Hate, Like, Love And Prefer

  -  

Prefer Tức là “mê say hơn”, kết cấu prefer được dùng để mô tả sự thương yêu một chiếc gì đó rộng một cái gì. Việc sử dụng những cấu trúc với prefer rất phổ cập, tuy vậy, nó cũng tương đối dễ khiến cho lầm lẫn giữa các dạng với nhau. Step Up để giúp các bạn sáng tỏ kết cấu prefer, cấu trúc would prefer và cấu trúc would rather cùng chân thành và ý nghĩa của chúng vào từng trường phù hợp không giống nhau.

Bạn đang xem: Hate, like, love and prefer


1. Cấu trúc Prefer

Prefer là 1 từ đi được cả cùng với lớn V cùng V-ing. Tuy nhiên, mỗi cấu tạo prefer lại biểu đạt ý nghĩa sâu sắc khác biệt, hoặc mang mọi sắc thái khác nhau.

Cấu trúc Prefer something khổng lồ something

Diễn tả sự ngưỡng mộ cái gì hơn (rộng dòng gì)

S + Prefer + N1 (+ to + N2)

Ví dụ:

I prefer tea to coffee (Tôi đam mê tsoát hơn cà phê).I prefer this dress lớn the one you wore yesterday. (Tôi thích hợp mẫu váy này rộng cái Bạn sẽ mang ngày ngày hôm qua.)We prefer going by ferry lớn flying. (Chúng tôi phù hợp đi bởi thuyền hơn là đồ vật bay).

*
*
*

4. những bài tập sử dụng kết cấu Prefer, Would prefer

Cùng làm cho bài bác tập vận dụng kết cấu Prefer, Would prefer vào giờ anh để thế cứng cáp kiến thức đang học phía bên trên nhé!

Choose the best answer to lớn fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee …………….. tea.

A. to B. than C. from

2. I prefer trains …………….. cars.

A. from B. than C. to

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. in the mountains.

A. walk B. walking C. walked

4. They’d rather have sầu lunch inside, but I’d prefer …………….. outside in the garden.

Xem thêm: Soạn Luyện Nói Thuyết Minh Về Một Thứ Đồ Dùng ", Luyện Nói Thuyết Minh Về Một Thứ Đồ Dùng

A.eat B. eating C. to eat

5. I’m not a big người of cars; I prefer …………….. by train.

A. travelling B. travel C. lớn travelling

6. I would prefer …………….. a dress rather than pants.

A. wear B. wearing C. to lớn wear

7. I would prefer you …………….. out.

A. not khổng lồ go B. not going C. didn’t go

8. She would prefer khổng lồ live sầu with her parents rather …………….. alone.

A. to lớn B. than C. for

9. Why vị you …………….. going out with Tom?

A. prefer B. would prefer C. would rather

10. She would prefer if I …………….. her up.

Xem thêm: Truyen Ngan - Vợ Chồng Trẻ Con Tập 10

A. picking B. picked C. khổng lồ pick


1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hachồng Não Pro – Nắm chắc chắn 90% tất cả phiên âm quan trọng đặc biệt tuyệt nhất vào tiếng Anh chỉ với sau 4 giờ đồng hồ. Hơn 205.350 học tập viên đang tự tín há miệng vạc âm dựa vào tnhãi con thủ 15 phút tự học tập từng ngày.

Vậy nên Step Up đang giới thiệu cho tới chúng ta cụ thể phương pháp áp dụng hai cấu tạo Prefer với Would prefer. Hy vọng bài viết vẫn giúp đỡ bạn đầy niềm tin hơn với 2 kết cấu dễ nhầm lẫn này. Còn điều gì thắc mắc chúng ta hãy phản hồi phía bên dưới để họ thuộc đàm luận nhé. Chúc chúng ta học tốt!