NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 48

  -  

Ngữ pháp minna bài 48. Bài xích 48 này bọn họ sẽ học thể không nên khiến. Dùng thể sai khiến cho trong các trường hợp cấp bậc, quan liêu hệ xấp xỉ rõ ràng. Ví dụ như như bố mẹ bắt hoặc được cho phép con cái làm gì đó. Hoặc sếp cho phép hoặc bắt buộc nhân viên cấp dưới làm nào đấy thì họ dùng thể sai khiến cho này.

Bạn đang xem: Ngữ pháp minna no nihongo bài 48

Trong bài bác 48 bọn họ sẽ học:1 bí quyết chia rượu cồn từ làm việc thể sai khiến cho 使役(しえき). vd: 行きます ⇒ 行かせます Đi ⇒ phải đi, được đi2 sử dụng thể sai khiến cho với 2 nghĩa: bắt buộc hoặc có thể chấp nhận được ai đó làm những gì đó.私は 娘を 買い物に 行かせました。Tôi đã cho phụ nữ đi download sắm.3 người dưới xin phép được gia công gì đóThể sai khiến cho て いただけませんか。すみませんが、 明日 休ませて いただけませんか。Xin lỗi tuy thế ngày mai được cho phép tôi nghỉ giành được không?

Cùng vào cụ thể bài học tập nhé!

1 hoàn cảnh bài học tập ngữ pháp minna bài bác 48

*

Ngữ pháp minna bài 48 này anh Mira thì thầm với chị trưởng thành phần Nakamura về việc xin nghỉ ngơi phép của mình. Lúc xin nghỉ anh Mira nói:国へ 帰らせて いただきたいんですが。。。Tôi mong muốn xin phép về nước…Câu trên dùng thể sai khiến cho ở thể て いただきます. Tín đồ dưới xin phép được thiết kế gì đó.

Ngoài ra anh còn nói:10日間ほど 休ませて いただけませんか。Cho phép tôi được nghỉ khoảng 10 ngày dành được không ạ?


Anh Mira xin phép fan trên của chính bản thân mình là chị trưởng thành phần Nakamura. Khi đã phân biệt rõ ràng vai vế mà hy vọng xin phép thì bọn họ dùng thể sai khiến cho đi với thể て いただけません này.

2 Ngữ pháp minna bài 48

2.1 phân chia động từ làm việc thể không đúng khiến

Với nhóm 1 chúng ta chuyển động từ ở thể ます sang sản phẩm あ+せます。

書きます ⇒ かかせます急ぎます ⇒ 急がせます飲みなす ⇒ のませます運びます ⇒ 運ばせますつくります ⇒ 作らせます手伝います ⇒ 手伝わせますもちます ⇒ 持たせますなおします ⇒ なおさせます

Với đội 2 chúng ta chuyển ます ⇒ させます。

食べます ⇒ 食べさせます調べます ⇒ 調べさせますいます ⇒ いさせます


Với đội 3きます ⇒ こさせます。します ⇒ させます

2.2 2 mẫu mã câu dùng với thể sai khiến

1)Danh trường đoản cú (người)を Động từ không nên khiến(nội độngtừ)

Câu sai khiến với nội cồn từ thì bọn họ dùng trợ từ を so với Danh từ bỏ chỉ bạn bị không đúng khiến.

①部長は 加藤さん 大阪へ 出張させます。Trưởng bộ phận cho anh/chị Katou đi công tác Osaka.Chúng ta cần sử dụng を với danh từ chỉ tín đồ bị sai khiến cho ( 加藤さん ) vào trường hợp hễ từ làm việc thể sai khiến là nội đụng từ 出張させます。

②私は 娘 自由に 遊ばせました。Tôi đang để cho phụ nữ chơi trường đoản cú do.

Trường vừa lòng ngoại lệ khi nội rượu cồn từ đi kèm theo với trợ từ を thì chúng ta dùng に cùng với Danh trường đoản cú chỉ người bị sai khiến trong chủng loại câu trên.

③私は 子供 道の 右側 歩かせます。Tôi mang lại con đi bộ ở bên phải.歩きます dùng cùng với を nên chúng ta không sử dụng 子供を mà sử dụng 子供

④私は 子供 歩かせます。Tôi cho con đi bộ.Câu này 歩きます không đi kèm với trợ tự を nào không giống nên bọn họ dung 子供を như bình thường.

2)Danh tự (người)に Danh tự を Động từ không nên khiến(ngoại độngtừ)

Câu sai khiến với ngoại rượu cồn từ thì chúng ta dùng trợ từ に đối với Danh trường đoản cú chỉ fan bị không đúng khiến.

