Nung Nóng M Gam Hỗn Hợp Gồm Al Và Fe3O4

  -  

Nung rét m gam hỗn hợp có Al cùng Fe3O4trong ĐK không tồn tại bầu không khí. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X chức năng cùng với dung dịch NaOH dư chiếm được hỗn hợp Y, chất rắn Z cùng 0,672 lkhông nhiều khí H2(sinh hoạt đktc). Sục khí CO2dư vào hỗn hợp Y, chiếm được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của m là


Phương pháp giải

+) Bảo toàn e : 3.nAl dư = 2.nH2

+) Bảo toàn nguyên ổn tố Al : $n_Al + 2n_Al_2O_3 = n_Al(OH)_3$

+) Bảo toàn ngulặng tố O cùng sắt : $n_Fe = 3n_Fe_3O_4;n_Al_2O_3 = frac43n_Fe_3O_4$

+) Bảo toàn cân nặng : m = mAl2O3 + msắt + mAl


Lời giải của GV vanphongphamsg.vn

8Al + 3Fe3O4 $uildrel t^0 overlongrightarrow $4Al2O3 + 9Fe

X tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH hiện ra khí H2 → X bao gồm Al dư → X gồm Al2O3, sắt và Al dư

Bảo toàn e : 3.nAl dư = 2.nH2 → nAl dư =$frac23n_H_2$ = 0,02 mol

Bảo toàn nguim tố Al : $n_Al + 2n_Al_2O_3 = n_Al(OH)_3$

=> nAl2O3 = (0,1 – 0,02)/2= 0,04 mol

Bảo toàn nguyên ổn tố O : $n_Al_2O_3 = frac43n_Fe_3O_4$ => $n_Fe_3O_4 = 0,03,mol$

=> $n_Fe = 3n_Fe_3O_4 = 0,09$

Bảo toàn trọng lượng : m = mAl2O3 + mFe + mAl = 0,04.102 + 0,09.56 + 0,02.27 = 9,66 gam

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: b


...

Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al và fe3o4


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hỗn phù hợp X tất cả Fe2O3và Al bao gồm tỉ lệ mol tương xứng 2 : 3. Thực hiện phản nghịch ứng nhiệt độ nhôm X (không có không khí) cho đến khi bội phản ứng xảy ra trọn vẹn nhận được hỗn hợp gồm


Trộn 13 gam Al với 25 gam Fe2O3rồi đến tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm vào điều kiện không tồn tại không gian, sau khoản thời gian phản nghịch ứng trọn vẹn chiếm được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là


Dùng m gam Al để khử trọn vẹn một lượng Fe2O3sau bội phản ứng thấy cân nặng oxit bớt 1,16 gam. Giá trị của m là


Nung hỗn hợp A bao gồm 15,2 gam Cr2O3và m gam Al. Sau lúc phản bội ứng trọn vẹn chiếm được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho tổng thể X phản nghịch ứng cùng với axit HCl dư bay ra V lkhông nhiều H2(đktc). Giá trị của V là


Tiến hành nhiệt độ nhôm trọn vẹn 14,49 gam hỗn hợp bột Al cùng Fe3O4 rồi hòa tan không còn tất cả hổn hợp sau phản nghịch ứng bằng dung dịch HCl chiếm được 4,032 lkhông nhiều H2(đktc). Kân hận lượng nhôm trong tất cả hổn hợp ban sơ là


Dùng m gam Al để khử không còn 1,6 gam Fe2O3 đến khi làm phản ứng hoàn toàn, thành phầm sau phản ứng tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH sản xuất 0,672 lít khí (đktc). Tính m?


Nung rét m gam hỗn hợp Al và Fe2O3(vào điều kiện không tồn tại không khí) cho đến lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau

Phần 1: chức năng với dung dịch H2SO4loãng dư hiện ra 3,08 lít khí H2(sống đktc).

Phần 2: công dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư có mặt 0,84 lkhông nhiều khí H2(nghỉ ngơi đktc).

Giá trị của m là


Nung rét m gam tất cả hổn hợp tất cả Al với Fe3O4trong ĐK không tồn tại bầu không khí. Sau Lúc phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được hỗn hợp rắn X. Cho X chức năng cùng với dung dịch NaOH dư chiếm được hỗn hợp Y, hóa học rắn Z cùng 3,36 lít khí H2(sinh sống đktc). Sục khí CO2dư vào hỗn hợp Y, chiếm được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là


Một các thành phần hỗn hợp X tất cả Al cùng Fe2O3. Thực hiện bội phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn X chiếm được hóa học rắn A. A tác dụng cùng với dung dịch NaOH dư nhận được 3,36 lít H2 (đktc) và hóa học rắn B. Cho B tính năng cùng với H2SO4 loãng dư hiện ra 8,96 lkhông nhiều khí (đktc). Khối hận lượng các thành phần hỗn hợp X đã cần sử dụng là


Hỗn thích hợp X tất cả Al cùng Fe2O3.

Nếu cho m gam hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp HCl dư thu được 2,688 lít khí H2 (đktc).

Nếu nung rét m gam tất cả hổn hợp X nhằm triển khai bội nghịch ứng sức nóng nhôm trọn vẹn, nhận được chất rắn Y. Hòa chảy hết chất rắn Y cùng với hỗn hợp NaOH dư thu được 0,336 lít H2 (đktc).

