Phiếu thu theo thông tư 133

  -  

Hướng dẫn bí quyết lập Phiếu thu theo Thông tứ 133 với 200 - chủng loại 01-TT, Phiếu thu bởi kế toán lập thành 3 liên, ghi rất đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký kết vào Phiếu thu.

Bạn đang xem: Phiếu thu theo thông tư 133

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng góp dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người nộp tiền(Ký, bọn họ tên)Người lập phiếu(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, bọn họ tên)

Đã nhấn đủ số chi phí (viết bởi chữ):.......................................................................+ Tỷ giá bán ngoại tệ:.................................................................................................+ Số chi phí quy đổi:......................................................................................(Liên gửi ra phía bên ngoài phải đóng dấu)Tải chủng loại Phiếu thu theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

Tải mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Nếu các bạn không thiết lập về được thì rất có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail nghỉ ngơi phần phản hồi bên dướiBước 2: giữ hộ yêu ước vào mail:vanphongphamsg.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu mong tải)II. Giải pháp lập phiếu thu1. Mục đích: - Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... Thực tiễn nhập quỹ với làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán tài chính ghi sổ các khoản thu gồm liên quan. Phần nhiều khoản tiền Việt Nam, nước ngoài tệ nhập quỹ đều có Phiếu thu.- Đối với nước ngoài tệ trước khi nhập quỹ đề nghị được đánh giá và lập “Bảng kê nước ngoài tệ” đi cùng với Phiếu thu.

Xem thêm: Truyeện Cao H Stories - Câu Dẫn Cha Của Bạn Học

2. Cách thức và nhiệm vụ ghi- Góc trên phía bên trái của Phiếu thu yêu cầu ghi rõ tên đơn vị chức năng và địa chỉ cửa hàng đơn vị.- Phiếu thu bắt buộc đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu đề nghị ghi số quyển với số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu đề nghị đánh liên tiếp trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu cần ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ cửa hàng người nộp tiền.- loại “Lý vày nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán sản phẩm hóa, sản phẩm, thu tiền lâm thời ứng còn thừa,...- cái “Số tiền”: Ghi ngay số và bằng văn bản số chi phí nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, tuyệt USD…- Dòng tiếp sau ghi số lượng chứng tự gốc cố nhiên Phiếu thu.Phiếu thu vày kế toán lập thành 3 liên, ghi rất đầy đủ các câu chữ trên phiếu và ký kết vào Phiếu thu, tiếp nối chuyển mang đến kế toán trưởng kiểm tra xét và giám đốc ký kết duyệt, chuyển mang đến thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.Thủ quỹ giữ giàng 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho những người nộp tiền, 1 liên lưu địa điểm lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ cội chuyển mang đến kế toán nhằm ghi sổ kế toán.

Xem thêm: Chuyện " Con Quan Thì Lại Làm Quan Huyện Làm Quan, Chuyện Con Quan Huyện Làm Quan

Chú ý:+ trường hợp là thu ngoại tệ đề nghị ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số chi phí theo đơn vị đồng nhằm ghi sổ.+ Liên phiếu thu gửi ra bên ngoài doanh nghiệp cần đóng dấu.