Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin

  -  

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm cùng học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen cùng sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế vượt và cải tiến và phát triển những quý hiếm của lịch sử dân tộc tư tưởng nhân loại, bên trên cơ sở thực tế của thời đại.

Bạn đang xem: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin


Có lẽ so với mỗi sv Những nguyên tắc cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác Lê nin đã hết quá không quen và trở thành một trong những môn học cạnh tranh “nuốt” nhất. Bởi vì vậy, việc tìm hiểu Những nguyên lý cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác lê nin 2 vẫn vô cùng quan trọng để giúp sinh viên bao gồm sự sẵn sàng và học tác dụng hơn.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm cùng học thuyết” kỹ thuật của C.Mác, Ph.Ăngghen với sự trở nên tân tiến của V.I.Lênin; là sự việc kế vượt và trở nên tân tiến những quý giá của lịch sử hào hùng tư tưởng nhân loại, bên trên cơ sở trong thực tế của thời đại; là khoa học về việc nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng quần chúng. # lao hễ và giải phóng bé người; là thế giới quan và phương thức luận phổ biến của dìm thức khoa học.

Chủ nghĩa Mác-Lênin bao hàm hệ thống tri thức đa dạng mẫu mã về nhiều lĩnh vực, nhưng trong đó có ba thành phần lý luận cơ bản cấu thành nhà nghĩa Mác-Lênin là triết học, tài chính chính trị học và chủ nghĩa buôn bản hội khoa học.

Những nguyên tắc cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 2

Ngoài 1 chương mở màn nhằm trình làng khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một trong những vấn đề phổ biến của môn học. địa thế căn cứ vào kim chỉ nam môn học, câu chữ chương trình Những nguyên lý cơ bản của công ty nghĩa mác lê nin được cấu trúc thành 3 phần, có 9 chương:

+ Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những văn bản cơ phiên bản về thế giới quan và cách thức luận của chủ nghĩa Mác – Lênin;

+ Phần máy hai bao gồm 3 chương trình diễn ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa;

+ Phần thứ tía có 3 chương, trong những số đó có 2 chương bao hàm những văn bản cơ phiên bản thuộc giải thích của chủ nghĩa Mác – Lênin về công ty nghĩa làng hội với 1 chương khái quát chủ nghĩa làng mạc hội hiện tại thực với triển vọng.

Theo đó, Những nguyên tắc cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác lê nin 2 sẽ bao gồm cả phần 2 cùng phần 3 ( tổng số 6 chương).

Chương trình môn học những nguyên lý cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác Lênin 2

Nội dung chương trình môn học được ban hành theo quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, ví dụ như sau:

Phần sản phẩm hai

HỌC THUYẾT kinh TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

“Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó phong cách thiết kế thượng tầng chủ yếu trị được xuất bản lên thì Mác chăm chú nhiều nhất đến việc nghiên cứu chế độ kinh tế ấy. Tác phẩm thiết yếu của Mác là cỗ “Tư bản” được dành riêng để nghiên cứu chính sách kinh tế của làng mạc hội hiện tại đại, nghĩa là xóm hội tư bạn dạng chủ nghĩa.” (V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tập 23, tr.54)

Học thuyết tài chính của Mác là “nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác” (V.I Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.60); là kết quả vận dụng quả đât quan duy vật dụng và phương pháp luận biện chứng duy thứ vào vượt trình nghiên cứu và phân tích phương thức cung cấp tư bạn dạng chủ nghĩa. Cỗ Tư phiên bản chính là công trình xây dựng khoa học béo tròn nhất của C.Mác. “Mục đích ở đầu cuối của bộ sách này là phát hiển thị quy luật kinh tế tài chính của sự chuyển động của làng mạc hội hiện nay đại”, tức thị của làng mạc hội tư phiên bản chủ nghĩa, của làng mạc hội tư sản. Nghiên cứu sự phân phát sinh, phát triển và suy tàn của những quan hệ cung ứng của một làng mạc hội một mực trong kế hoạch sử, đó là nội dung của học thuyết kinh tế tài chính của Mác” (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.72) mà giữa trung tâm của nó là học thuyết cực hiếm và học tập thuyết giá trị thặng dư.