⑤朝は 忙しいですから、娘 朝ごはんの 準備を 手伝わせます。Vì buổi sáng bận buộc phải tôi cho phụ nữ giúp sẵn sàng bữa sáng.Đối tượng bị sai khiến cho 娘 chúng ta dùng với trợ tự に

⑥先生は 生徒 自由に 意見を 言わせました。Giáo viên cho học sinh tự vày phát biểu ý kiến.

2.3 bí quyết dùng thể không đúng khiến

Thể sai khiến cho được dùng với 2 nghĩa: đề nghị và cho phép.

Dùng với nghĩa là bắt buộc: ví dụ như ① và ⑤①部長は 加藤さん 大阪へ 出張させます。Trưởng thành phần cho anh/chị Katou đi công tác làm việc Osaka. ⑤朝は 忙しいですから、娘 朝ごはんの 準備を 手伝わせます。Vì buổi sớm bận phải tôi cho phụ nữ giúp sẵn sàng bữa sáng.

Dùng với nghĩa là mang lại phép: lấy ví dụ như ② với ⑥②私は 娘 自由に 遊ばせました。Tôi đang để cho phụ nữ chơi từ bỏ do. ⑥先生は 生徒 自由に 意見を 言わせました。Giáo viên cho học viên tự bởi vì phát biểu ý kiến.

Thể sai khiến cho được cần sử dụng đối với bạn trên với người dưới:Bố người mẹ – bé cáiAnh chị – emCấp bên trên – cấp cho dưới

Đối với những người Nhật thì còn có quan hệ 外ー中 quan lại hệ ngoài – trong. Trong(中ーなか) là những người dân trong công ty, cùng tổ chức, nhóm. Những người không trong công ty, tổ chức, nhóm đó thì được đến là bên phía ngoài 外(そと)。Đối với người Nhật thì các người thuộc bên ngoài 外 là những người trên. Với thể sai khiến cho được dùng với người ngoài với ngẫu nhiên người vào nào.

⑦駅に着いたら、お電話を ください。Khi anh/chị cho tới ga thì nên gọi năng lượng điện nhé.係の者 迎えに 行かせますから。Tôi sẽ cho nhân viên ra đón.

Như đang học trong ngữ pháp minna bài bác 41. Khi quan hệ giới tính trên dưới rõ ràng và khi bạn trên làm cho người dưới 1 hành vi gì đó. Thì bạn dưới sẽ dùng Thể て いただきます。⑧私は 部長に 説明して いただきました。Trưởng thành phần đã phân tích và lý giải cho tôi.

Còn trường vừa lòng ngang bằng hoặc quan tiền hệ xấp xỉ không cụ thể thì bọn họ dùng như thông thường Động trường đoản cú thể て もらいました。⑨私は 友達に 説明して もらいました。Bạn đã lý giải cho tôi.

Lưu ý: Thể không đúng khiến thường được sử dụng là bạn trên cho phép hoặc bắt buộc tín đồ dưới làm những gì đó. Tuy nhiên vẫn đang còn trường hợp bạn dưới làm cho tất cả những người trên câu hỏi gì đó. Đó là trường hợp những động từ: 安心(あんしん)an vai trung phong – tôi làm cho cho cha mẹ an tâm心配(しんぱい)lo lắng – tôi làm cho cho bố mẹ lo lắngがっかりする thất vọng – tôi tạo cho giáo viên thất vọng喜ぶ(よろこぶ)hạnh phúc – tôi làm cho cho phụ huynh hạnh phúc悲しむ(かなしむ)buồn đau – tôi làm cho phụ huynh buồn đau怒る(おこる)giận dữ- tôi khiến cho trưởng chống giận dữ…

⑩子供の時、体が 弱くて、母を 心配させました。Hồi nhỏ, vì sức khỏe yếu đề nghị tôi vẫn làm chị em lo lắng.


2.4 Động từ bỏ thể sai khiến cho thể て いただけませんか

Xin phép được thiết kế gì đó.

⑪友達の結婚式が あるので、早退させて いただけませんか。Vì tôi cần tham dự đám hỏi của chúng ta nên tôi xin phép về sớm đạt được không?Người nói xin phép để được gia công 1 hành động( về sớm- 早退(そうたい)).

