MỘT NGƯỜI THỢ LÀM TRONG 2 NGÀY

  -  
Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp, vanphongphamsg.vn đang tìm mọi câu hỏi gồm sẵn cho mình. Nếu không vừa lòng với các câuvấn đáp tất cả sẵn, bạn hãy chế tạo ra thắc mắc new.

Bạn đang xem: Một người thợ làm trong 2 ngày

Quý khách hàng đang xem: Một người thợ có tác dụng trong hai ngày hàng ngày làm 8 giờ

Một người thợ làm cho trong 2 ngày từng ngày làm 8tiếng thì được 112 thành phầm .Hỏi tín đồ thợ đó có tác dụng trong 3 ngày từng ngày có tác dụng 9 giờ thì được từng nào sản phẩm cùng loại?

Số tiếng ng thợ làm cho đc là :

8.2=16(h)

Số sản phẩm có tác dụng trong một h là :

112:16=7(san pham)

Số h làm trog 3 ngày là :

9.3=27 (h)

Số thành phầm làm đc là :

7.27=189(san pham)

Vậy ng thợ đó làm cho vào 3 ngày mỗi ngày làm cho 9 h thì được 189 sản phẩm

Số h bạn thợ lm được là:

8.2=16(h)

1h lm được số sản phẩm là;

112:16=7(sản phẩm)

số h lm trg 3 ngày là:

9.3=27(h)

số sản phẩm lm được là:

7.27=189(sản phẩm)

đs=189 sản phẩm

#HỌC TỐT#

khoảng thời gian người thợ làm được là :

2 x 8 = 16 ( giờ đồng hồ )

1 giờ đồng hồ làm cho được số thành phầm là :

112 : 16 = 7 ( thành phầm )

số giờ làm vào 3 ngày là :

9 x 3 = 27 ( tiếng )

số thành phầm làm cho được là :

7 x 27 = 189 ( sản phẩm )

Đs : 189 sản phẩm

Giải

Số giờ bạn thợ làm cho được là :

2 x 8 = 16 ( tiếng )

Số thành phầm làm cho trong 1 giờ đồng hồ là :

112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

Số tiếng có tác dụng vào 3 ngày là :

9 x 3 = 27 ( giờ đồng hồ )

Số thành phầm làm cho được là :

27 x 7 = 189 ( thành phầm )

Đs : 189 sản phẩm

Nhớ tíông xã nhé

Ai kết bạn cùng với mìnhđi mình hết lượt rồi

2 ngày - 8 giờ / ngày- 112 sản phẩm

3 ngày - 9 giờ / ngày- .... thành phầm ?

Nếu có tác dụng 3 ngày mỗi ngày 8 giờ thì có tác dụng được số thành phầm là:

112 x 3 : 2 = 168 (sản phẩm)

Nếu có tác dụng 3 ngày mỗi ngày 9tiếng thì có tác dụng được số sản phẩm là:

168 x 9 : 8 = 189 (sản phẩm)

Đ/S: 189 sản phẩm

Chúc bạn làm việc tốt !!!

189 đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn chúng ta lưu giữ

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan cho tới thắc mắc nhưng bạn trình lên. cũng có thể trong số ấy bao gồm câu trả lời cơ mà bạn cần!

Một bạn thợ làm cho trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm cho được 112 sản phẩm. Hỏi bạn thợ kia làm trong 3 ngày hằng ngày làm cho 9h thì được từng nào sản phẩm cùng nhiều loại ?

Đọc tiếp...

Mỗi tiếng tín đồ thợ kia làm cho được số sản phẩm là:

Trong cha ngày người thợ đó làm cho toàn bộ số giờ là :

9×3 = 27 ( giờ ).

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Looking Back Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Trang 24

Trong tía ngày tín đồ thợ này được toàn bộ số sản phẩm là :

7×27 = 189 ( sản phẩm ).

Xem thêm: Lí 10 Bài 7 - GiảI Bã I TậP VậT Lã­ 10

Đáp số : 189 sản phẩm .

Một bạn thợ có tác dụng trong hai ngày từng ngày làm 8 giờ thì có tác dụng được 112 sản phẩm . Hỏi fan thợ kia làm trong 3 ngày từng ngày làm cho 9h thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ?

Đọc tiếp...

Mỗi giờ đồng hồ tín đồ thợ kia có tác dụng được số thành phầm là:

112 : ( 8 x2 ) = 7 ( thành phầm )

Trong bố ngày tín đồ thợ đó làm cho tất cả số giờ là :

9 x3 = 27 ( giờ đồng hồ )

Trong tía ngày người thợ này được tất cả số sản phẩm là :

7 x27 = 189 ( thành phầm )

Đáp số : 189 sản phẩm

Kiểm tra Tân oán lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5 αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