Phiếu chi mẫu

  -  
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu phiếu đưa ra 02-TT theo Thông tứ 200 và 133, nhằm mục đích khẳng định những khoản chi phí mặt, nước ngoài tệ thực tế xuất quỹ cùng có tác dụng địa thế căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán thù ghi sổ kế toán thù.

Bạn đang xem: Phiếu chi mẫu

1. Mẫu phiếu chi theo Thông tứ 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU CHI

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và thương hiệu người nhấn tiền:.........................................................................

Lý bởi vì chi:......................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bởi chữ):.....................................................

...................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng trường đoản cú gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ(Ký, bọn họ tên)

Người lập phiếu(Ký, chúng ta tên)

Người nhấn tiền(Ký, chúng ta tên)

Đã dấn đầy đủ số chi phí (viết bởi chữ):..............................................................

+ Tỷ giá bán ngoại tệ:.................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:..........................................................................

(Liên gửi ra phía bên ngoài nên đóng dấu)

Tải chủng loại Phiếu bỏ ra theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu bỏ ra theo Thông tư 200:Tải mẫu mã Phiếu bỏ ra theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các các bạn không cài về được thì hoàn toàn có thể tuân theo bí quyết sau:

Cách 1: Để lại mail ở chỗ phản hồi mặt dưới

Cách 2: Gửi yêu cầu vào mail:vanphongphamsg.vn
tin nhắn.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ mong mỏi tải)

3. Cách lập PHIẾU CHI

Góc trên phía bên trái của triệu chứng từ bỏ ghi rõ thương hiệu đơn vị chức năng với liên tưởng đơn vị chức năng.

- Phiếu đưa ra đề xuất đóng góp thành quyển, trong những Phiếu đưa ra đề nghị ghi số quyển với số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi yêu cầu tiến công tiếp tục trong một kỳ kế toán thù. Từng Phiếu bỏ ra cần ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm bỏ ra tiền.

- Ghi rõ bọn họ, tên, cửa hàng bạn dìm chi phí.

Xem thêm: Ch3Cooh + Naoh → Ch3Coona + H2O

- Dòng “Lý vì chưng chi” ghi rõ văn bản chi tiền.

- Dòng “Số tiền”: Ghi thông qua số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng Việt Nam, hay USD ...

- Dòng tiếp theo sau ghi số lượng chứng trường đoản cú gốc tất nhiên Phiếu chi.

Phiếu bỏ ra được lập thành 3 liên cùng chỉ sau Lúc tất cả đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế tân oán trưởng, người có quyền lực cao, thủ quỹ new được xuất quỹ. Sau khi dấn đủ số tiền người dấn chi phí đề xuất ghi số chi phí đã nhận bằng văn bản, ký tên và ghi rõ chúng ta, thương hiệu vào Phiếu bỏ ra.

Liên 1 lưu giữ ngơi nghỉ nơi lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để làm ghi sổ quỹ và chuyển mang đến kế tân oán với hội chứng từ nơi bắt đầu để vào sổ kế toán thù.

Liên 3 giao cho tất cả những người dìm chi phí.

Xem thêm: Chốn Học Hay Trốn Học - Chốn Tìm Về Hay Chỗ Phải Trốn Đi

Crúc ý:

+ Nếu là bỏ ra ngoại tệ cần ghi rõ tỷ giá, 1-1 giá chỉ trên thời khắc xuất quỹ để tính ra tổng thể chi phí theo đơn vị đồng xu tiền ghi sổ.