Rút Gọn Câu Bị Động

  -  

Mệnh đề nói chung là chủ điểm ngữ pháp rất thú vị được sử dụng nhiều trong ngữ pháp và cảtiếng anh giao tiếp. Mệnh đề sẽ giúp câu văn dễ hiểu và rõ nghĩa hơn. Tuy nhiên trong một số trường hợp ta có thể lược bớt, rút gọn chúng. Khi nào có thể rút gọn mệnh đề (mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề danh từ...)? Khi nào không thể rút gọn? Và làm thế nào để rút gọn mệnh đề một cách chính xác nhất? Bài tổng hợp này của vanphongphamsg.vn sẽ có câu trả lời cho tất cả các vấn đề trên.

Bạn đang xem: Rút gọn câu bị động

1. Lược bỏ đại từ quan hệ

Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM…Khi nólàm tân ngữ, phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ(whose không được bỏ)

- Here is the laptop which I bought.

=> Here is the laptop I bought(Đây là cái máy tính xách tay tôi đã mua)

- This is my book, which I bought 2 years ago.(Đây là quyến sách tôi đã mua 2 năm trước)

=> Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được.

- This is the house in which I live .(Đây là ngôi nhà tôi sống)

=> Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .

- This is the man who lives near my house.

=> Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được .

2. Rút gọn mệnh đề quan hệ

Ta sử dụng những cách sau để rút gọn mệnh đề quan hệ

2.1 Dùng cụm
*
V-ing :

Dùng cho các mệnh đề chủ động.

Bỏ "who, which, that" và "be" (nếu có ) lấy động từ thêm ING.

Ví dụ:

- The girlwho is sitting next to youis my sister

=> The girlsitting toyou is my sister(Cô gái ngồi ngay cạnh bạn là em gái tôi)

2.2 Dùng cụm Phân từ hai :

Dùng cho các mệnh đề bị động .

Bỏ "who, which, that" và "be".

- The housewhich is being builtnow belongs to Mr. John

=> The housebuiltnow belongs to Mr. Jonh (Ngôi nhà đang được xây dựng thuộc về ông John)

2.3 Dùng cụm động từ nguyên mẫu - to V(inf)

Dùng khi danh từ đứng trứoc có các chữ sau đây bổ nghĩa: "ONLY, LAST", số thứ tự như "FIRST, SECOND..."

Bỏ "who, which, that", chủ từ (nếu có) và modal verb như can, will...thêm "to" trước động từ.

Xem thêm: Kiểm Tra Chương 4 Đại Số 7 Có Đáp Án Lời Giải, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

Ví dụ:

- He is the last manwho leftthe ship.

=> He is the last manto leavethe ship. (Anh ấy là người đàn ông cuối cùng rời tàu)

- English is an important language which we have to master.

=> English is an important language to master.(Tiếng anh là một ngôn ngữ quan trọng để học thành thạo)

- Động từ là HAVE/HAD

He had somethingthat he could/ had to do

=> He had somethingto do (Anh ấy có một số việc phải làm)

- Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)

- There are six letters which have to be written today.

=> There are six letters to be written today.(Có 6 lá thư được viết hôm nay)

GHI NHỚ :Trong phần to inf này các bạn cần nhớ 2 điều sau:

Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf.

Ví dụ:

- We have some picture books that children can read.

=> We have some picture books for children to read.(Chúng tôi có một số sách ảnh cho trẻ em đọc)

Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone…. thì có thể không cần ghi ra.

Ví dụ:

- Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.

=> Studying abroad is the wonderful (for us) to think about.(Du học là điều tuyệt vời mà chúng tôi nghĩ đến)

Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất khi làm bài thi).

Ví dụ:

- We have a peg on which we can hang our coat.

Xem thêm: Đọc Truyện Truyền Thuyết Việt Nam Và Thế Giới Chọn Lọc Hay Nhất

=> We have a peg to hang our coat on.(Chúng tôi có một cáu móc để treo áo lên)

2.4 Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ)

Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng:S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪCách làm:- bỏ who, which và be

- Football, which is a popular sport, is very good for health.

=> Football, a popular sport, is very good for health.(Bóng đá, mọt môn thể thao phổ biến, rất tốt cho sức khỏe)

- We visited Barcelona,which isa city in northern Spain

=> We visited Barcelona, a city in northern Spain.(Chúng tôi đã đến Barcelona, một thành phố ở phía bắc tây ban nha)