Năng suất sinh học

  -  

A. Là tổng lượng chất tươi tích luỹ được mỗi ngày trên 1 mét vuông gieo trồng trong suốt thời giphúc lợi trưởng.

Bạn đang xem: Năng suất sinh học

B. Là tổng lượng chất thô tích luỹ được mỗi ngày bên trên 1 ha gieo trồng vào suốt thời gian sinh trưởng.

C. Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi tuần trên 1 ha gieo trồng vào suốt thời giphúc lợi an sinh trưởng.

D. Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày bên trên 1 m2 gieo trồng vào suốt thời gian sinh trưởng.

Lời giải

Đáp án:B. Là tổng lượng chất thô tích luỹ được mỗi ngày bên trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời giphúc lợi trưởng.

Định nghĩa: Năng suất sinh học là tổng sản lượng sinc chất (rễ, thân, lá, hoa, quả,…) của câytrồng trên một đợn vị diện tích cùng đơn vị thời gian.

*

Hãy cùng vanphongphamsg.vn tìm hiểu thêm vềQuang hợp và năng suất cây trồng nhé

Quang hợp và năng suất cây trồng

Năng suất cây trồng là sản lượng sinc chất mà lại ta thu được từ cây trồng bên trên một đợn vị diện tích với đơn vị thời gian.

I. Các khái niệm cơ bản.

Năng suất ghê tế là năng suất của các phần có giá trị ghê tế cao đối với con người, đây là một phần của năng suất sinch học.

Tỷ lệ chất khô có mức giá trị ghê tế trên năng suất sinch học tất cả giới hạn không giống nhau tùy loại.

Xem thêm: Soạn Bài Nhân Vật Giao Tiếp Ngữ Văn 12, Soạn Bài Nhân Vật Giao Tiếp

Nhờ chọn lọc nhân tạo cơ mà chọn lọc giống gồm tỷ lệ năng suất cao.

II. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

Quang hợp quyết định khoảng 90 – 95% năng suất cây trồng, phần còn lại là những chất dinh dưỡng khoáng.

Một số khái niệm liên quan đến năng suất cây trồng

- Năng suất sinc học là tổng lượng chất thô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng vào suốt thời giphúc lợi trưởng

- Năng suất tởm tế là một phần của năng suất sinc học được tích lũy trong những cơ quan lại (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có mức giá trị kinh tế đối với nhỏ người của từng giống cây.

*

III. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào quy trình quang đãng hợp. Do đó, trải qua sự điều tiết những yếu tố ảnh hưởng đến quang quẻ hợp, người ta có thể cải thiện năng suất cây trồng.

1. Tăng diện tích lá

- Tăng diện tích lá góp lá hấp thụ được nhiều ánh sáng, tăng cường độ quang quẻ hợp làm cho tăng những sản phẩm quang đãng hợp dẫn đến tăng năng suất cây trồng.

- Có thể điều khiển diện tích lá nhờ những biện pháp nông sinch như bón phân, tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với loài cùng giống cây trồng.

2. Tăng cường độ quang đãng hợp

- Cường độ quang quẻ hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ đồ vật quang hợp (lá)

- Tăng cường độ quang quẻ hợp bằng biện pháp thực hiện những biện pháp kĩ thuật như cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ với chuyển hóa năng lượng mặt trời một giải pháp tất cả hiệu quả.

- Trong tuyển chọn với tạo mới những giống cây trồng, người ta chọn giống cây tất cả cường độ quang quẻ hợp cao.

3. Tăng hệ số tởm tế

- Tuyển chọn những giống cây bao gồm sự phân bố sản phẩm quang quẻ hợp vào các bộ phận có mức giá trị kinh tế với tỉ lệ cao (hạt, quả, củ…) → tăng hệ số khiếp tế của cây trồng.

Xem thêm: Note Nhựa 5 Màu Nhựa Pronoti/Phân Trang, Giấy Note 5 Màu Nhựa Pronoti

- Các biện pháp nông sinh như bón phân hợp lí, ví dụ như bón đủ phân kali giúp cây vận chuyển sản phẩm quang quẻ hợp vào hạt, củ, quả.