SO SÁNH HAI PHÂN SỐ

  -  

So sánh phân số là trong những dạng toán phân số mà các em học viên lớp 4, thậm chí các lớp lớn hơn vẫn học cùng làm bài tập này. Vậy nên, để giúp đỡ các em gồm thể đoạt được được dạng toán so sánh những phân số, vanphongphamsg.vn sẽ chia sẻ những cách thức giải cụ thể ngay sau đây.

Bạn đang xem: So sánh hai phân số


*

So sánh các phân số cùng mẫu số

Khi so sánh các phân số có cùng mẫu số, thì:

Phân số nào gồm tử số nhỏ thêm hơn thì phân số đó bé hơn.

Phân số nào gồm tử số lớn hơn vậy thì phân số đó mập hơn.

Ví dụ: 1/2 > 1/4; 2/7

Mẫu số của phân số nào nhỏ nhiều hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn.

Mẫu số của phân số nào lớn hơn nữa thì phân số kia sẽ bé bỏng hơn.

Nếu mẫu mã số của 2 phân số đều bằng nhau thì so sánh tử số.

Ví dụ: 1/2 > 1/4; 2/7 các cách giải bài bác tập quy đồng mẫu số

Ví dụ: so sánh hai phân số 2/3 với 5/7

Hướng dẫn giải:

Ta có mẫu số tầm thường là 21

Quy đồng chủng loại số hai phân số ta có

2/3 = (2×7)/(3×7) = 14/21;

5/7 = (5 × 3) / (7×3) = 15/21

Ta thấy nhì phân số 14/21 và 15/21 đều phải sở hữu mẫu số là 21 và 14 Trường hợp hai phân số gồm mẫu số khác nhau nhưng số siêu lớn, thuộc tử số nhỏ tuổi thì ta hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp quy tiểu đồng số để so sánh dễ hơn. Cũng như như bí quyết 1, để đối chiếu 2 phân số khác tử số thì ta rất có thể quy tuỳ nhi số rồi so sánh những mẫu số của hai phân số mới.

Ví dụ: So sánh hai phân số: 21/23 cùng 31/85

Hướng dẫn giải:

Ta có: quá số phổ biến là 6.

Khi quy tuỳ nhi số nhì phân số ta có

2/123 = (2×3) / (123×3) = 6/369;

3/185 = (3×2) / (185×2) = 6/370

Lúc này ta thấy, nhì phân số 6/369 và 6/370 đều có tử số là 6

Đồng thời 369 6/370

Vậy 2/123 > 3/185

Để so sánh hai phân số ko kể cách quy tiểu đồng hoặc chủng loại số. Tùy một trong những trường hợp ráng thể, đặc điểm của phân số để mọi người hoàn toàn có thể áp dụng phương thức riêng.

Xem thêm: Lựa Chọn Hồ Bơi Di Động Dành Cho Gia Đình, Lua Chon Dau Boi Tron

Các phương pháp so sánh phân số đề xuất nhớ

Để giải bài bác tập đối chiếu phân số, các em có thể áp dụng ngay lập tức những cách thức sau đây:

*

Phương pháp 1: Dùng hàng đầu làm trung gian

Nếu a/b > 1 với c/d c/d

Ở cách thức này, ta đã sử dụng hàng đầu làm trung gian khi thấy phân số này tử số to hơn mẫu số cùng phân số kia tất cả tử số bé hơn mẫu số.

Ví dụ: đối chiếu hai phân số 2017/2018 và 2016/2015

Hướng dẫn giải:

Vì 2017/2018 1 bắt buộc 2017/2018 18/37 và 18/37 > 15/37 đề nghị 18/31 > 15/37

Trường phù hợp 2: Nếu tử và mẫu số của phân số này nhỏ thêm hơn tử và mẫu mã số của phân số kia, tuy nhiên cả nhị gần đều nhau với một phân số nào đó thì ta rất có thể chọn đó có tác dụng phân số trung gian.

