Số oxi hóa của oxi

  -  

- trong những hợp chất ion: Hóa trị (còn điện thoại tư vấn là năng lượng điện hóa trị) chính bằng điện tích của ion đó.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của oxi

Ví dụ: Trong hợp hóa học NaCl , Na tất cả điện hóa trị 1+ và Cl tất cả điện hóa trị 1-

- Quy mong , khi viết năng lượng điện hóa trị của yếu tố , ghi quý giá điện tích trước, lốt của năng lượng điện sau.

+ những nguyên tố kim loại thuộc team IA , IIA , IIIA có số electron ở lớp bên ngoài cùng là 1, 2, 3 rất có thể nhường nên có điện hóa trị là 1+, 2+, 3+

+ những nguyên tố phi kim thuộc đội VIA , VIIA nên gồm 6, 7 electron lớp bên ngoài cùng, rất có thể nhận thêm 2 hay1 electron vào lớp bên ngoài cùng , nên bao gồm điện hóa trị 2-, 1-

2. Hóa trị vào hợp hóa học cộng hóa trị

Quy tắc: Trong các hợp hóa học cộng hóa trị, hóa trị của 1 nguyên tố được xác định bằng số links cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử cùng được điện thoại tư vấn là cộng hóa trị của yếu tắc đó.

Ví dụ: Hoá trị những nguyên tố vào phân tử nước và metan

H – O – H

*

+ vào H2O: yếu tố H bao gồm cộng hóa trị 1 , nhân tố O có cộng hóa trị 2

+ vào CH4: thành phần C gồm cộng hóa trị hóa trị 4 , thành phần H gồm cộng hóa trị 1

II. SỐ OXI HÓA

- Số lão hóa của một nhân tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử là links ion.

- Số ion hóa được xác định theo luật lệ sau:

Quy tắc 1: Số ion hóa của ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

Thí dụ: Ion Ca2+có năng lượng điện là dương 2, số lão hóa là +2.

Xem thêm: Giải Bài 23 Sinh 11 : Bài 23, Sinh Học 11 Bài 23: Hướng Động

Ion Cl- có năng lượng điện là âm 1, số oxi hóa là -1.

Quy tắc 2: Số ion hóa của hiđro trong vừa lòng chất bởi +1, trừ H trong hiđrua kim loại.

Quy tắc 3: Số oxi hóa của oxi trong phù hợp chất bằng -2, trừ một vài trường vừa lòng như trong phân tử H2O2­ , K2O2 … yếu tố O gồm số oxi hóa bởi -1.


Quy tắc 4: Số thoái hóa của yếu tố trong đơn chất bằng 0.

Thí dụ: Fe, Cl2 

Quy tắc 5: toàn bộ các hợp hóa học đều trung hòa - nhân chính về điện, vị vậy tổng số lão hóa trong hòa hợp chất bởi không.

Xem thêm: Đọc Truyện Hoàng Tử Online, Đọc Sách Truyện Hoàng Tử Online

Quy tắc 6: Tổng số lão hóa của toàn bộ các nguyên tử vào ion nhiều nguyên tử bằng đúng điện tích của ion đó.