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách thức sản xuất tư bản chủ nghĩa không chỉ bao gồm học thuyết của C.Mác về giá trị và quý giá thặng dư mà còn bao hàm học thuyết kinh tế tài chính của V.I Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và công ty nghĩa tư bản độc quyền công ty nước.

Nội dung tía học thuyết này bao hàm những nguyên tắc cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về thủ tục sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa.

Chương IV.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TR­ƯNG VÀ ­ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1. Điều kiện ra đời của thêm vào hàng hoá

a) Phân công tích động làng hội

b) cơ chế tư hữu về tư liệu thêm vào hay tính chất tư nhân của quá trình lao động

2. Đặc trưng cùng ưu nuốm của tiếp tế hàng hoá

a) Đặc trưng của tiếp tế hàng hoá

b) Ưu vậy của cung ứng hàng hoá

II. HÀNG HOÁ

1. Hàng hoá và hai nằm trong tính của hàng hoá

a) khái niệm hàng hoá

b) hai thuộc tính của sản phẩm hoá

– giá bán trị áp dụng của hàng hoá

– quý giá của sản phẩm hoá

c) mối quan hệ giữa nhị thuộc tính của hàng hóa

2. đặc thù hai mặt của lao động thêm vào hàng hoá

a) Lao động thế thể

b) Lao hễ trừu tượng

3. Lượng quý giá hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng quý hiếm hàng hoá

a) Thước đo lượng quý hiếm hàng hoá

– thời gian lao rượu cồn cá biệt

– thời hạn lao hễ xã hội buộc phải thiết

b) các nhân tố tác động đến lượng quý hiếm hàng hoá

– Năng suất lao động

– độ mạnh lao động

– mức độ phức tạp của lao động

III. TIỀN TỆ

1. Lịch sử vẻ vang phát triển của hình thái quý giá và thực chất của chi phí tệ

a) lịch sử vẻ vang phát triển của hình thái giá trị

b) thực chất của chi phí tệ

2. Tác dụng của tiền tệ

a) Thước đo giá chỉ trị

b) phương tiện lưu thông

c) phương tiện đi lại thanh toán

d) phương tiện cất trữ

e) chi phí tệ rứa giới

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ

1. Văn bản của quy hiện tượng giá trị

– yêu cầu đối với sản xuất

– yêu cầu đối với lưu thông

2. Tác động ảnh hưởng của quy chế độ giá trị

– Điều tiết phân phối và lưu lại thông hàng hoá

– Kích thích đổi mới kỹ thuật, hợp lí hoá sản xuất nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động

– triển khai sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa fan lao cồn thành kẻ giàu tín đồ nghèo.

Chương V.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN

1. Cách làm chung của bốn bản

2. Xích míc của phương pháp chung của tứ bản

3. Hàng hóa sức lao đụng và chi phí công trong nhà nghĩa tứ bản

a) hàng hóa sức lao động

– Điều kiện làm cho sức lao động trở thành hàng hóa

– hai thuộc tính của sản phẩm & hàng hóa sức lao động

b) tiền công trong công ty nghĩa tư bản

– bản chất của chi phí công trong chủ nghĩa tư bản

– Hai hình thức cơ bạn dạng của tiền công trong nhà nghĩa tứ bản

– Tiền công danh nghĩa cùng tiền công thực tế.

Xem thêm: Cách Vẽ Đường Đồng Mức Là Gì ? Đường Đồng Mức Là Gì

II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị áp dụng và quy trình sản xuất ra cực hiếm thặng dư

a) quá trình sản xuất định giá trị sử dụng trong công ty nghĩa bốn bản

b) quá trình sản xuất ra cực hiếm thặng dư

2. Khái niệm bốn bản, tư phiên bản bất biến chuyển và tư phiên bản khả biến

a) Khái niệm tư bản

b) Tư bạn dạng bất đổi mới và tư bản khả biến

3. Tuần hoàn cùng chu đưa của tư bản. Tư bản cố định và tư phiên bản lưu động

a) Tuần trả của bốn bản

b) Chu đưa của bốn bản

c) Tư bạn dạng cố định cùng tư phiên bản lưu động

4. Tỷ suất quý hiếm thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

a) Tỷ suất giá trị thặng dư

b) cân nặng giá trị thặng dư

5. Hai phương thức sản xuất ra quý hiếm thặng dư và quý giá thặng dư vô cùng ngạch

a) chế tạo ra quý hiếm thặng dư hay đối

b) tiếp tế ra giá trị thặng dư tương đối

c) giá trị thặng dư khôn xiết ngạch

6. Cấp dưỡng ra quý hiếm thặng dư – quy hình thức kinh tế tuyệt đối hoàn hảo của nhà nghĩa bốn bản

III. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH LŨY TƯ BẢN

1. Thực ra và động cơ của tích lũy tư bản

2. Tích tụ và tập trung tư bản

3. Cấu trúc hữu cơ của tứ bản

IV. CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Ngân sách sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

