Ôn Tập Toán Lớp 3 Cuối Năm

  -  

Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 tất cả 25 đề ôn tập sách liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều cùng 21 đề dùng chung.

Bạn đang xem: ôn tập toán lớp 3 cuối năm

Qua đó, những em luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì hai năm 2022 - 2023 đạt tác dụng cao.


Với 46 đề ôn thi học kì 2 môn Toán 3, còn khiến cho thầy cô tham khảo, mau lẹ xây dựng đề thi học kì hai năm 2022 - 2023 mang lại học sinh của chính bản thân mình theo công tác mới. Ngoài ra, bao gồm thể bài viết liên quan dạng Toán về phép chia có dư, chăm đề Toán tìm x nhằm ôn thi học tập kì 2 hiệu quả. Mời thầy cô và những em sở hữu miễn phí:


Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 sách Kết nối học thức với cuộc sống

PHẦN 1: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng hoặc tiến hành theo yêu cầu:

Bài 1: (0,25 đ) Số 54 175 đọc là:

A. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi nămB. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lămC. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy lăm

Bài 2: (0,25 đ) Số tức thì sau của 78 409 là:

A. 78 408

B. 78 419

C. 78 410

D. 78 510

Bài 3: (0,25 đ) 1 năm có từng nào tháng?

A. 6 tháng

B. 10 tháng

C. 12 tháng

D. 24 tháng

Bài 4: (0,25 đ) VI ; IV ; XI ; IX. Số nào béo nhất?

A. IV

B. VI

C. IX

D. XI

Bài 5. (0,5 đ) Tổng của số lớn nhất có ba chữ sô và số nhỏ tuổi nhất có tía chữ số là:

A. 1 100

B. 1 109

C. 1 099

D. 10 009

Bài 6: (0,5 đ) thời gian từ 7 giờ mang lại 8 giờ kém 15 phút là:

A. 15 phút

B. 30 phút

C. 35 phút

D. 45 phút

Bài 7:(0,5 đ) Đoạn thẳng MN nhiều năm 16cm. O là trung điểm của đoạn thẳng MN.


Vậy đoạn MO dài là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 6cm

Bài 8: (0,5 đ) Chu vi hình vuông vắn có cạnh lâu năm 50cm là:

A. 2dm

B. 20cm

C. 200dm

D. 200cm

Bài 9: (0,5 đ) X x 6 = 236 + 52. Quý giá của X là: …………

Bài 10: (1 đ) Viết số phù hợp vào ô trống:

Bài 11: (1đ) Bốn bạn Lan, Liên, Hoa, Hà có khối lượng theo máy tự là 46kg, 35kg, 42kg, 34kg phụ thuộc vào số liệu trên, điền chữ hoặc số thích hợp vào khu vực chấm:

a. Các bạn Liên cân nặng …….. . Chúng ta Hà cân nặng…………

b. Các bạn ……… nặng nhất. Bạn ……… dịu nhất và cặp đôi này hơn hèn nhau ……… kg.

Bài 12: (0,5 đ) Viết công dụng vào ô trống:


Khối lớp tía đồng diễn thể dục. Nếu xếp mặt hàng ngang thì được 10 hàng, mỗi mặt hàng 9 em.

Hỏi nếu xếp 6 sản phẩm dọc thì mỗi hàng tất cả bao nhiêu em?


PHẦN II. Giải những bài tập sau:

Bài 1.(1đ) Đặt tính rồi tính:

3 946 + 3 524

…………………........

…………………........

…………………........

…………………........

8 253 - 5 739

…………………........

…………………........

…………………........

…………………........

5 607 x 4

…………………........

…………………........

…………………........

…………………........

40 096 : 7

…………………........

…………………........

…………………........

…………………........


Bài 2. (1đ) Điền dấu phù hợp vào ô trống:


*
giờ ☐ 12 phút

56m 8cm ☐5 608cm


3kg 50g ☐ 3 500g

4m ☐ 4 000mm


Bài 3. (1,5đ) Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 12cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Bài giải

…………………………………………… ……………………………………………

…………………………………………… ……………………………………………

…………………………………………… ……………………………………………

Bài 4. (0,5đ) Em hãy kẻ thêm 2 đoạn trực tiếp vào hình chữ nhật sau để được 4 hình tam giác.