Ví dụ: đối chiếu hai phân số 3/8 và 4/13

Hướng dẫn giải:

Ta thấy cả hai phân số 3/8 và 4/13 số đông gần bằng 1/3. Buộc phải ta có thể chọn 1/3 có tác dụng phân số trung gian. Ta có:

3/8 > 3/9 = 1/3 phải 3/8 > 1/3 (1);

4/13 4/13

Phương pháp 3: so sánh “phần thừa” của nhị phân số

Nếu 1/b = m + M; c/d = m + N nhưng mà M > N thì a/b > c/d

Theo đó, M với N theo trang bị tự sẽ được gọi là “phần thừa” so với m của nhị phân số. Từ bây giờ ta sẽ sử dụng “phần thừa” này để đối chiếu hai phân số theo các trường hòa hợp sau:

Trường hòa hợp 1: ví như cả nhì phân số đều sở hữu tử lớn hơn mẫu, hiệu của tử và mẫu mã số của nhị phân số đều đều bằng nhau thì ta sẽ đối chiếu “phần thừa” so với cùng 1 của hai phân số đó.

Ví dụ: So sánh nhì phân số 79/76 và 86/83

Hướng dẫn giải:

Ta có:

79/76 = 1 + 3/76;

86/83 = 1 + 3/83

vì 3/76 > 3/83 phải 79/76 > 86/83

Trường hòa hợp 2: phân số gồm “phần thừa” so với cùng 1 khác nhau, phân số nào có phần vượt lớn hơn nữa thì suy ra phân số đó cũng trở nên lớn hơn.

Ví dụ: So sánh nhì phân số 43/14 cùng 10/3

Hướng dẫn giải:

Ta triển khai lấy tử phân tách cho mẫu số: 43 : 14 = 3 ( dư 1), 10:3 = 3 (dư 1).

Ta lựa chọn phần nguyên của hiệu quả thương làm số tầm thường là 3

Tiến hành tiến hành phép trừ: 43/14 - 3 = 1/14; 10/3 – 3 = 1/3

Lúc này ta có: 43/14 = 3 + 1/14; 10/3 = 3 + 1/3. Bởi vì 1/3 > 1/14 buộc phải 43/14 Trường thích hợp a/b = m – M; c/d = m – N mà lại M > N thì a/b

Theo đó, M và N chính là “phần bù” xuất xắc “phần thiếu” so với m của 2 phân số đó.

Vậy nên, ta sẽ dùng phần bù này để đối chiếu hai phân số theo các trường vừa lòng sau:

Trường hòa hợp 1: Nếu cả 2 phân số đều có tử nhỏ hơn mẫu mã và phát âm của mẫu và tử của cả hai đều đều bằng nhau thì ta sẽ so sánh phần bù so với 1 của cả nhì phân số đó.

Ví dụ: so sánh hai phân số 42/43 cùng 58/59

Hướng dẫn giải:

Ta có: 1 – 42/43 = 1/43; 1 – 58/59= 1/59

Vì 14/3 > 1/59 yêu cầu 42/43 1/14 đề nghị 2/5 Ta sẽ dùng phương pháp nhân thêm cùng một số ít vào 2 phân số đang cho. Trong khi thấy tử số của 2 phân số đều bé hơn mẫu số với nếu lấy mẫu mã số chia cho tử số thì thương với số dư bằng nhau. Lúc ấy ta nhân cả hai phân số cùng một vài tự nhiên để đưa về dạng đối chiếu phần thiếu mang đến 1.

Xem thêm: Bảng Số 8 La Mã Là Gì? Cách Đọc Ký Hiệu Số La Mã Đúng Chuẩn Hướng Dẫn Viết Và Đọc Số La Mã Sao Cho Đúng

Ví dụ: So sánh hai phân số 11/52 với 17/76

Hướng dẫn giải:

Ta thấy 2 phân số trên nếu như lấy mẫu mã số phân chia cho tử số thì phần nhiều được thương bởi 4, dư 8 đề xuất ta đang nhân 2 phân số cùng với 4.

Ta có:

11/52 × 4 = 44/52; 17/76 × 4 = 68/76.1 – 44/52 = 8/52 ; 1 – 68/76 = 8/76