Như vậy khi mong muốn xin phép, yêu thương cầu được thiết kế gì kia thì họ dùng thể sai khiến thể て いただけませんか。

Trong ngữ pháp minna bài 26 chúng ta đã học tập một chủng loại câu cũng dùng thể て いただけませんか để yêu mong ai đó làm cho họ điều gì:⑫コピー機の使い方を 教えて いただけませんか。Có thể chỉ cho tôi phương pháp dùng của máy photo không?Trường hòa hợp này bạn nói yêu cầu fan nghe khiến cho mình 1 bài toán gì đó.Khác với mẫu câu dùng thể sai khiến cho – chúng ta xin phép để được gia công gì đó.

Xin hết các phần ngữ pháp của minna bài 48. Nhiều bạn học tới đây sẽ bị loạn vì có tương đối nhiều cách dùng giống nhau. Hãy xem lại với nhớ phương pháp dùng của từng trường hợp. Thể sai khiến cho là dùng khi quan hệ xấp xỉ rõ ràng. Tín đồ trên được cho phép hoặc bắt fan dưới làm cho 1 câu hỏi gì đó. Và khi tín đồ dưới mong mỏi xin phép được làm 1 việc gì đấy thì cần sử dụng thể sai khiến ở thể て いただけませんか。

Cùng vào những phần RenshuB để luyện tập những phần ngữ pháp đang học nhé.

3 RenshuB ngữ pháp minna bài bác 48

3.1 RenshuB 1 ngữ pháp minna bài bác 48

例:私は 娘 買い物に 行かせました。Tôi cho con gái đi download sắm.

Ngữ pháp minna bài bác 48 phần renshuB 1 này bọn họ sẽ luyện tập thể sai khiến dùng với nội rượu cồn từ trong chủng loại câu mục 1)Danh từ (người)を Động từ không nên khiến(nội độngtừ)

①私は息子 立たせました。Tôi cho nam nhi đứng.(đứng để nhường ghế trên tàu)

②課長は ミラーさん 出張させました。Trường phòng mang lại anh Mira đi công tác.

③僕は 妹 泣かせました。Tôi tạo cho em gái khóc.

Xem thêm: Thực Hành Công Nghệ 11 Bài 3, Lý Thuyết Công Nghệ 11: Bài 3

④父は そぼ 入院させました。Bố tôi cho ông nội nhập viện.

3.2 RenshuB 2 ngữ pháp minna bài xích 48

例:私は 娘 スペイン語を 習わせました。Tôi cho đàn bà học tiếng Tây Ban Nha.

Ngữ pháp minna bài bác 48 phần renshuB 2 này bọn họ sẽ luyện tập thể sai khiến cho dùng với ngoại cồn từ trong mẫu câu mục 2)Danh tự (người)に Danh từ を Động từ không đúng khiến(ngoại độngtừ)

①先生は 学生 テープを 聞かせました。Giáo viên cho học viên nghe băng đĩa.

②部長は ミラーさん ファイルを持って 来させました。Trưởng bộ phận cho anh Mira sở hữu tập tệp tin tới.

③私は 息子 料理を 作らせました。Tôi cho đàn ông nấu ăn.

④母は 妹 部屋を 掃除させました。Mẹ tôi mang đến em gái dọn phòng.

3.3 RenshuB 3 ngữ pháp minna bài xích 48

例1:体に いいので、毎朝 子供 牛乳を 飲ませています。Vì tốt cho sức khỏe nên tôi cho bé uống sữa mỗi sáng.

例2:息子は 来年 入学試験を受けるので、息子 塾に 通わせています。Vì con trai năm sau sẽ thi nhập học đề nghị tôi cho đàn ông học lớp học thêm.


Ngữ pháp minna bài xích 48 phần RenshuB 3 này họ tiếp tục luyện tập thể sai khiến cho dùng cùng với ngoại động từ và nội đụng từ. Kết hợp với ので mà bọn họ đã học trong ngữ pháp minna bài xích 39

①朝は 忙しいので、娘 朝ごはんの 準備を 手伝わせています。Vì buổi sáng bận đề xuất tôi cho đàn bà giúp đỡ sẵn sàng bữa sáng.

②犬を 飼っているので、息子 犬の世話を させています。Vì tất cả nuôi chó đề nghị tôi cho nhỏ trai quan tâm chó.犬の世話 (いぬのせわ)việc chăm lo chó.犬を 飼 う(かう)nuôi chó.

③体に いいので、毎週 息子 プールに 行かせています。Vì tốt cho sức mạnh nên tôi cho con trai đi tập bơi mỗi tuần.

