ÔN TẬP CHƯƠNG 1 LỚP 7

  -  

Với giải sách bài xích tập Toán 7 Ôn tập chương 1 sách Kết nối trí thức hay nhất, cụ thể sẽ góp học sinh dễ dãi làm bài tập vào SBT Toán 7 bài Ôn tập chương 1.

Bạn đang xem: ôn tập chương 1 lớp 7


Giải sách bài tập Toán lớp 7 Ôn tập chương 1 - kết nối tri thức

Giải SBT Toán 7 trang 20 Tập 1

A. Thắc mắc (trắc nghiệm)

Tìm câu vấn đáp đúng trong các đáp án sẽ cho:

Câu hỏi tiên phong hàng đầu trang đôi mươi SBT Toán 7 Tập 1: Số -17là:

A. Số từ nhiên;

B. Số nguyên;

C. Số hữu tỉ dương;

D. Số hữu tỉ.

Lời giải:

Đáp án và đúng là D

-17là số hữu tỉ âm nên có thể có lời giải D thỏa mãn.

Câu hỏi số 2 trang trăng tròn SBT Toán 7 Tập 1: công dụng của phép nhân 43.49 là:

A. 46;

B. 410;

C. 166;

D. 220.

Lời giải:

Đáp án và đúng là C

43.49 = 43 + 9 = 412 = 42.6 = (42)6 = 166

Câu hỏi số 3 trang trăng tròn SBT Toán 7 Tập 1:Số hữu tỉ abvới a,b∈ℚ, b≠0là dương nếu:

A. A, b thuộc dấu;

B. A, b không giống dấu;

C. A = 0, b dương;

D. A, b là hai số từ nhiên.

Lời giải:

Đáp án chính xác là A

Số hữu tỉ abvới a,b∈ℚ, b≠0là dương giả dụ a, b thuộc dấu.

Câu hỏi số 4 trang trăng tròn SBT Toán 7 Tập 1: xác định nào sau đây là sai?

A. Mỗi số hữu tỉ hầu như được màn trình diễn bởi một điểm trên trục số;

B. Bên trên trục số, số hữu tỉ âm nằm cạnh trái điểm màn biểu diễn số 0;

C. Trên trục số, số hữu tỉ dương nằm cạnh sát phải điểm biểu diễn số 0;

D. Nhì số hữu tỉ ko phải luôn luôn so sánh được cùng với nhau.

Lời giải:

Đáp án đúng là D

Hai số hữu tỉ luôn so sánh được cùng với nhau.

Câu hỏi số 5 trang đôi mươi SBT Toán 7 Tập 1:Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng?

A. Hầu như số nguyên phần lớn là số từ bỏ nhiên;

B. Rất nhiều số hữu tỉ các là số nguyên;

C. Phần đông số nguyên đầy đủ là số hữu tỉ;

D. Những phân số hầu như là số nguyên.

Lời giải:

Đáp án chính xác là C

A sai bởi -7 là số nguyên nhưng chưa hẳn số tự nhiên;

B sai vì chưng -17không bắt buộc là số thực.

Xem thêm: Phi Phụng 20 Năm Bán Sữa Chua Nuôi Gia Đình, Tiểu Sử Phi Thoàn

D sai bởi vì -17là phân số nhưng không phải là số nguyên.

B. Bài xích tập

Bài 1.32 trang 20 SBT Toán 7 Tập 1: Tính:

a) 5 – 1+13:1−13

b) 1+23−54−1−54+2022−23

Lời giải:

*

*

Bài 1.33 trang 20 SBT Toán 7 Tập 1: Tìm x, biết:

a) 0,72.x = 0,492

b) x : (-0,5)3 = (-0,5)2.

Lời giải:

a) 0,72.x = 0,492

x = 0,492 : 0,72

x = (0,49 : 0,7)2

x = 0,72

x = 0,49

Vậy x = 0,49.

b) x : (-0,5)3 = (-0,5)2.

x = (-0,5)2 . (-0,5)3

x = (-0,5)2+3

x = (-0,5)5

Vậy x = (-0,5)5

Bài 1.34 trang đôi mươi SBT Toán 7 Tập 1: Cho a∈ℚvà a≠0. Hãy viết a8 bên dưới dạng:

a) Tích của nhì lũy thừa, trong số đó có một quá số là a3;

b) Lũy quá của a2;

c) thương của hai lũy thừa trong các số ấy số bị phân chia là a10.

Lời giải:

a) Ta có:

a8 = a5 + 3 = a5.a3.

b) Ta có:

a8 = a2.4 = (a2)4

c) a8 = a10 – 2 = a10 : a2

Bài 1.35 trang trăng tròn SBT Toán 7 Tập 1: Bảng sau cho bọn họ đường kính xấp xỉ của một trong những hàn tinh.

*

(1 dặm dao động 1,60934 km)

Hỏi đường kính của toàn cầu nào khủng nhất? Đường kính của hành tính nào nhỏ nhất?

Lời giải:

Ta có:

7,4975.104 = 74,975.103; 3,0603.104 = 30,603.103

Vì 88,846 > 74,975 > 7,926 > 4,222 > 3,0603 > 3,032

Nên 88,846. 103 > 74,975. 103 > 7,926. 103 > 4,222. 103 > 3,0603. 103 > 3,032. 103

Do đó, đường kính của Mộc tinh là phệ nhất, đường kính của chất thủy tinh là nhỏ xíu nhất.

Giải SBT Toán 7 trang 21 Tập 1

Bài 1.36 trang 21 SBT Toán 7 Tập 1: Để có tác dụng 24 loại bánh, cần 134cốc bột mì. Các bạn An muốn làm 8 dòng bánh. Hỏi các bạn An cần từng nào cốc bột mì?

Lời giải:

Đổi 134=74

Bạn An phải số cốc bột mì để gia công 8 loại bánh là:

74:24.8=712 (cốc)

Vậy các bạn An cần712 cốc bột mì để triển khai 8 loại bánh.

Xem thêm: Truyện Sọ Dừa (Có File Nghe Kể Chuyện Cổ Tích, Sự Tích Sọ Dừa

Bài 1.37 trang 21 SBT Toán 7 Tập 1: Biết 12 + 22 + 32 + … + 82 + 92 = 285.