Sách giáo khoa hóa học lớp 8

  -  

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 được Sở Giáo Dục và Đào Tạo soạn.Sách gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Tân oán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước và Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :

Bài 1. Mlàm việc đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Chất – Hóa học 8Bài 3. Bài thực hành thực tế 1Bài 4. Ngulặng tử – Hóa học 8Bài 5. Nguim tố chất hóa học – Hóa học tập 8Bài 6. Đơn hóa học với phù hợp chất – Phân tửBài 7. Bài thực hành 2Bài 8. Bài rèn luyện 1 – Hóa học 8Bài 9. Công thức hóa họcBài 10. Hóa trị – Hóa học 8Bài 11. Bài luyện tập 2Đề kiểm soát 15 phút ít – Cmùi hương 1 – Hóa học tập 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự chuyển đổi chấtBài 13. Phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành thực tế 3Bài 15. Định qui định bảo toàn cân nặng – Hóa học 8Bài 16. Phương thơm trình chất hóa học – Hóa học 8Bài 17. Bài rèn luyện 3Đề kiểm soát 15 phút – Chương 2 – Hóa học tập 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Cmùi hương 2 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – Hóa học tập 8Bài 19. Chuyển thay đổi giữa khối lượng thể tích cùng lượng chấtBài trăng tròn. Tỉ khối của hóa học khíBài 21. Tính theo công thức hóa họcBài 22. Tính theo phương thơm trình hóa họcBài 23.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học lớp 8


Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ: Câu Cá Mùa Thu Ngắn Gọn, Hay Nhất, Phân Tích Bài Thơ Câu Cá Mùa Thu

Bài rèn luyện 4Đề khám nghiệm 15 phút – Chương thơm 3 – Hóa học tập 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Cmùi hương 3 – Hóa học tập 8Đề bình chọn học tập kì 1 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. Tính hóa học của oxiBài 25. Sự lão hóa – Phản ứng hóa vừa lòng – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8Bài 30. Bài thực hành thực tế 4Đề chất vấn 15 phút – Chương 4 – Hóa học 8Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương thơm 4 – Hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. Tính hóa học – Ứng dụng của hiđroBài 32. Phản ứng oxi hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thếBài 34. Bài luyện tập 6 – Hóa học 8Bài 35. Bài thực hành thực tế 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học tập 8Bài 38. Bài luyện tập 7Bài 39. Bài thực hành 6Đề khám nghiệm 15 phút ít – Chương 5 – Hóa học tập 8Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 8


Xem thêm: Truyện Đạo Mộ Bút Ký Quyển 5

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ tung của một hóa học trong nước – Hóa học tập 8Bài 42. Nồng độ dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44. Bài luyện tập 8 – Hóa học 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề khám nghiệm 15 phút ít – Chương thơm 6 – Hóa học 8Đề chất vấn 45 phút ít (1 tiết) – Chương thơm 6 – Hóa học tập 8Đề khám nghiệm học kì 2 – Hóa học 8