a) giá thành sản xuất tư bản chủ nghĩa

b) Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

– Lợi nhuận

– Tỷ suất lợi nhuận và những nhân tố ảnh hư­ởng tới tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận bình quân và ngân sách sản xuất

a) tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nội cỗ ngành và sự ra đời giá trị thị tr­ường.

b) đối đầu và cạnh tranh giữa những ngành và sự ra đời lợi nhuận bình quân

c) Sự chuyển hóa của giá trị sản phẩm & hàng hóa thành ngân sách chi tiêu sản xuất

3. Sự phân chia giá trị thặng d­ư giữa các tập đoàn t­ư bản

a) T­ư bản thư­ơng nghiệp cùng lợi nhuận thư­ơng nghiệp

– Tư­ phiên bản th­ương nghiệp

– lợi tức đầu tư th­ương nghiệp

b) T­ư bạn dạng cho vay với lợi tức

– T­ư phiên bản cho vay

– cống phẩm và tỷ suất lợi tức

– tín dụng thanh toán tư­ bạn dạng chủ nghĩa; ngân hàng và roi ngân hàng

c) doanh nghiệp cổ phần. Tư­ bản giả và thị tr­ường triệu chứng khoán

– công ty cổ phần

– T­ư bạn dạng giả cùng thị trư­ờng bệnh khoán

d) quan liêu hệ tiếp tế tư bạn dạng chủ nghĩa trong nông nghiệp và địa đánh tư bạn dạng chủ nghĩa

– Sự ra đời quan hệ phân phối tư bạn dạng chủ nghĩa vào nông nghiệp

– thực chất của địa đánh tư phiên bản chủ nghĩa

– Các hiệ tượng cơ bạn dạng của địa tô tư bản chủ nghĩa.

Chương VI.

HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. Bước chuyển từ nhà nghĩa tư bạn dạng tự do đối đầu và cạnh tranh sang nhà nghĩa t­ư bản độc quyền

2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bạn dạng của chủ nghĩa tư bản độc quyền

a) tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền

b) Tư bản tài bao gồm và bọn đầu sỏ tài chính

c) Xuất khẩu tư­ bản

d) Sự phân chia quả đât về kinh tế giữa những tổ chức độc quyền

e) Sự phân chia nhân loại về bờ cõi giữa những cư­ờng quốc đế quốc

3. Sự hoạt động vui chơi của quy chính sách giá trị và quy nguyên tắc giá trị thặng d­ư trong quá trình chủ nghĩa tư phiên bản độc quyền

