Phương Trình Trạng Thái Khí Lý Tưởng

  -  

Khí lí tưởng là hóa học khí tuân theo những định khí cụ Boyle – Mariotte, Charles, Gay Lussac.

Bạn đang xem: Phương trình trạng thái khí lý tưởng

II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG 

Xét một khối khí lí tưởng đổi khác từ tâm lý 1 (p1, V1, T1) quý phái trạng thái 2 (p2, V2, T2) thông qua trạng thái trung gian 1′ (p’, V’, T’) sao cho T’ = T1 cùng V’ = V2.

*

Từ (1) → (1′) là quy trình đẳng nhiệt T’ = T1:

*

Trong hệ toạ độ (V, T), đường đẳng áp là con đường thẳng bao gồm đường kéo dài đi qua gốc toạ độ.


*

Đường đẳng áp trong các hệ tọa độ (V,T), (p,T), (V,p).


IV. TỔNG quan tiền CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG


*

Phương trình tâm lý khí lí tưởng và những đẳng quá trình


V. BÀI TẬP MẪU 


*

Động cơ đốt vào 4 kì


5.12. vào xi-lanh của một bộ động cơ đốt trong, tất cả hổn hợp khí gồm áp suất 1 at, ánh nắng mặt trời 47oC, thể tích 4 dm3. Nén các thành phần hỗn hợp khí mang đến thể tích 0,5 dm3 cùng với áp suất 15 at. Tìm ánh nắng mặt trời của khí sau khi nén.

Tóm tắt 

Trạng thái 1 (khí trước lúc nén):

p1 = 1 at.

Xem thêm: Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng Full Hd, Sách Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng

t1 = 47oC => T1(K) = t1(oC)+ 273 = 320 K.

V1 = 4 dm3.

Trạng thái 2 (khí sau thời điểm nén): 

p2 = 15 at.

V2 = 0,5 dm3.

t2 = ? oC

Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:

*

Nhiệt độ khí sau khoản thời gian nén:

*

*

t2 = T2 – 273 = 327oC.

5.14.

Xem thêm: 4 Chiến lược hàng đầu giúp cải thiện kỹ năng cá cược online của bạn

Một lượng khí gồm áp suất 750 mmHg, nhiệt độ 27oC và thể tích 76 cm3. Kiếm tìm thể tích của khí ở điều kiện chuẩn chỉnh (0oC, 760 mmHg).