Ở MẶT THOÁNG CỦA MỘT CHẤT LỎNG

  -  

Tại khía cạnh nháng của một hóa học lỏng có nhị nguồn kết hợp $A$ cùng $B$ phương pháp nhau $20(cm)$ xê dịch theo phương trực tiếp đứng với phương thơm trình (u_A = 2.cos(40pi t)(mm)) với (u_B = 2.cos(40pi t + pi )(mm)). Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là $30(cm/s)$. Xét hình vuông vắn $ABCD$ nằm trong phương diện chất lỏng. Số điểm xấp xỉ cùng với biên độ cực to bên trên đoạn $BD$ là:


Pmùi hương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức xác minh bước sóng:(lambda = vT)

+ Áp dụng ĐK giao động cực lớn của 2 mối cung cấp ngược pha: (d_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambdomain authority 2)


*

(BD = sqrt AD^2 + AB^2 = 20sqrt 2 (cm))

Với (omega = 40pi (rad/s) Rightarrow T = dfrac2pi omega = dfrac2pi 40pi = 0,05(s))

Vậy:

(lambda = v.T = 30.0,05 = 1,5cm)

Tìm số điểm dao động với biên độ cực to bên trên đoạn $DB$ chứ đọng chưa phải $DC$.

Bạn đang xem: ở mặt thoáng của một chất lỏng

Nghĩa là vấn đề $C$ từ bây giờ đóng vai trò là vấn đề $B$.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 3: Các Số Có Bốn Chữ Số Có Bốn Chữ Số, Giải Toán Lớp 3 Bài Các Số Có Bốn Chữ Số

Do hai mối cung cấp xấp xỉ ngược trộn phải số cực đại bên trên đoạn $BD$ thoã mãn:

(left{ eginarrayld_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambda 2\AD - BD ( - 11,04

Đáp án đề nghị chọn là: c


...

Xem thêm: Tiến Hóa Về Sinh Sản Sinh Học 7 Bài 55 Tiến Hóa Về Sinh Sản, Giải Sinh Học 7 Bài 55: Tiến Hóa Về Sinh Sản


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trên mặt nước gồm nhị nguồn sóng nước như là nhau cách nhau $AB = 8(cm)$. Sóng truyền trên mặt nước bao gồm bước sóng $1,2 (cm)$. Số mặt đường cực to đi qua đoạn thẳng nối nhì mối cung cấp là:


Hai nguồn sóng cơ $AB$ biện pháp nhau xấp xỉ chạm vơi trên mặt chất lỏng, cùng tấn số $100Hz$, thuộc pha theo pmùi hương vuông vuông góc cùng với khía cạnh chất lỏng. Vận tốc truyền sóng $20m/s$.Số điểm không dao độngtrên đoạn $AB = 1m$ là :


Hai mối cung cấp phối hợp $A, B$ giải pháp nhau $45 mm$ làm việc trên mặt loáng chất lỏng dao động theo phương trình $u_1 = u_2 = 2cos100πt (mm)$. Trên mặt loáng hóa học lỏng có nhị điểm $M$ với $M’$ làm việc cùng một bên của con đường trung trực của $AB$ thỏa mãn: $MA - MB = 15 mm$ và $M’A - M’B = 35 mm$. Hai điểm này phần nhiều nằm ở những vân giao trét cùng một số loại và thân chúng chỉ gồm một vân nhiều loại đó. Vận tốc truyền sóng xung quanh chất lỏng là:


Tại nhị điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai mối cung cấp vạc sóng theo phương thẳng đứng cùng với các phương trình: (u_1 = 0,2.cos(50pi t)cm) và(u_1 = 0,2.cos(50pi t + pi )cm) . Vận tốc truyền sóng là0,5 (m/s). Coi biên độ sóng không thay đổi. Xác định số điểm xấp xỉ cùng với biên độ cực lớn trên đoạn thẳng AB?


Hai nguồn sóng cùng biên độ thuộc tần số với ngược pha. Nếu khoảng cách giữa nhị mối cung cấp là: (AB = 16,2lambda ) thì số điểm đứng im cùng số điểm xê dịch cùng với biên độ cực lớn trên đoạn $AB$ lần lượt là:


Trên phương diện nước bao gồm nhì nguồn phối kết hợp $A,B$ giải pháp nhau $10 (cm)$ dao động theo những phương thơm trình: (u_1 = 0,2.cos(50pi t + pi )cm) và: (u_1 = 0,2.cos(50pi t + dfracpi 2)cm). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh nước là $0,5 (m/s)$. Tính số điểm cực to cùng rất tiểu bên trên đoạn $A,B$.


Trên khía cạnh nước, nhị nguồn phối kết hợp $A, B$ biện pháp nhau $40cm$ luôn luôn giao động thuộc trộn, gồm bước sóng $6cm$. Hai điểm $CD$ nằm cùng bề mặt nước nhưng $ABCD$ là một trong hình chữ nhật, $AD = 30cm$. Số điểm cực to cùng đứng yên trên đoạn $CD$ theo thứ tự là:


Tại 2 điểm A, B giải pháp nhau 13cm trên mặt nước gồm 2 mối cung cấp sóng đồng điệu, tạo thành sóng khía cạnh nước gồm bước sóng là một trong những,2cm. M là điểm trên mặt nước bí quyết A và B thứu tự là 12cm và 5centimet .N đối xứng cùng với M qua AB. Số hyperbol cực to giảm đoạn MN là :


Trên mặt nước bao gồm nhì mối cung cấp sóng tương tự nhau A cùng B, hai nguồn thuộc trộn, giải pháp nhau khoảng chừng (AB = 10 cm) sẽ xê dịch vuông góc với khía cạnh nước tạo ra sóng bao gồm bước sóng (λ= 0,5 cm). C và D là nhị điểm không giống nhau trên mặt nước, CD vuông góc với AB trên M làm sao để cho (MA = 3 cm); (MC = MD = 4 cm). Số điểm dao động cực to trên CD là:


Ở phương diện nháng của một chất lỏng tất cả hai nguồn phối kết hợp $A$ cùng $B$ phương pháp nhau $20(cm)$ dao động theo phương thẳng đứng cùng với phương trình (u_A = 2.cos(40pi t)(mm)) và (u_B = 2.cos(40pi t + pi )(mm)). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh chất lỏng là $30(cm/s)$. Xét hình vuông vắn $ABCD$ nằm trong khía cạnh chất lỏng. Số điểm dao động cùng với biên độ cực lớn trên đoạn $BD$ là:


Trên khía cạnh loáng của hóa học lỏng tất cả hai mối cung cấp phối hợp A với B giống như nhau xê dịch cùng tần số (f = 8Hz) tạo ra nhị sóng lan truyền với (v = 16cm/s). Hai điểm MN nằm trên tuyến đường nối (AB), nằm tại vị trí nhì phía của trung điểm O của đoạn AB và giải pháp trung điểm O của AB các đoạn theo thứ tự là (OM = 3,75 cm), (ON = 2,25cm). Số điểm xấp xỉ cùng với biên độ cực to với rất tè trong khúc MN là:


Tại khía cạnh chất lỏng tất cả nhị mối cung cấp sóng A, B phương pháp nhau 24 centimet, xê dịch theo pmùi hương thẳng đứng cùng với phương trình là uA=uB=acos60πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của phương diện hóa học lỏng là v=45cm/s. điện thoại tư vấn MN=4centimet là đoạn thẳng trên mặt hóa học lỏng bao gồm tầm thường trung trực với AB. Khoảng bí quyết xa độc nhất vô nhị thân MN với AB là bao nhiêu để có tối thiểu 5 điểm xê dịch cực to nằm tại MN?


Hai mối cung cấp sóng kết hợp tương đồng nhau được đặt biện pháp nhau một khoảng cách x bên trên 2 lần bán kính của một vòng tròn nửa đường kính (R) ((x


*

*

Cơ quan công ty quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát