Một cửa điện tử liên thông

  -  

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Một cửa điện tử liên thông


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)


Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BAI BO CO CHE MOT CUA VINH PHUC "


Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :


*
Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14461 văn bản


LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực


1

Quyết định 3392/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3392/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH KẾ HOẠCHKIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘTCỬA LIÊN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2020ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

Quyết định 3405/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

3405/QD-UBND,Quyết định 3405 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc,Cải cách thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

Quyết định 59/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sởtiếp công dân thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo quy định của Luật Tiếp công dânnăm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ- CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”.Điều 2.1. Bãi bỏ Điều 3 Quy chế tiếpcông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2020 về ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đường giao thông nông thôn 4.199km. Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạnqua Vĩnh Phúc dài 40km nối với đường cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu của Trung Quốcvà là một hợp phần trong dự án phát triển sở hạ tầng giao thông của Hànhlang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng.- Giao thông đường sắt: Trên địa bàntỉnh tuyến đường sắt Hà Nội - Lào


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


6

Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


7

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

341/TTr-SNV ngày 21 tháng 6 năm 2019.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Bãi bỏ Quyếtđịnh số 32/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh banhành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các quan hành chính nhà nướccác cấp tỉnh Vĩnh Phúc.Điều 2. Quyết địnhnày hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 7 năm 2019.Chánh Văn


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


8

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2018 QUYẾT ĐỊNHSỬAĐỔI, BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤCHÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH VÀ SỞ NỘI VỤỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚCCăn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


9

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


10

Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ một số điều Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


11

Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ 05 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biệnpháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Xét Tờ trình số 412/TTr-UBND ngày07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


12

Quyết định 325/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


13

Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế Xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


14

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 52/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


15

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 về giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


16

Quyết định 31/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quan nhà nước trên địa bàntỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch kiểmsoát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửaliên thông năm 2018 trên địa bàn tỉnhnhư sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đícha) Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủtục hành chính,


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


17

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2020.Bãi bỏ các quyếtđịnh: Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh VĩnhPhúc ban hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo; Quyết định số 3519/QĐ-UBNDngày 20 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt Danh mụcchế độ báo cáo định


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


18

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1073/2005/QĐ-UB do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


19

Quyết định 524/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

“Hiệu quả đầu tư các KCN Vĩnh Phúc” trên VTV1; Tạpchí Vietnam Business Forum (VCCI), Báo Vĩnh Phúc thường xuyên viết bài đưa tinliên quan các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh.1.6. Công tác đàotạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư được quan tâm thườngxuyên.Năm 2020 tỉnh đã cửcán bộ tham dự đầy đủ các lớp


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


20

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi trường và một số mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Trang sau

Chú thích


Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.

Xem thêm: Há Hốc Mồm Với Phần Trình Diễn Bida Nghệ Thuật Là Gì, Quá Tuyệt !!!! Đỉnh Cao Của Nghệ Thuật

Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhậpXin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.vanphongphamsg.vn Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

TP. HCM, ngày 31/03 /2020

Thưa Quý khách,

Covid 19 làm nhiều vấn đề pháp lý phát sinh, nhiều rủi ro pháp lý xuất hiện. Do vậy, thời gian này và sắp tới Quý khách cần dùng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT nhiều hơn.

Xem thêm: Đúng Ghi Đ Sai Ghi S Ai Ghi S, A) 20 Dam 2 200M2 B) 20 Dam 2000M2

Là sản phẩm online, nên 220 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc tại nhà ngay từ đầu tháng 3.

Chúng tôi tin chắc dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.

Với sứ mệnh giúp quý khách loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cam kết với 2,2 triệu khách hàng của mình:

1. Cung cấp dịch vụ tốt, cập nhật văn bản luật nhanh;

2. Hỗ trợ pháp lý ngay, và là những trợ lý pháp lý mẫn cán;

3. Chăm sóc và giải quyết vấn đề của khách hàng tận tâm;

4. Thanh toán trực tuyến bằng nhiều công cụ thanh toán;

5. Hợp đồng, phiếu chuyển giao, hóa đơn,…đều có thể thực hiện online;

6. Trường hợp khách không thực hiện online, thì tại Hà Nội, TP. HCM chúng tôi có nhân viên giao nhận an toàn, và tại các tỉnh thì có nhân viên bưu điện thực hiện giao nhận;

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT luôn là:

Chỗ dựa pháp lý;

Dịch vụ loại rủi ro pháp lý;

Công cụ nắm cơ hội làm giàu;

Chúc Quý khách mạnh khỏe, vui vẻ và “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…” !

hotlive
Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google
*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ
*
Khai thác hơn 362.000 văn bản Pháp Luật
*
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
*
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
*
Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất
*
Hỗ trợ Dịch Vụ
*
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
*

TRA CỨU NHANH


HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
*
Điện thoại
(028) 3930 3279
*

vanphongphamsg.vn

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
*
*
*
IP: 185.151.51.254