④この 公園は うちから 近いので、娘 いつも ここで 遊ばせています。Vì khu dã ngoại công viên này gần nhà nên những lúc nào tôi cũng cho đàn bà chơi ở đây.

3.4 RenshuB 4 ngữ pháp minna bài bác 48

例:この アパートの 部屋を 見たいんですが。。。Tôi mong mỏi xem chống của căn hộ chung cư cao cấp này.じゃ、係の もの 案内させます。Vậy khiến cho nhân viên bên shop chúng tôi hướng dẫn ạ.(để tôi cho nhân viên đi hướng dẫn)

Câu này cần sử dụng trong trường hợp người ngoài そと thường xuyên là quý khách hàng hoặc đối tác doanh nghiệp đưa ra lời đề nghị. Còn bên chúng ta đưa ra sự đáp ứng, chúng ta dùng thể sai khiến cho với tín đồ trong thuộc tổ chức, đoàn thể, công ty,nhóm…

①旅行の スケジュールに ついて 聞きたいんですが。。。Tôi ao ước hỏi về định kỳ trình đi du lịch…じゃ、係の者 説明させます。Vậy nhằm tôi cho nhân viên cấp dưới hướng dẫn.

②新しい 製品の カタログを 送って いただきたいんですが。。。Tôi mong muốn ông/bà gửi mang đến tôi Catalog của sản phẩm mới…じゃ、係の者 明日 届けさせます。Vậy để ngày mai tôi cho nhân viên cấp dưới đưa tới.

③エアコンの 調子が おかしいんですが。。。Cái điều hòa có vấn đề…じゃ、係の者 調べさせます。Vậy nhằm tôi cho nhân viên cấp dưới đến xem.


④テレビを 直して もらいたいんですが。。。Tôi mong mỏi sửa cho chiếc vi ti.じゃ、係の者 すぐ 修理に 行かせます。Vậy nhằm tôi cho nhân viên cấp dưới tới sửa.

Phần này còn sửa dụng ngữ pháp minna bài xích 26: んです。

3.5 RenshuB 5 ngữ pháp minna bài xích 48

例:先生は 生徒に 自由に 意見を 言わせました。Giáo viên cho học sinh được tự do thoải mái phát biểu ý kiến.

Phần này chúng ta tiếp tục luyện tập thể sai khiến cho dùng trong giải pháp nói được cho phép người dưới làm việc gì đó.

①私は 息子に 好きな 仕事を 選ばせます。Tôi cho con trai chọn quá trình mà nó thích.

②先生は 子供たちに 自由に 絵を 書かせます。Giáo viên mang lại đám con nít tự bởi vẽ tranh.

③父は 兄に やりたい ことを やらせました。Bố tôi mang đến anh trai được làm việc bản thân muốn.

④母は 妹を 外国へ 留学させませんでした。Mẹ tôi dường như không cho e gái được đi du học nước ngoài.

3.6 RenshuB 6 ngữ pháp minna bài 48

例:この レポートを 読みたいので、ちょっと コピーさせて いただけませんか。Vì tôi ước ao đọc bản báo cáo này nên cho tôi copy đã đạt được không ạ?

Ngữ pháp minna bài bác 48 bọn họ sẽ ôn luyện mẫu mã câu xin phép được làm gì đó Thể sai khiến cho thể て いただけませんか。Xin phép được làm gì đó.

Xem thêm: Cách Tổ Chức Các Hoạt Động Ngoài Trời Cho Trẻ Mẫu Giáo, Cách Tổ Chức Các Hoạt Động Ngoài Trời Cho Trẻ

①荷物を おろしたいので、ここに しばらく 車を 止めさせて いただけませんか。Vì mong muốn hạ đồ đạc và vật dụng xuống bắt buộc tôi xin phép được đậu xe ở chỗ này một chút giành được không ạ?

②気分が 悪いので、ここで、ちょっと 休ませて いただけませんか。Vì tôi thấy ko được khỏe bắt buộc cho tôi ngủ một lát đã đạt được không ạ?

③庭が とても きれいなので、写真を 一枚 撮らせて いただけませんか。Vì vườn siêu đẹp buộc phải cho tôi được chụp 1 tấm ảnh có được không ạ?

④空港へ 両親を 迎えに 行きたいので、4時に 帰らせて いただけませんか。Vì tôi hy vọng đón phụ huynh ở sân bay nên tôi có thể về lúc 4h được không ạ?

Xin hết ngữ pháp minna bài bác 48. Chúc các bạn học giỏi và hẹn chạm mặt lại chúng ta trong các bài học tập tiếp theo.