a) Sự buổi giao lưu của quy phương tiện giá trị

b) Sự hoạt động vui chơi của quy công cụ giá trị thặng d­ư

II. CHỦ NGHĨA T­Ư BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa t­ư bạn dạng độc quyền đơn vị nư­ớc

2. Những biểu thị của nhà nghĩa tư bản độc quyền bên nư­ớc

a) Sự kết hợp về bé ngư­ời giữa những tổ chức chọn lọc và bộ máy nhà n­ước

b) Sự hình thành và cải cách và phát triển của cài nhà n­ước

c) Sự can thiệp của phòng n­ước vào các quy trình kinh tế

III. ĐÁNH GIÁ chung VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ­ BẢN

1. Mục đích của nhà nghĩa tư­ phiên bản đối với sự trở nên tân tiến của nền cấp dưỡng xã hội

2. Giới hạn lịch sử hào hùng của chủ nghĩa t­ư bản

Phần sản phẩm ba

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trên các đại lý học thuyết kinh tế tài chính về cách thức sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa, đặc biệt là học thuyết quý hiếm thặng dư, “Mác vẫn hoàn toàn nhờ vào và chỉ dựa vào những quy luật tài chính của sự di chuyển của xã hội hiện đại mà kết luận rằng làng mạc hội tư phiên bản chủ nghĩa nhất quyết sẽ phải chuyển biến thành xã hội làng mạc hội nhà nghĩa. Câu hỏi xã hội hóa lao động, càng ngày càng tiến cấp tốc thêm bên dưới muôn vàn bề ngoài …, đã biểu hiện đặc biệt rõ ràng ở sự trở nên tân tiến của đại công nghiệp, …, đấy là cơ sở vật chất đa phần cho sự ra đời không thể tránh khỏi của công ty nghĩa xóm hội. Động lực kiến thức và ý thức của sự chuyển đổi đó, lực lượng thể hóa học thi hành sự biến đổi đó là ách thống trị vô sản, giai cấp đã được phiên bản thân công ty nghĩa tư bạn dạng rèn luyện. Cuộc đấu tranh của kẻ thống trị vô sản chống ách thống trị tư sản, thể hiện dưới nhiều hiệ tượng khác nhau và ngôn từ của những hình thức này càng ngày càng phong phú, – độc nhất định biến thành một cuộc đấu tranh chủ yếu trị của ách thống trị vô sản nhằm mục đích giành chính quyền (“chuyên thiết yếu vô sản”)”. (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.86-87).

Như vậy, trong công ty nghĩa Mác-Lênin, học tập thuyết kinh tế về thủ tục sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa thuộc với bộ phận lý luận triết học tập là những đại lý lý luận vớ yếu với trực tiếp của chủ nghĩa buôn bản hội khoa học, tức học thuyết Mác-Lênin về công ty nghĩa xã hội. Do vậy, theo nghĩa rộng nhà nghĩa làng hội khoa học chính là chủ nghĩa Mác-Lênin, còn theo nghĩa thuôn thì nó là một phần tử lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin – bộ phận lý luận về chủ nghĩa buôn bản hội, đó là phần tử lý luận nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; tính thế tất và văn bản của cách social chủ nghĩa; quy trình hình thành và cải tiến và phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản công ty nghĩa; quy luật pháp và con đường xây dựng nhà nghĩa buôn bản hội và chủ nghĩa cộng sản.

Chương VII.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Thống trị công nhân với sứ mệnh lịch sử dân tộc của nó

a) Khái niệm giai cấp công nhân

– quan lại niệm của các nhà bom tấn chủ nghĩa Mác-Lênin về ách thống trị công nhân

– quan tiền niệm hiện nay về ách thống trị công nhân

b) nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của thống trị công nhân

– câu chữ sứ mệnh lịch sử hào hùng của ách thống trị công nhân

– Đặc điểm sứ mệnh lịch sử vẻ vang của kẻ thống trị công nhân

2. Điều kiện khách quan biện pháp sứ mệnh lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân

a) Địa vị kinh tế-xã hội của ách thống trị công nhân trong xóm hội tư phiên bản chủ nghĩa

– Địa vị kinh tế tài chính của thống trị công nhân trong thôn hội tư bản chủ nghĩa

– Địa vị xóm hội của giai cấp công nhân trong thôn hội tư bản chủ nghĩa

b) Đặc điểm chính trị-xã hội của kẻ thống trị công nhân

– ách thống trị công nhân là giai cấp tiên tiến độc nhất vô nhị thời đại ngày nay

– ách thống trị công nhân là giai cấp có tính cách mạng triệt để nhất

– thống trị công nhân có ý thức tổ chức triển khai kỷ vẻ ngoài cao nhất

– kẻ thống trị công nhân có thực chất quốc tế

3. Sứ mệnh của Đảng cùng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của kẻ thống trị công nhân

a) Tính tất yếu và quy cơ chế hình thành, cải cách và phát triển chính đảng của ách thống trị công nhân

– vượt trình cách tân và phát triển của ách thống trị công nhân và phong trào đấu tranh của kẻ thống trị công nhân

– Tính thế tất xây dựng thiết yếu đảng của ách thống trị công nhân

– Quy luật thành lập và trở nên tân tiến của Đảng cộng sản

b) quan hệ giữa Đảng cộng sản với kẻ thống trị công nhân

– giai cấp công nhân là cơ sở ách thống trị của Đảng cộng sản

– Đảng cộng sản là đội đón đầu chiến đấu, là lãnh tụ bao gồm trị, là cỗ tham mưu hành động của ách thống trị công nhân

