NHÔM TÁC DỤNG VỚI NAOH

  -  
Câu hỏi: trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH chất oxi hóa nhôm là?

A.NaOH

B.H2O

C.NaOH hoặc H2O

D.Cả NaOH cùng H2O

Trả lời:

Đáp án B

Giải thích:

*
trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH chất oxi hóa nhôm là" width="348">

Cùng đứng đầu lời giải search hiểu bỏ ra tiết về Nhôm và các hợp chất của Nhôm nhé

A. NHÔM

I. Vị trí cùng cấu tạo

Al: 1s22s22p63s23p1

=>Số hiệu nguyên tử 13, thuộc nhóm IIIA, chu kì 3.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng với naoh

Trong hợp chất, Al bao gồm số OXH bền là +3

- Nhôm tất cả cấu tạo mạng tinh thể lập phương trung khu diện

II. Tính chất vật lý

- Mạng lập phương trung ương diện, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt; t0nc= 6600C .

- màu sắc trắng bạc, tương đối bền với dai, dễ kéo sợi với dát mỏng, nhẹ (D = 2,7).

- Một số hợp kim của nhôm:

+ Đuyra (95% Al; 4% Cu; 1% Mg, Mn, Si): nhẹ bằng 1/3 thép, cứng gần bằng thép.

+ Silumin (gần 90% Al; 10% Si): nhẹ, bền.

+ Almelec (98,5% Al; còn lại là Mg, Si với Fe) sử dụng làm dây cáp.

+ Hợp kim electron (10,5% Al; 83,3% Mg còn lại là Zn, Mn...): chỉ nặng bằng 65% Al lại bền hơn thép, chịu được sự nạm đổi đột ngột của nhiệt độ vào một giới hạn lớn phải được cần sử dụng làm vỏ thương hiệu lửa.

III. Trạng thái tự nhiên

Nhôm là kim loại phổ biến nhất vào vỏ quả đất. Trong tự nhiên, Al có trong:

- Đất sét: Al2O3.2SiO2.2H2O.

- Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O.

- Boxit: Al2O3.nH2O.

- Criolit: 3NaF.AlF3hay (Na3AlF6)

IV. Tính chất hóa học

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

- Al chỉ phản ứng với oxi trên bề mặt (vì tạo ra lớp màng oxit bao phủ bề mặt, bảo vệ cùng ngăn cản Al tham gia phản ứng tiếp):

2Al + 3O2→Al2O3

- Bột Al cháy trong không khí khi được đun nóng mang đến ngọn lửa màu tươi sáng chói.

Xem thêm: Danh Sách Các Nhà Máy Thủy Điện Ở Tây Nguyên Tiến Hành Xả Điều Tiết

- Muốn phản ứng xảy ra trọn vẹn thì phải loại bỏ lớp oxit bao phủ bên trên bề mặt Al (bằng biện pháp tạo hỗn hống Al - Hg hoặc sử dụng Al bột đun nóng).

b. Với những phi kim khác

- Nhôm phản ứng được với những phi kim khác →muối.

- Al tự bốc cháy lúc tiếp xúc với các halogen:

2Al + 3X2→2AlX3

- khi đun nóng, Al tác dụng với bột S:

2Al + 3S→Al2S3

- lúc nhiệt độ rất cao, Al kết hợp với C với N2:

4Al + 3C→Al4C3(8000C)

2. Tác dụng với axit

Al + dung dịch axit (HCl, H2SO4) → muối + H2

2Al + 6H+ → 2Al3+ + 3H2­

Al + dung dịch axit (có tính OXH mạnh) → muối + sản phẩm khử + H2O

4Al + 4HNO3loãng →to Al(NO3)3 + NO + 2H2O

2Al + 6H2SO4đặc →to Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

=> Al ko tác dụng với H2SO4, HNO3đặc nguội.

3. Tác dụng với oxit kim loại

Ở nhiệt độ cao, Al khử được nhiều oxit kim loại như Fe2O3, Cr2O3,... Thành kim loại tự do.

2Al + Fe2O3 →to Al2O3 + 2Fe

4. Tác dụng với dung dịch kiềm

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na(dd) + 3H2­

5 . Tác dụng với dung dịch muối

- Al đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng:

2Al + 3CuSO4→Al2(SO4)3+ 3Cu

- Phản ứng với muối nitrat trong môi trường kiềm:

8Al + 3NaNO3+ 5NaOH + 2H2O→8NaAlO2+ 3NH3

- Phản ứng với muối nitrat trong môi trường axit (giống phản ứng với HNO3):

Al + 4H++ NO3-→Al3++ NO + 2H2O

V. Điều chế

1. Nguyên liệu

Quặng boxit Al2O3có lẫn SiO2và Fe2O3.