.........

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 sách Cánh diều

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Số bao gồm 7 nghìn, 4 chục nghìn, 5 1-1 vị, 7 trăm là:

A. 7457 B. 56 870 C . 47 705 D. 65 807

Câu 2. Mai đi sóng ngắn từ trường về thời điểm 10 giờ. Về mang đến nhà cơ hội 11 giờ kém 25 phút. Thời hạn Mai đi sóng ngắn về đơn vị là:

A. 35 phútB. 25 phútC.10 tiếng 35 phútD. 15 phút

Câu 3. Làm tròn đến hàng trăm ngàn và hàng vạn của số 18 057 ta được số:

A. 19 000 và trăng tròn 000 B. 18 000 và 20 000C. 18 000 với 21 000D. 18 057 và 20 000

Câu 4. Tính diện tích s hình chữ nhật biết chiều rộng là 7cm, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng.

42cm2

B. 294cm2

C. 252cm2

D.26cm2

Câu 5. Đã khoanh vào một trong những phần mấy số ngôi sao?


A.

*
B.
*
C.
*
D.
*Câu 6. Trong một phép chia có dư, số phân tách là 9, yêu quý là 3254 với số dư là 7. Vậy số bị phân tách trong phép phân tách đó là:

A. 29 293 B. 29 239C. 29 286D. 29 268

Câu 7.

*
của 6 km = …… m

A. 3 m

B. 2 m

C. 200 m

D. 2000 m

Câu 8. Minh cấp được 12 654 ngôi sao, như vậy nhiều hơn thế Việt 5478 ngôi sao. Vậy cả cặp đôi gấp được số ngôi sao là:

A. 7176 ngôi sao 5 cánh B. 19 830 ngôi sao sáng C. 18 132 ngôi sao 5 cánh D. 30 786 ngôi sao

Câu 9. Có 9465 bé lợn, từng xe chở được 9 con. Vậy cần tối thiểu số chuyến để chở hết số lợn kia là:

A. 1057 chuyến B. 1051 chuyến dư 6 conC. 1052 chuyếnD. 1051 chuyến

Câu 10. Ngày mùng 3 tháng tư là trang bị hai. Vậy ngày 25 tháng 4 là thứ:

A. Trang bị 2B. đồ vật 3C. Máy 4D. Lắp thêm 5

II. T lun (5 điểm)

Câu 1. Nối vệt >,

31 728 + 15 643

...............................

...............................

...............................

...............................

42 907 – 29 086

...............................

...............................

...............................

...............................

17 193 × 4

...............................

...............................

...............................

...............................

69 584 : 3

...............................

...............................

...............................

...............................

Xem thêm: Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 : Local Environment (Sgk Mới) Chi Tiết

Bài 3. Tìm số trong ô trống ☐

45 670 : ☐ = 50 : 5

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................

☐ : 9 = 1234 dư 8

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................


Bài 4. Một hình mảnh đất nền có chiều rộng lớn là trăng tròn m. Vậy nên chiều rộng chỉ bằng 1/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của mảnh đất nền đó?

Bài giải

........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Năm nhuận bao gồm 366 ngày. Hỏi năm đó bao gồm bao nhiêu tuần lễ với mấy ngày?

Trả lời: Năm nhuận có ………………………………………………

.........

Đề ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

a) Số bé nhỏ nhất trong số số: 65 420; 66 420; 57 273; 8141 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 65 420

B. 66 420

C. 57 273

D. 8141

b) Mai đi từ trường về lúc 10 giờ. Về đến nhà thời gian 11 giờ hèn 25 phút. Thời hạn Mai đi từ trường về bên là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 35 phút

B. 25 phút

C. 10 tiếng 35 phút

D. 15 phút

c) bao gồm 48 dòng cốc xếp phần nhiều vào 8 hộp. Hỏi bao gồm 2736 cái cốc thì xếp được bao nhiêu hộp như thế?(M2 - 0,5 điểm)

A. 456 hộp

B. 466 hộp

C. 476 hộp

D. 16 416 hộp

d) Tính diện tích s hình chữ nhật biết chiều rộng là 7cm, chiều lâu năm gấp 6 lần chiều rộng. (M2 - 0,5 điểm)

A. 42cm2

B. 294cm2

C. 252cm2

D.26cm2

Câu 2. (1 điểm) Nối dấu >,

a. Đồ thứ nào nhiều nhất? Đồ trang bị nào ít nhất?