II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và vì sao của nó

a) có mang cách social chủ nghĩa

b) lý do của cách mạng xã hội chủ nghĩa

2. Mục tiêu, rượu cồn lực và văn bản của cách social chủ nghĩa

– mục tiêu của cách social chủ nghĩa

– Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– câu chữ của cách mạng xã hội chủ nghĩa

3. Hợp thể giữa kẻ thống trị công nhân với ách thống trị nông dân vào cách social chủ nghĩa

a) Tính tất yếu và cửa hàng khách quan liêu của liên minh giữa thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân

– Tính tất yếu khách quan của phối hợp giữa thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân

– các đại lý khách quan lại (cơ sở kinh tế, chủ yếu trị,….) bảo vệ sự liên minh vững chắc và lâu dài giữa ách thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân

b) văn bản và phương pháp cơ phiên bản của liên minh giữa thống trị công nhân với ách thống trị nông dân

– văn bản của liên hiệp giữa giai cấp công nhân với kẻ thống trị nông dân

– lý lẽ cơ bản của kết liên giữa kẻ thống trị công nhân với ách thống trị nông dân

III. HÌNH THÁI khiếp TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

1. Xu nỗ lực tất yếu ớt của sự thành lập và hoạt động hình thái gớm tế-xã hội cùng sản công ty nghĩa

– cách thức luận cơ bạn dạng của việc dự báo xu cố tất yếu đuối của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản công ty nghĩa

– xích míc cơ bản của thủ tục sản xuất tư bản chủ nghĩa và nhu yếu tất yếu ớt của sự thay thế hình thái ghê tế-xã hội tư phiên bản chủ nghĩa bằng hình thái ghê tế-xã hội cùng sản nhà nghĩa

– Sự cải cách và phát triển của cuộc đấu tranh kẻ thống trị tất yếu dẫn đến chuyên thiết yếu vô sản và sự xác lập hình thái khiếp tế-xã hội cùng sản chủ nghĩa

2. Các giai đoạn trở nên tân tiến của hình thái khiếp tế-xã hội cùng sản công ty nghĩa

a) Thời kỳ quá độ lên công ty nghĩa làng mạc hội

– Tính vớ yếu với hai mô hình quá độ lên nhà nghĩa buôn bản hội

– Đặc điểm cùng nội dung kinh tế tài chính của thời kỳ quá đáng lên công ty nghĩa thôn hội

– Đặc điểm với nội dung bao gồm trị, văn hóa truyền thống xã hội của thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa xóm hội

b) công ty nghĩa làng hội

– Khái niệm chủ nghĩa xã hội

– Những đặc thù về tài chính và chính trị của nhà nghĩa làng mạc hội

c) quy trình cao của làng mạc hội cùng sản công ty nghĩa

– tư tưởng “giai đoạn cao” của buôn bản hội cùng sản nhà nghĩa

– Những đặc trưng về sự cải cách và phát triển lực lượng sản xuất, tởm tế, bao gồm trị, văn hóa, con người, … ở quy trình cao của làng hội cộng sản công ty nghĩa.

Chương VIII.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT trong TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Sản xuất nền dân chủ xã hội công ty nghĩa

– khái niệm dân chủ và nền dân chủ

– Những đặc trưng của nền dân chủ xã hội công ty nghĩa

– Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

2. Thành lập nhà nước xóm hội công ty nghĩa

– khái niệm nhà nước xóm hội chủ nghĩa

– Đặc trưng với chức năng, nhiệm vụ ở trong nhà nước buôn bản hội nhà nghĩa

– Tính tất yếu của việc xây dựng đơn vị nước buôn bản hội chủ nghĩa

II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Có mang nền văn hóa xã hội nhà nghĩa

– định nghĩa văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội công ty nghĩa

– Đặc trưng của nền văn hóa xã hội nhà nghĩa

– Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội nhà nghĩa

2. Ngôn từ và cách tiến hành xây dựng nền văn hóa xã hội nhà nghĩa

– Tính tất yếu, văn bản và tính chất cơ bạn dạng của nền văn hóa truyền thống XHCN

