Soạn sử 7 bài 14

  -  

Em hãy nêu những vấn đề làm diễn tả ý thức độc lập tự chủ của Ngô Quyền trong thành lập đất nước

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại văn bản mục 1 SGK trang 51

B2: Xét trên các mặt chính trị (xây dựng máy bộ chính quyền mới)

Lời giải bỏ ra tiết:

Những vấn đề làm miêu tả ý thức tự do tự chủ của Ngô Quyền trong thiết kế đất nước:

- Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, vứt chức máu độ sứ và đóng đô sinh sống Cổ Loa.

Bạn đang xem: Soạn sử 7 bài 14

- Ngô quyền thiết lập máy bộ chính quyền mới và cử các tướng lĩnh trấn giữ các châu đặc trưng ở địa phương. 

- Chế định triều nghi phẩm phục. (Quy định về lễ nghi, xiêm y quan lại).


? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 52 SGK lịch sử vẻ vang và Địa lí 7

- vày sao hotline tình hình nước nhà cuối thời Ngô là “Loạn 12 sứ quân”?

- Đinh cỗ Lĩnh thống nhất nước nhà trong yếu tố hoàn cảnh nào? trình diễn nét thiết yếu về việc làm thống nhất quốc gia của ông.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 SGK trang 52

Lời giải bỏ ra tiết:

- call tình hình tổ quốc cuối thời Ngô là “Loạn 12 sứ quân” vì sau khi Ngô Quyền mất, một số hào trưởng địa phương nổi lên chiếm giữ các nơi. 

- Đinh cỗ Lĩnh thống nhất đất nước trong hoàn cảnh đất nươc loàn lạc. Toàn nước bấy giờ chia làm 12 sứ quân đóng góp ở mỗi vùng. 

- một số trong những nét thiết yếu về việc làm thống nhất quốc gia của Đinh cỗ Lĩnh:

+ Đinh bộ Lĩnh liên kết với sứ quân è Lãm với Phạm Bạch Hổ tiến đánh những sứ quân khác.

+ những sứ quân thứu tự bị vượt qua hoặc xin hàng.

+ Tình trạng cát cứ chấm dứt.

+ cuối năm 967, non sông được thống nhất.


? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 53 SGK lịch sử dân tộc và Địa lí 7

Dựa vào lược đồ vật 14.9, em hãy biểu đạt nét chủ yếu về cuộc chiến chống Tống thời Tiên Lê (năm 981)


*

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại văn bản mục 3 SGK với quan gần kề lược đồ.

B2: đề nghị nêu được nguyên nhân, diễn biến, tác dụng cuộc chiến

Lời giải đưa ra tiết:

Nguyên nhân: Do tình hình chính trị nội địa bất ổn: Đinh Tiên Hoàng cùng Đinh Liễn bị ám hại, Đinh Toàn nối ngôi nhưng mà còn nhỏ tuổi tuồi. Lê trả được suy tôn có tác dụng vua.

Diễn biến:

- Năm 981, Hầu Nhân Bảo chỉ huy quân Tống theo hai đường thủy, bộ tấn công Đại Cổ Việt.

- Lê Hoàn mang đến quân mai phục, ngăn đánh địch sinh sống Lục Đầu Giang, Bạch Đằng, Tây kết…

- quân địch thua trận, bỏ chạy về nước. Hầu Nhân Bảo tử trận.

Kết quả:

Quân Tống đại bại. Nền độc lập của Đại Cổ Việt được giữ vững


? mục 4

Trả lời thắc mắc mục 4 trang 54 SGK lịch sử vẻ vang và Địa lí 7

Mô tả cùng nêu nhận xét về tổ chức chính quyền thời Đinh- tiền Lê.

Phương pháp giải:

Đọc lại ngôn từ mục 4 trang 54 SGK.

Xem thêm: Soạn Văn Bố Cục Trong Văn Bản, Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản (Chi Tiết)

Lời giải bỏ ra tiết:

Tổ chức cơ quan ban ngành thời Đinh:

- Trung ương:

+ hoàng đế đứng đầu triều đình trung ương

+ giúp vua trị nước có những cao tăng cùng ban văn, ban võ.

+ tướng soái thân cận giữ lại chức vụ công ty chốt

- Địa phương: tất cả đạo (châu), giáp, xã

Tổ chức cơ quan ban ngành thời Lê:

- Trung ương:

+ Vua đứng đầu chính quyền

+ Phong vương cho những con, trấn giữ địa điểm quan trọng

+ Thái sư, đại sư, quan tiền văn, quan lại võ giúp vua

- Địa phương: 

+ lộ, phủ, châu, rồi mang lại giáp. Đơn vị cơ sở là xã. 

+ Quân đội: cấm quân với quân địa phương

Nhận xét:

- cỗ máy nhà nước thời Đinh còn chưa hoàn chỉnh, sơ sài. 

- Sang mang lại thời chi phí Lê, máy bộ nhà nước được trả thiện, cải tân hành chính những cấp làm việc địa phương.


? mục 5

Trả lời thắc mắc mục 5 trang 55 SGK lịch sử và Địa lí 7 

Đời sống làng hội, văn hóa truyền thống thời Ngô- Đinh- tiền Lê tất cả điểm gì nổi bật.