....................................................................................................................................................

b. Số lượng cặp sách nhiều hơn số lượng cục tẩy là bao nhiêu?

....................................................................................................................................................

c. đề cập tên những đồ thiết bị trên theo số lượng tăng dần.

....................................................................................................................................................

Câu 4. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S (M2)

Trong ví tiền có 3 đồng xu mệnh giá chỉ 2 000 đồng, 5 000 đồng với 10 000 đồng. Bình không hai n vào túi và mang ra hai đồng xu.

Bình có thể lấy được 2 đồng xu 2000 đồng

Bình cấp thiết lây được đồng xu 1000 đồng

Bình chắc chắn là lấy được hai đồng xu 5000 đồng và 10 000 đồng.

Bình hoàn toàn có thể lấy được đồng xu 2000 đồng và 5000 đồng

II. Từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 5. (1 điểm) Đặt tính rồi tính (M1)

31728 + 15643

...............................

...............................

...............................

...............................

42907 – 29086

...............................

...............................

...............................

...............................

17193 × 4

...............................

...............................

...............................

...............................

69584 : 3

...............................

...............................

...............................

...............................

Câu 6. (1 điểm) Số? (M2)

Câu 7. (2 điểm) Giải toán (M2) Một miếng bìa hình chữ nhật có diện tích 36cm2, chiều nhiều năm là 9cm. Tính chu vi miếng bìa đó.

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 8. (0,5 điểm) Năm nhuận bao gồm 366 ngày. Hỏi năm đó tất cả bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày? (M3)

Trả lời: Năm nhuận có ………………………………………………

Câu 9. (0,5 điểm) Vẽ kim đồng hồ thời trang chỉ: (M3)

.........

Bộ đề ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Đề ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1 (2 đ): Tính nhanh

a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62

b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.

Bài 2 (2 đ): tra cứu x

a. 64: X = 21 (dư 1)

b. X: 6 = 7 (dư 3)

Bài 3 (2 đ): An tất cả 72 viên kẹo đựng vào 6 túi, An cho mình 2 túi. Hỏi An còn từng nào viên kẹo.

Xem thêm: Cây Hoa Tố Nữ Tuyệt Đẹp - Tố Nữ Hoa Hồng Tố Nữ, Hay Còn Tên Gọi

Bài 4 (2 đ): người mẹ tôi năm nay 38 tuổi. Hai năm nữa, tuổi em tôi bằng

*
tuổi mẹ. Vậy năm nay, em tôi bao nhiêu tuổi.

Bài 5 (2 đ): hình vẽ bên bao gồm bao nhiêu tam giác? gồm bao nhiêu tứ giác? Hãy nhắc tên các hình tam giác, tứ giác đó?

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1 (2 đ): Tính nhanh

a. 15 x 2 + 15 x3 + 15 x5 – 100

b. 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95

Bài 2 (2 đ): search x

a. 85: X= 9 (dư 4)

b. 52: X= 4 (dư­ 4)

Bài 3 (3 đ): An bao gồm 27 quyển truyện tranh, Bình gồm 19 quyển truyện tranh. Dũng có nhiều hơn Bình 12 quyển truyện tranh. Hỏi Dũng có khá nhiều hơn An từng nào quyển?

Bài 4 (2 đ). Trong năm này mẹ tôi 38 tuổi. Quý phái năm tuổi anh tôi bằng

*
tuổi mẹ. Hỏi người mẹ tôi sinh anh tôi năm từng nào tuổi?

Bài 5 (2 đ): Cho hình vuông có cạnh nhiều năm 3cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông?