SÁCH THÍ ĐIỂM

  -  
Sách giờ anh chương trình thí điểm nhằm mục đích thích nghi với phương thức học bắt đầu giúp các bạn học sinh nâng cao khả năng giờ đồng hồ anh của mình đặc biệt là năng lực giao tiếp. Đây là mối cung cấp tài liệu có lợi để các bạn tổng hợp kỹ năng đồng thời trau dồi thêm khả năng học và làm cho bài. đơn vị sách vanphongphamsg.vn xin reviews đến chúng ta những cuốn sách tiếng anh theo công tác mới bao hàm từ lớp 3 đến lớp 12 để các chúng ta cũng có thể tham khảo và tìm tìm tài liệu dễ dàng hơn.1.Sách giờ đồng hồ Anh Chương Trình mới Lớp 3 LEARNING ENGLISH LÀM CHỦ TIẾNG ANH BẬC TIỂU HỌC - 3BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 3 (THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI)THE WINDY - BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 3 TẬP 1 (KÈM CD)BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 3 (TẬP 2) (KÈM CD)TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 3 - THE WINDY ( TẬP 1)TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 3 - THE WINDY ( TẬP 2)600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 3 ( THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ) - KHÔNG ĐÁP ÁN2.Sách tiếng Anh Chương Trình mới Lớp 4


Bạn đang xem: Sách thí điểm

*
600 Câu Trắc Nghiệm giờ Anh 4
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 4 TẬP 1BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 4-TẬP 2THE LANGMASTER - TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH 4 TẬP 1THE LANGMASTER - TUYỂN TẬP ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH 4 TẬP 2TẬP VIẾT TIẾNG ANH LỚP 4 TẬP 1 (THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM)TẬP VIẾT TIẾNG ANH LỚP 4 TẬP 2 (THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 4 ( THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ) - KHÔNG ĐÁP ÁN3.Sách tiếng Anh Chương Trình bắt đầu Lớp 5BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT TIẾNG ANH LỚP 5 - TẬP 1 (BIÊN SOẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI)BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT TIẾNG ANH LỚP 5 - TẬP 2 (BIÊN SOẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI)ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 5 (THEO CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI)VỞ BÀI TẬP TIẾNG ANH 5 TẬP 1VỞ BÀI TẬP TIẾNG ANH 5 TẬP 2BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 5 - THE WINDY (TẬP 1) (KÈM CD)BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 5 - THE WINDY (TẬP 2) (KÈM CD)600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 5 (KHÔNG ĐÁP ÁN) - THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM4.Sách tiếng Anh Chương Trình bắt đầu Lớp 6THE LANGMASTER - TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6 (TẬP 1)THE LANGMASTER - TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6 TẬP 2BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 TẬP 1 (CÓ ĐÁP ÁN)BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 TẬP 1 (KHÔNG ĐÁP ÁN)BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 6 TẬP 1 (CÓ ĐÁP ÁN)BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 6 TẬP 2 (CÓ ĐÁP ÁN)700 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM (KHÔNG ĐÁP ÁN)
*
Tổng thích hợp Ngữ Pháp Và bài Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6
5.Sách giờ đồng hồ Anh Chương Trình new Lớp 7BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 TẬP 1 (CÓ ĐÁP ÁN)BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 TÂP 1 (KHÔNG ĐÁP ÁN)BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 - TẬP 1 (CÓ ĐÁP ÁN)BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 - TẬP 2 (CÓ ĐÁP ÁN)BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 7- THE WINDY (TẬP 1)- KÈM CDBỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 7- THE WINDY (TẬP 2) -KÈM CD700 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM (KHÔNG ĐÁP ÁN)6.Sách giờ Anh Chương Trình bắt đầu Lớp 8 THE LANGMASTER - EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP 8 TẬP 1 (KÈM CD)THE LANGMASTER - EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP 8 TẬP 2 (KÈM CD)BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT TIẾNG ANH 8 TẬP 1 (CHƯƠNG TRÌNH MỚI)BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI đưa ra TIẾT TIẾNG ANH 8 TẬP 2 (CHƯƠNG TRÌNH MỚI)LUYỆN CHUYÊN SÂU NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH 8 TẬP 1 (BIÊN SOẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 8 PEARSON - CHƯƠNG TRÌNH MỚI700 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM (KHÔNG ĐÁP ÁN)7.Sách tiếng Anh Chương Trình bắt đầu Lớp 9


Xem thêm: Trường Trung Học Cơ Sở Đống Đa, Phòng Gd&Đt Quận Bình Thạnh

*
The Langmaster - cỗ Đề khám nghiệm Tiếng Anh Lớp 9 Tập 1
THE LANGMASTER - EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP 9 TẬP 1 (KÈM CD)THE LANGMASTER - EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP 9 TẬP 2 (KÈM CD)NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH TIẾNG ANH 9 - THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂMHỌC TỐT TIẾNG ANH 9 - CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂMBÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI (KHÔNG ĐÁP ÁN)700 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM (KHÔNG ĐÁP ÁN)THE LANGMASTER - BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 9 TẬP 18.Sách giờ Anh Chương Trình mới Lớp 10
BÀI TÂP TIẾNG ANH 10 (CƠ BẢN- NÂNG CAO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM)BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI (KHÔNG ĐÁP ÁN)BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 10 - CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM (KHÔNG ĐÁP ÁN)HỌC TỐT TIẾNG ANH 10 ( CHƯƠNG TRÌNH VNEN )BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 ( CHƯƠNG TRÌNH VNEN) - NHÀ SÁCH KHANG VIỆT9.Sách giờ đồng hồ Anh Chương Trình new Lớp 11BÀI TẬP TIẾNG ANH 11 CƠ BẢN - NÂNG CAOBÀI TẬP TIẾNG ANH 11 ( CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM )HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI TIẾNG ANH 11 ( TẬP 1+2)BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 - CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM (KHÔNG ĐÁP ÁN)HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 ( CHƯƠNG TRÌNH VNEN)BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 11 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI (KHÔNG ĐÁP ÁN)10.Sách giờ Anh Chương Trình new Lớp 12
*Xem thêm: Tiếng Anh 6 Mới Unit 8: Communication, Unit 8 Lớp 6: Communication

HỌC TỐT TIẾNG ANH 12BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 12 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI (KHÔNG ĐÁP ÁN)HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI TIẾNG ANH 12 ( TẬP 1+2)HỌC TỐT TIẾNG ANH 12 - CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂMBÀI TẬP TIẾNG ANH 12 (CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO)LUYỆN CHUYÊN SÂU NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 (THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)