– Xây dựng mái ấm gia đình văn hóa làng mạc hội chủ nghĩa – giữa những nội dung cơ phiên bản của trọng trách xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

– thủ tục xây dựng nền văn hoá làng mạc hội chủ nghĩa

III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Vụ việc dân tộc và bề ngoài cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc

– tư tưởng dân tộc; hai xu hướng trở nên tân tiến của dân tộc bản địa và sự việc dân tộc trong tiến trình xây dựng nhà nghĩa làng hội

– Những phép tắc cơ bạn dạng của nhà nghĩa Mác-Lênin vào việc giải quyết vấn đề dân tộc

2. Vấn đề tôn giáo và vẻ ngoài cơ bạn dạng của nhà nghĩa Mác-Lênin vào việc xử lý vấn đề tôn giáo

– quan niệm tôn giáo và vụ việc tôn giáo trong quá trình xây dựng nhà nghĩa xóm hội

– các nguyên tắc cơ bản của nhà nghĩa Mác-Lênin vào việc giải quyết vấn đề tôn giáo.

Chương IX.

Xem thêm: Xem Phim Hiệp Khách Hành Tập 23 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd, Động Phim

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Giải pháp mạng tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực thứ nhất trên cầm giới

a) bí quyết mạng tháng Mười Nga (1917)

– Sự thành công xuất sắc của cách mạng mon Mười Nga

– bài học lịch sử hào hùng từ cuộc biện pháp mạng mon Mười Nga vĩ đại

b) mô hình chủ nghĩa xóm hội thứ nhất trên vắt giới

– Những thành công của mô hình chủ nghĩa xã hội theo kiểu Xôviết với tư phương pháp là mô hình chủ nghĩa thôn hội đầu tiên trên rứa giới

– bài học lịch sử hào hùng từ quy mô chủ nghĩa thôn hội theo kiểu Xôviết

2. Sự thành lập và hoạt động của hệ thống các nước làng hội chủ nghĩa và hồ hết thành tựu của nó

a) Sự thành lập và hoạt động và cách tân và phát triển của hệ thống các nước thôn hội công ty nghĩa

– Sự phát triển của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên cầm cố giới

– Sự thành lập và trở nên tân tiến của hệ thống các nước làng mạc hội công ty nghĩa bên dưới sự lãnh đạo của những Đảng cùng sản ở gắng kỷ XX

b) số đông thành tựu của nhà nghĩa xã hội hiện tại thực

– phần đông thành tựu về thiết yếu trị, văn hóa, làng hội

– mọi thành tựu khiếp tế

II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của quy mô chủ nghĩa làng hội Xôviết

– Sự rủi ro của quy mô chủ nghĩa buôn bản hội Xôviết

– Sự sụp đổ của cơ chế xã hội công ty nghĩa sống Liên Xô và các nước Đông Âu

2. Vì sao dẫn đến khủng hoảng rủi ro và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa làng mạc hội Xôviết

a) nguyên nhân sâu xa là những sai lạc thuộc về quy mô phát triển của công ty nghĩa làng mạc hội Xôviết

b) vì sao chủ yếu với trực tiếp

– Đường lối hữu khuynh, cơ hội và xét lại

– Âm mưu “diễn trở nên hòa bình” của công ty nghĩa đế quốc

III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Nhà nghĩa tư bạn dạng không bắt buộc là sau này của làng mạc hội loại người

– thực chất của nhà nghĩa tư phiên bản không cụ đổi 

– các yếu tố buôn bản hội chủ nghĩa đã xuất hiện trong lòng xã hội tư bản

– Tính đa dạng mẫu mã của các xu hướng phát triển của quả đât đương đại

2. Nhà nghĩa xóm hội – tương lai của làng mạc hội chủng loại người

a) Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo tầm thường của chủ nghĩa xã hội

b) các nước làng hội công ty nghĩa còn lại tiến hành cải cách, mở cửa, đổi mới và ngày càng giành được những thành quả to lớn

c) Đã lộ diện xu hướng tăng trưởng chủ nghĩa làng hội.”

Trên đây, chúng tôi mang tới cho Quý quý khách những thông tin cần thiết liên quan lại tới Những nguyên lý cơ bản của công ty nghĩa Mác lê nin 2. Để hiểu thêm thông tin chi tiết Quý người sử dụng đừng ngần ngại contact với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh giường nhất.