáng sủa Thế ký 9.Khi Jacob định cư đất Aicập cũng chính là lúc lịch sử vẻ vang Israel được thành lập. Bên trên núi thánh Sinai Thiên Chúa ban mang lại họ lề phương tiện và sẽ là lề luật của tất cả một dân tộc lưu lại trong sách Torah. Lề chế độ bị coi thường, bài toán thờ phượng lơ là, xa dời Thiên Chúa, đời sống đồi trụy trở thành nô lệ thói hỏng tật xấu bản thân tiếp nối là quân lính cho Pharaoh. Thiên Chúa không nên Môisen đến cứu họ cùng dân này lưu giữ đầy bốn mươi năm trong sa mạc trước khi đến miền đất hứa. Tại trên đây mỗi bỏ ra tộc chiếm phần một vùng khu đất do bỏ ra tộc trưởng chỉ huy và toàn bộ dưới quyền lãnh đạo thông thường của Saul và thầy cả thượng phẩm Eli. Nội chiến xẩy ra và những bô lão ủng hộ David và David trở thành vua. Sau khoản thời gian David bị tiêu diệt Solomon thay phụ vương lãnh đạo. Sau khoản thời gian Solomon chết, nam giới Bắc phân tranh chia đất nước làm hai. Phạm vi hoạt động phía Bắc nhận là Israel; khu vực phía nam giới thành Judah.Thời Tân Ước Đức Kitô cũng chọn mười nhì tông đồ tạo nên dựng nước Thiên Chúa chỗ trần gian. Thiết yếu Đức Kitô đã lựa chọn họ và đặt tên cho một số các môn đệ, huấn luyện và đào tạo và sai chúng ta đi rao giảng tin mừng và tiếp nối là tin vui Phục Sinh. Ai tin và nhận phép thanh tẩy: Nhân Danh phụ thân và nhỏ và Thánh Thần, fan đó biến đổi dân riêng của Thiên Chúa, trở thành các bạn em trong Đức Kitô và biến chuyển Dân bốn Tế, thừa hưởng gia nghiệp Đức Kitô trao ban, là người thừa tự trong đại gia đình Chúa. Là kẻ thừa tự, tận hưởng gia nghiệp Chúa bởi chủ yếu Đức Kitô sinh sống lại từ cõi chết, ban cuộc đời trường sinh cho phần đông ai tin theo, sống niềm tin mến Chúa, yêu thương tha nhân. Nội địa Đức Kitô chỉ gồm một lề phương pháp đó là luật pháp yêu mến bởi chủ yếu Đức Kitô xác định: Người ta cứ dấu này mà phân biệt các nhỏ là đồ đệ Thầy là những con ngọt ngào nhau.Gn 15,12Đức Kitô tùy chỉnh Giáo Hội Chúa chỗ trần gian. Ngài trao quyền quản lý và điều hành cho thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi và phần đông kẻ sau đó điều hành Giáo Hội thế gian theo tinh thần của Đức Kitô, Ngài là đầu và những Kitô hữu là thành phần của thân thể Kitô. Giáo hội trần thế nhận sức khỏe và sự thận trọng của Thánh Thần Chúa, lắng tai và tiến hành lời lí giải của Thánh Thần. Dân Israel chịu lưu đầy bốn mươi năm trong sa mạc truớc lúc tiến vào miền khu đất hứa. Dân Đức Kitô chưa phải lưu đầy mà là những người dân lữ hành suốt cuộc sống thường ngày trần gian. Trở thành bạn lữ hành nhằm họ tìm kiếm kiếm fan khác cùng đồng hành với chúng ta rao giảng tin mừng Đức Kitô Phục Sinh. Trước khi Đức Kitô sống lại tự cõi bị tiêu diệt họ rao giảng kêu gọi mọi fan thống hối hận để đón nhận nước Thiên Chúa vẫn đến. Sau khi Đức Kitô sinh sống lại từ bỏ cõi chết họ rao giảng tin mừng Phục Sinh, họ là sứ giả của tin vui Phục Sinh, là anh chị em em sống trong đại gia đình Chúa. Người lãnh đạo dân Chúa mang ý thức của Đức Kitô, ý thức đó là "đến để ship hàng chứ chưa hẳn để được phục vụ" Mat 20,28. Chính Đức Kitô xác thực điều kia và tiến hành trong cuộc sống thường ngày rao giảng của Ngài.


Bạn đang xem: Ten 12 chi tộc israel


Xem thêm: Cố Tranh - Cung KhuynhXem thêm: Chạm Mặt Thần Tượng Full - Chạm Mặt Thần Tượng Chap 1 Next Chap 2

Ship hàng trong lòng tin khiêm tốn, yêu thương thương cùng tha thứ. Khiêm tốn, yêu thương thương, ship hàng là nhân tố căn bản chọn tín đồ lãnh đạo dân Chúa. Khi fan lãnh đạo thực thụ mang ý thức trên của Đức Kitô thì việc tranh giành quyền lực sẽ không hề bởi bọn họ được kêu gọi để phục vụ, để nhận biết khuôn khía cạnh Đức Kitô nơi fan họ ship hàng và nhận ra sự sinh sống là lành thánh vì bởi Chúa ban.Lm Vũ đình Tường TiengChuong.orgTwelve headsBiblical tradition tells the twelve tribes of Israel who were descendants of Jacob, the name was given by God. The names of the twelve tribes are: Reuben, Simeon, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Ephraim and Manasseh Gn 9. They are the descendants of one family, when Jacob entered Egypt his family formed the Israelites. They received the Torah from God at Mount Sinai & it became their law. After 40 years of wandering in the desert before entering the land of Canaan they came under the leadership of Moses. They conquered the land và each tribe was given a territory lớn govern & Saul ruled over all the tribes và Eli as their priest. Civil war broke out because some tribes followed Saul, some preferred David. Finally David received tư vấn from all the elders & became their king. Solomon took the throne after the death of his father. Soon after Solomon"s death, the twelve tribes were divided to lớn be Northern kingdom và were called Israel while Southern kingdoms were led by the tribe of Judah.In the New Testament Jesus chose twelve apostles to form the new people. Those who follow the way of Christ và are Baptised are the new chosen race, the royal priesthood. They become brothers và sisters in Christ. They have one leader, Jesus, & have God as their Father. While on earth they belong to the Church established by Jesus và Jesus himself had appointed Peter as their head & his successors. The whole Church body toàn thân is guided by the Spirit of the Risen Lord và when our pilgrimage has ended we will enter God"s kingdom. We are heirs in God"s kingdom because our leader, Jesus Christ who rose from the dead has gained it for us. The Israelites wandered 40 years in the desert before entering the Promised Land; the royal priesthood of Christ will spend a whole life time doing pilgrimage on earth. While on earth we are called khổng lồ be the ambassadors for Jesus, spreading the Good News of the Risen Christ for everyone we meet on the road. And whoever accepts the message and is baptised in the Name of the Father and of the Son & of the Holy Spirit will be a member of God"s family.The Israelites had the Torah as their way of life; the royal priesthood have one single rule Jesus gave them và that is the rule of love as their way of life. All the baptised persons must learn from Jesus to lớn live a life of love & service - Love one another as I have loved you. By this sign people know that you are my disciples: love one another. Jn 15,12The way of Jesus is the way of love và humble service. Leaders learn lớn serve because Jesus told us that he comes lớn serve not lớn be served Mt 20,28. Love & humble service are the keys characteristic of our leadership. Humble service would help to lớn eliminate the leadership tension. Recognizing the sacred và God"s love in other person changes the way of leadership và that is what God calls us khổng lồ live a life of seeing Christ in others.http://www.kinhthanhvn.net/muoi-hai-chi-toc