Để phối hợp hết m gam các thành phần hỗn hợp X cần từng nào ml hỗn hợp A chứa HCl 1M cùng H2SO4 0,5M ?


Cho tất cả hổn hợp A có Al và một oxit Fe. Chia lếu láo hợpA thành 2 phần bằng nhau.

Xem thêm: Truyển Sủng Full Đã Hoàn Thành, Hiện Đại Sủng (Nhẹ Nhàng

Phần 1: Cho chức năng cùng với dung dịch H2SO4loãng nhận được 6,72 lít khí (đktc).

Phần 2: Thực hiện nay phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn, nhận được hỗn hợp B. Cho B chức năng với hỗn hợp NaOH dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí (đktc) và chất rắn C. Cho chất rắn C vào dung dịch H2SO4 loãng, dư được 4,032 lkhông nhiều H2(đktc). Công thức của oxit Fe là


Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3cho phản nghịch ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Chia Y có tác dụng 2 phần bằng nhau. Phần 1 công dụng toàn vẹn với 500 ml dung dịch H2SO4 1,5M, có mặt 6,048 lít khí H2sinh sống đktc. Phần 2 tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, sau phản nghịch ứng không thấy có khí xuất hiện. Giá trị của m là


lúc mang lại trăng tròn,7 gam hỗn hợp X bao gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 chức năng với hỗn hợp NaOH sệt dư, sau bội phản ứng thu được hóa học rắn có khối lượng 8 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bởi bội nghịch ứng sức nóng nhôm đề xuất sử dụng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo cân nặng của Al2O3 vào tất cả hổn hợp X là


Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Al với FeO (gồm tỉ trọng số mol tương xứng là 3 : 2) tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,928 lkhông nhiều khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch A. Nếu lấy nung m gam hỗn hợp X cho đến lúc làm phản ứng sức nóng nhôm xong xuôi (trả sử năng suất đạt 100%) nhận được các thành phần hỗn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y tác dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Thực hiện nay bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm các thành phần hỗn hợp X tất cả Al và một oxit sắt FexOy (trong điều kiện không tồn tại không khí) nhận được 92,35 gam hóa học rắn Y. Hòa chảy Y trong hỗn hợp NaOH dư thấy bao gồm 8,4 lít khí H2 (làm việc đktc) bay ra cùng sót lại phần ko tan Z. Hòa chảy 50% lượng Z bởi hỗn hợp H2SO4 quánh, lạnh (dư) thấy gồm 13,44 lkhông nhiều khí SO2 (sinh hoạt đktc) bay ra. Biết các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Kân hận lượng Al2O3 vào Y và phương pháp oxit Fe thứu tự là


Tiến hành phản nghịch ứng sức nóng nhôm các thành phần hỗn hợp A gồm Al và FexOy (trong điều kiện không có không khí) được tất cả hổn hợp B. Nghiền hậu nhỏ dại, trộn hầu như hỗn hợp B rồi tạo thành hai phần.

Phần 1 : có trọng lượng 4,83 gam được phối hợp hết vào dung dịch HNO3 dư, làm cho nóng chiếm được hỗn hợp C cùng 1,232 lít NO (sản phẩm khử duy nhất).

Phần 2 : chức năng với hỗn hợp NaOH dư làm cho nóng thu được một,008 lkhông nhiều H2 và còn sót lại 7,56 gam chất rắn.

Biết những phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đo nghỉ ngơi đktc. Công thức FexOy là


Một hỗn hợp M gồm Fe3O4, CuO và Al gồm trọng lượng 5,54 gam. Sau lúc thực hiện làm phản ứng nhiệt độ nhôm trọn vẹn (hiệu suất 100%) thu được chất rắn A. Nếu tổng hợp A vào dung dịch HCl chiếm được 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu phối hợp A vào dung dịch NaOH dư thì sau bội nghịch ứng ngừng sót lại 14,8 gam hóa học rắn. Phần trăm khối lượng của chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất vào A là


Thực hiện tại bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm trọn vẹn hỗn hợp bao gồm Al với m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, thu được dung dịch Y, hóa học ko chảy Z cùng 0,672 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z chảy không còn vào dung dịch H2SO4 quánh, lạnh nhận được hỗn hợp cất 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (sinh sống đktc, là sản phẩm khử độc nhất của H2SO4). Biết các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Lấy 46,95 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe3O4 và Al nung trong môi trường không có không khí. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp Y. Chia Y làm cho nhị phần ko bởi nhau

Phần 1 : Cho chức năng cùng với NaOH dư chiếm được 0,336 lkhông nhiều khí H2 (đktc).

Phần 2 : Cho tác dụng cùng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 9,408 lít khí H2 (đktc).

Xem thêm: Đảo Hải Tặc - Vua Hải Tặc Tập 1

Biết những phản bội ứng phần lớn xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng các chất vào các thành phần hỗn hợp X là


Hỗn phù hợp X có Fe3O4 cùng Al bao gồm tỉ lệ thành phần mol khớp ứng là 1 : 3 tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm X (không tồn tại ko khí) đến lúc làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được các thành phần hỗn hợp gồm


*

*

Cơ quan liêu nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT bởi vì Sở Thông tin cùng Truyền thông.