PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ

  -  

Từ năm 1918 kéo dãn suốt 20 năm mang đến chiến tranh quả đât máy nhì nổ ra, Á Lục đã bao hàm lay động to béo về kinh tế tài chính, bao gồm trị, làng mạc hội. Những điếu đó đã khiến cho cuộc đương đầu giành tự do ở chỗ này cũng có phần đông bước phát triển new, ta mày mò vấn đề đó qua trào lưu phương pháp mạng ở Trung Hoa, ấn Độ. Hai nước béo này sống Châu Á và cũng đó là ngôn từ chính của bài bác “Phong trào cách mạng làm việc Trung Quốc và Ấn Độ” lịch sử hào hùng 11.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Phong trào biện pháp mạng ngơi nghỉ China (1919 - 1939)

1. Phong trào Ngũ Tứ đọng với sự thành lập và hoạt động Đảng Cộng sản Trung Quốc

a. Phong trào Ngũ tứ

Mục tiêu đấu tranh: Chống đế quốc, kháng phong loài kiến.Lực lượng: Học sinh, sinh viên, ... công nhân.Quy mô: Bắc Kinc mở rộng 22 Tỉnh với 150 Thành phố vào toàn nước.Ý nghĩa:Giai cấp công nhân phát triển thành một lực lượng biện pháp mạng độc lập.Đánh dấu bước đưa tự Cách mạng dân nhà tư sản hình trạng cũ quý phái Cách mạng dân chủ bốn sản kiểu dáng bắt đầu.

Bạn đang xem: Phong trào cách mạng ở trung quốc và ấn độ

b. Sự Thành lập và hoạt động Đảng Cộng sản Trung Quốc

Điều kiện, sự thành lập:Phong trào yêu nước, phong trào công nhân cải cách và phát triển bạo gan.Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng vào nhân dân, đặc biệt quan trọng kẻ thống trị người công nhân.

=> Đảng Cộng sản Trung Quốc Ra đời (Tháng 7/1921)

ý nghĩa: Đánh vết sự thay đổi quan trọng đặc biệt của biện pháp mạng Trung Quốc.

2. Chiến tranh mãnh Bắc phạt (1926 - 1927) với Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937).

a. Chiến tnhãi nhép Bắc phạt

Đảng Cộng sản bắt tay hợp tác cùng với Quốc dân Đảng nhằm mục đích phá hủy những tập đoàn lớn Quân phiệt ách thống trị sống Bắc Dương.Do Quốc dân Đảng hạn chế lại buộc phải trận chiến tnhóc con dứt trong thời điểm tháng 07/1927.

Xem thêm: Soạn Sinh Lớp 8 Theo Sgk Sinh Học 8 Và Sbt Sinh Lớp 8 Ngắn Gọn Nhất

b. Nội chiến Quốc - Cộng

Diễn biến: 1927 - 1937Quân team Tưởng Giới Thạch tổ chức triển khai 5 cuộc vây quét lớn vào địa thế căn cứ bí quyết mạng của Đảng Cộng sản mà lại phần nhiều bị thua cuộc.Để bảo toàn lực lượng, mon 10/1934 Hồng Quân công nông thực hiện cuộc "vạn lí trường chinh" rút ít khỏi địa thế căn cứ biện pháp mạng, phát lên phía bắc.Tháng 1/1935 Mao Trạch Đông trở nên fan chỉ đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.Tháng 7/1937, Nhật xâm lăng Trung Hoa, Đảng cộng sản đề nghị Quốc dân đảng đình chỉ loạn lạc đê chống Nhật.

II. Phong trào chủ quyền dân tộc ngơi nghỉ ấn Độ (1918 - 1939)

a. Giai đoạn 1918 – 1929

Nguim nhân: Hậu quả của chiến tranh quả đât thứ nhất => Mâu thuẫn xóm hội mệt mỏi.Phong trào tự do trong thời hạn 1918 – 1922:Mục tiêu: Chống Anh.Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại cầm đầu là M.Gan-di.Biện pháp: Hoà bình, không cần sử dụng bạo lực: biểu tình, đình công...Lực lượng: Nông dân, người công nhân, thị dân.

=>Tháng 12 năm 1925 Đảng Cộng sản ấn Độ Ra đời.

b. Giai đoạn 1929 – 1939:

Ngulặng nhân: Hậu quả nặng nề hà của khủng hoảng kinh tế thế giới.Phong trào tự do trong thời gian 30:Mục tiêu: Chống Anh.Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại mở đầu là M.Gan-di.Biện pháp: hoà bình, không cần sử dụng bạo lực: những chiến dịch bất hòa hợp tácLực lượng: Các lực lượng thiết yếu trị link thành mặt trận thống tốt nhất.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Thơ Và Truyện Hiện Đại Lớp 9, Soạn Bài Kiểm Tra Thơ Và Truyện Hiện Đại

* Kết luận chung:

Khuynh phía Cách mạng tứ sản có sự chuyển đổi nhắm đến phương châm dân tộc, dân chủ.Xuất hiện tại một xu hướng mới: Khuynh hướng Cách mạng vô sản, khuynh hướng này ngày càng có địa chỉ đặc biệt vào trào lưu giải phóng dân tộc bản địa sinh sống một vài nước: khi các Đảng Cộng được sản ra đời.