TIẾNG ANH 7

  -  

1. Look at the pictures & answer the questions. 2. Read the passage & answer the questions. 3. Read the passage again and complete the table. Then report it lớn the class. 4. Work in pairs. Answer the questions with the information in the table. 5. Work in groups. Tell about your school. You can use the suggestions in 4 (full name, location, students và school facilities)


Tổng thích hợp đề thi học kì 2 lớp 7 toàn bộ các môn - kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - kỹ thuật tự nhiên...

Bạn đang xem: Tiếng anh 7


Reading

1. Look at the pictures & answer the questions. 

(Nhìn vào các bức tranh và vấn đáp các câu hỏi.)

*
The name of the school is Quoc Hoc - Hue. It is located on the ngân hàng of the Huong River, in Hue. Many well-known people studied there lượt thích Ho bỏ ra Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu. The school also has modern facilities such as a swimming pool, a library, two English labs, four computer rooms, and many other modern facilities.

(Tên trường là Quốc học - Huế. Trường nằm trên kè sông Hương, ở Huế. Các người danh tiếng đã học ở đó như hồ nước Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu. Trường còn có cơ sở thiết bị chất hiện đại như hồ nước bơi, thư viện, nhì phòng thể nghiệm tiếng Anh, tư phòng thiết bị tính, và những trang thiết bị hiện đại khác.)


Speaking

4. Work in pairs. Answer the questions with the information in the table.

 (Làm vấn đề theo cặp. Trả lời các câu hỏi với thông tin trong bảng.)

1. What"s the full name of the school?

(Tên tương đối đầy đủ của ngôi trường là gì?)

2. Where is it?

(Nó làm việc đâu?)

3. What are the students like?

(Học sinh như thế nào?)

4. What facilities does the school have? 

(Trường có cơ sở vật hóa học gì?)

*
The full name of the school is Dong domain authority Secondary School. It is at Luong Dinh Cua Street. The students are intelligent và lovely. It has 24 classrooms, one library, 2 computer rooms, an English lab, and a big garden.

Xem thêm: Giải Vật Lí 11 Bài 12 Thực Hành Xác Định Suất Điện, Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Bài 12

(Trường mang tên đầy đủ là Trường thcs Đống Đa. Nó ở đường Lương Định Của. Các học sinh thông minh và đáng yêu. Nó gồm 24 phòng học, một thư viện, 2 phòng sản phẩm tính, một phòng phân tích tiếng Anh cùng một vườn lớn.)


tự vựng

1.

*
such as Ho chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu studied there." translate_example1="Những người danh tiếng như Ho chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu vẫn học trên đây." type="lghaudio" />

3.

Xem thêm: Quang Vinh Duong - Nhạc Dương Chí Vinh

*
, a library, & two English labs. " translate_example1="Nó còn tồn tại cả hồ bơi, thư viện và phòng học tập Tiếng Anh." type="lghaudio" />

4.

*
, và computers." translate_example1="Trường học có hơn 50 phòng học với TV, thứ chiếu và máy vi tính." type="lghaudio" />