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản mục 5 trang 55 SGK

Lời giải bỏ ra tiết:

* xã hội:

- bao gồm 2 bộ phận:

+ Thống trị: vua, quan, một bộ phận nhà sư, đạo sĩ 

+ Bị trị: nông dân, thợ thủ công, yêu thương nhân, nô tì 

- dân cày là lực lượng chế tạo chính, cày ruộng công buôn bản xã. 

* Văn hóa:

- Nho giáo không phát triển, Phật giáo được lan tỏa rộng rãi.

- bên sư là người dân có học, được cơ quan ban ngành và nhân dân tôn trọng. 

- Nhiều loại hình văn hóa dân gian phạt triển, nhất là hát chèo, tấn công đu, đấu vật…


Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi mục rèn luyện trang 56 SGK lịch sử hào hùng và Địa lí 7

1. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa làm cho kinh đô. Phân tích và lý giải về ra quyết định này, nhiều chủ ý cho rằng Ngô vương muốn tiếp diễn truyền thống nước Âu Lạc xưa. Em có đồng ý với chủ ý này không? do sao?

Phương pháp giải:

Tìm hiểu tin tức qua sách báo, internet. Ví dụ là tìm gọi Kỷ nhà Ngô trong Đại Việt sử kí toàn thư

Lời giải bỏ ra tiết:

Em có đồng ý với chủ ý Ngô Quyền chọn Cổ Loa là ghê đô vì muốn tiếp nối truyền thống nước Âu Lạc xưa.

Vì bao gồm Sử gia Lê Văn Hưu đời Trần đã và đang nêu cao ý tưởng này của Ngô vương vãi Quyền lúc viết về Ngô vương “chính thống của nước Việt ta sẽ nối lại được”. Với câu hỏi Ngô Vương đóng góp đô sống Cổ Loa, vùng đất hà nội đã phục hồi vị trí trung tâm chủ yếu trị của tổ quốc trong bắt đầu phục hưng tự do sau hơn nghìn năm Bắc thuộc.

Ngô Quyền vẫn muốn khẳng định việc trở về với cỗi nguồn của dân tộc, tỏ rõ ý nguyện liên tiếp sự nghiệp dựng nước với giữ nước thời Văn Lang - Âu Lạc, chấp nhận cắt hẳn sự tác động của triều đình phương Bắc.


Luyện tập Câu 2

2. Hãy trả thiện những thông tin nghỉ ngơi cột sự kiện (A) tương ứng với (B) theo câu chữ dưới đây:

*

Phương pháp giải:

Đọc lại nội văn bản của mục 1, 2 SGK

- chăm chú các sự kiện béo như Ngô Quyền xưng vương, Đinh cỗ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế.

Lời giải bỏ ra tiết:


 

Sự khiếu nại (A)

Ý nghĩa (B)

a

Năm 939, Ngô Quyền xưng vương

Mở đầu thời gian dựng nền độc lập

b

Đinh bộ Lĩnh dẹp “loạn 12 sứ quân”

Khởi xướng quy trình thống nhất khu đất nước.

c

Năm 968, Đinh cỗ Lĩnh lên ngôi hoàng đế

Củng nắm thống nhất khu đất nước


Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục áp dụng trang 56 SGK lịch sử hào hùng và Địa lí 7 

Hãy chọn và reviews một nhân vật lịch sử đã bao gồm công dựng nước hoặc giữ nước thời Ngô, Đinh, chi phí Lê. Điều khiến em khâm phục, mong muốn học tập hoặc noi gương nhân đồ gia dụng đó? Hãy nêu ý kiến và giải thích. 

Phương pháp giải:

Lựa lựa chọn một nhân vật nhưng mà em yêu thương thích: Ngô Quyền, Đinh cỗ Lĩnh, Dương Vân Nga, Lê Hoàn…

Lời giải bỏ ra tiết:

Ngô Quyền sinh vào năm (898) niên hiệu Càn Ninh trang bị năm trong một chiếc họ hào trưởng có gia thế ở châu Đường Lâm, nay là làng Đường Lâm, thị làng Sơn Tây – Hà Nội. Năm 938, Ngô Quyền khuấy tan quân xâm lược nam Hán trên sông Bạch Đằng. Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, xuất hiện thời kỳ trung hưng bùng cháy của dân tộc.

Xem thêm: Bản Dịch Của " How Old Are You Là Gì ? What Is Your Age Là Gì

Điều em khâm phục, mong muốn noi gương sinh hoạt Ngô Quyền là:

- đầu tiên là sự mưu trí, gan góc khi thấy nhạc phụ bị kẻ tà đạo hãm hại sẽ tập hợp quân quân nhân để trừ gian. Thấy giặc nước ngoài xâm (quân phái mạnh Hán) bạo dạn mà không thể nhụt chí, mau chóng tổ chức lại lực lượng phòng giặc. 

- đồ vật hai là Ngô Quyền tất cả ý thức dân tộc bản địa khi vẫn xưng vương, chế định triều nghi đã xác định nước ta là nước độc lập, xong xuôi thời kì 1000 năm Bắc thuộc. 

- Thứ cha là việc Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm kinh đô là tỏ ý nối lại quốc thống xưa, ghi nhớ về tổ tiên, nguồn cội của fan Việt.