2. Các giai đoạn điều chế

- có tác dụng sạch nguyên liệu:

2NaOH + Al2O3→2NaAlO2+ H­2O

2NaOH + SiO2→Na2SiO3+ H2O

NaAlO2+ CO2+ 2H2O→NaHCO3+ Al(OH)3

NaOH + CO2→NaHCO3

2Al(OH)3→Al2O3+ 3H2O

- Điện phân rét chảy Al2O3có mặt criolit Na3AlF6(hạ nhiệt độ lạnh chảy của Al2O3 từ 20500C xuống 9000C; tăng độ dẫn điện vị tạo thành nhiều ion hơn; tạo lớp bảo vệ quán triệt O2phản ứng với Al nóng chảy):

2Al2O3→4Al + 3O­

VI. Ứng dụng cùng sản xuất

1. Ứng dụng

- Người ta dùng nhôm để chế tạo vỏ máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ vì chưng đặc tính nhẹ, bền với ko khí cùng nước

- làm dây dẫn điện cao áp, đồ nội thất, làm cho vật trao đổi nhiệt

- Chế tạo hỗn hợp tecmit (Al và Fe2O3) được cần sử dụng để hàn gắn đường ray.

*
trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH chất thoái hóa nhôm là (ảnh 2)" width="321">

2. Sản xuất

Điện phân nóng chảy Al2O3

2Al2O3 →dpnc→ 4Al + 3O2­

B. MỘT SỐ HỢP CHẤT quan liêu TRỌNG CỦA NHÔM

I. Nhôm oxit

- Tính chất vật lý:là chất rắn color trắng, không tan vào nước lạnh chảy ở 2050 độ C

- Tính chất hóa học:Al2O3là oxit lưỡng tính, tác dụng được với dung dịch axit với dung dịch kiềm:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na(Al(OH)4)

Ứng dụng:

- Tinh thể Al2O3(corinđon) được sử dụng làm đồ trang sức, chế tạo các chi tiết trong các ngành kĩ thuật bao gồm xác, như chân kính đồng hồ, thiết bị vạc tia lade,...

Bột Al2O3 có độ cứng cao được dùng làm vật liệu mài.

Boxit Al2O3.2H2O là nguyên liệu sản xuất nhôm kim loại.

Xem thêm: Sieu Nhan Dien Quang - Phim Siêu Nhân Đường Sắt

II. Nhôm hidroxitAl(OH)3

- Tính chất vật lý:Là chất kết tủa keo, màu sắc trắng, ko tan trong nước, dễ bị nhiệt phân hủy

- Tính chất hóa học:

+ Dễ bị nhiệt chia thành nhôm oxit:

2Al(OH)3 →to Al2O3 + 3H2O

+ Là hợp chất lưỡng tính, tan trong axit với bazo

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH → Na

Điều chế

- Kết tủa Al3+:

Al3++ 3OH-(vừa đủ)→Al(OH)3

Al3++ 3NH3+ 3H2O→Al(OH)3+ 3NH4+

- Kết tủa AlO2­-:

AlO2­-+ CO2+ 2H2O→Al(OH)3+ HCO3-

AlO2­-+ H+(vừa đủ) + H2O→Al(OH)3

III. Muối nhôm (hay gặp: phèn chua: K2SO4, Al2(SO4)3.24H2O xuất xắc KAl(SO4)2.12H2O)

- những dung dịch AlCl3, Al2(SO4)3và Al(NO3)3đều là các axit theo Bronstet gồm môi trường axit:

AlCl3→Al3++ 3Cl-

Al3++ 3H2O ↔Al(OH)3+ 3H+

→Giải ham mê được sự thủy phân của muối Al trong những dung dịch tất cả tính bazơ:

2AlCl3+ 3Na2CO3+ 3H2O→2Al(OH)3+ 6NaCl + 3CO2

Phản ứng với dung dịch kiềm: (chú ý bí quyết thức cùng tỷ lệ phản ứng)

Al3++ 3OH-→Al(OH)3

Al3++ 4OH-→-

Al(OH)3+ 3OH-→-

- những muối aluminat NaAlO2, KAlO2, Ba(AlO2)2và Ca(AlO2)2đều là bazơ dung dịch tất cả môi trường bazơ.