Một Người Mua 600 Cái Bát

  -  
*Bạn đang xem: Một người mua 600 cái bát

Một người tiêu dùng 600 dòng bát.Khi chuyên chở đã có 69 cái bị vỡ.Mỗi cái bát sót lại người đó bán với giá 6000 đồng cùng lãi 18% đối với tiền cài bát.Hỏi giá chỉ tiền cài đặt mỗi tá bát là bao nhiêu?Một người tiêu dùng 500 mẫu bát,mỗi chục chén giá 40 000 đồng.Khi siêng chở đã bị vỡ một trong những cái bát.Mỗi chiếc bát sót lại người đó bán đi với giá 5 000 đồng với được lãi 20% đối với tiền mua bất.Hỏi số chén khi chuyên chở bị vỡ là bao nhiêu?
Một người mua 600 mẫu bát.Khi chăm chở đã tất cả 69 chiếc bị vỡ.Mỗi cái bát sót lại người đó bán đi với giá 6000 đồng và lãi 18% so với tiền cài đặt bát.Hỏi giá bán tiền sở hữu mỗi tá chén là bao nhiêu?Một người mua 500 cái bát,mỗi chục chén giá 40 000 đồng.Khi siêng chở đã trở nên vỡ một vài cái bát.Mỗi chiếc bát còn sót lại người đó bán với giá 5 000 đồng cùng được lãi 20% đối với tiền mua bất.Hỏi số bát khi chăm chở bị vỡ vạc là bao nhiêu?
*

Một người mua 600 cái bát.Khi siêng chở đã có 69 cái chén bát bị vỡ. Từng cái bát còn lại người đó bán với giá chỉ 6000 đồng với được lãi 18% đối với số tiền mua bát. Hỏi giá bán tiền download mỗi tá bát là bao nhiêu đồng ? .


*

một người tiêu dùng 600 mẫu bát. Khi chuyển chở đã gồm 69 cái chén bát bị vỡ.Mỗi loại bát sót lại người đó bán ra với giá 6000 đồng cùng được lãi 18% so với số tiền sở hữu bát. Hỏi giá bán tiền mua mỗi tá chén bát là từng nào đồng?


Còn lại số cái bát là:

600 - 69 = 531 ( dòng )

Bán 531 cái bát được số chi phí là:

6000 x 531 = 3186000 ( đồng )

Ta coi tiền lãi là 18%, chi phí vốn là 100%. Vậy tiền bát chiếm số xác suất là:

18% + 100% = 118%

Tiền vốn của 600 cái bát là:

3186000 : 118 x 100 = 2700000 ( đồng )

Đổi 1 tá = 12 

Giá tiền cài đặt mỗi tá bát là:

2700000 : 600 x 12 = 54000 ( đồng )

Đáp số: 54000 đồng


Một người mua 600 chiếc bát. Khi siêng chở đã có 69 cái bát bị vỡ. Mỗi mẫu bát sót lại người đó xuất kho với giá 6000 đồng với được lãi 18% đối với số tiền tải bát. Hỏi giá chỉ tiền download mỗi tá chén bát là bao nhiêu đồng?


Số cái bát đem bán là:

600−69=531600−69=531 (cái)

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)

Coi giá vốn thiết lập bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)

Số tiền tải 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền sở hữu mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng


Đúng 0
comment (0)
Khách vãng laiđã xóa
Số dòng bát không biến thành vỡ là :600-69=531 (cái )Bán 531 cái bắt được số tiền là:6000×531=3186000 (đồng )Tỉ số tỷ lệ của tiền chào bán so với chi phí mua bát là :18%+100%=118%Tiền download 600 cái chén bát là :3186000÷118×100=2700000 (đồng )Đổi 1 tá = 12 cái.Tiền sở hữu mỗi tá bát là :2700000÷600×12=54000 (đồng )Đáp số : 54000 đồng.
Đúng 0
bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Mot nguoi tải 600 cai bat . Khi chăm chở đã gồm 69 cái chén bát bị vỡ.Mỗi loại bát sót lại người đó bán đi với giá 6000 đồng cùng được lãi 18 % so với tiền mua chén bát .Hỏi giá chỉ tiền download mỗi cái bát là bao nhiêu đồng?


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Gửi bỏ

một người mua 600 cái bát khi siêng chở đã bao gồm 69 cái bát bị vỡ vạc mỗi chiếc bát còn sót lại người đó xuất kho với giá 6000 đồng cùng được lãi trong cả 18% so với số chi phí mua chén hỏi giá chỉ tiền cài mỗi tá bát hỏi giá bán tiền download mỗi cái chén bát là bao nhiêu đồng 


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
5
0
gửi Hủy

Ok nhe


Đúng 0

bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Số bát xuất kho với giá 6000 đồng là :

600 - 69 = 531 ( chén )

Số tiền sau khi bán bát được là :

531( imes) 6000 =3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của của giá thiết lập 600 bát phải 100% giá mua 600 chén bát là :

3186000 : 118% ( imes) 100% = 2700000 ( đồng )

Số tiền sở hữu 1 cái bát là :

2700000 : 600 = 4500 ( đồng )

Đáp số : 4500 đồng .

Học tốt


Đúng 0
comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

Số cái bát đem đi phân phối là :

600 - 69 = 531 chiếc bát

Số tiền buôn bán 531 mẫu bát với mức giá 6000 đồng là :

531 x 6000 = 3186000 đồng

Coi giá vốn mua chén bát là 100%

Số tiền phân phối bát chỉ chiếm số tỷ lệ số chi phí vốn là :

100% + 18% = 118% tiền vốn 

Số tiền vốn là :

3186000 : 118 x 100 = 2700000 đồng

Số tiền download 1 cái bát là :

2700000 : 60 = 45000 đồng

Ta tất cả : 1 tá chén bát = 12 chiếc bát

Số tiền sở hữu mỗi tá bát là :

45000 x 12 = 540000 đồng

Đáp số : 540000 đồng


Đúng 0
phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

một người tiêu dùng 600 cái bát . Khi siêng chở đã có 69 cái bị vỡ lẽ . Mỗi cái chén còn laii fan đó bán đi với giá 6000 đồng cùng lãi được 18 % đối với tiền cài đặt bát. Hoi giá chỉ tiền tải mỗi tá chén là bao nhiêu đồng ?


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Gửi bỏ

Một người tiêu dùng 600 cái chén bát . Lúc chở tất cả 69 chén vỡ.Mỗi bát còn sót lại Người đó bán ra với giá 6000 thì lãi 18%so với chi phí mua chén .Hỏi giá chỉ tiền cài đặt mỗi tá là bao nhiêu đồng?
Xem thêm: Bài Luận Tiếng Anh Về Volunteer Work, Bai Luan Tieng Anh Ve Tinh Nguyen

Xem cụ thể
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
9
0
gửi Hủy

 54000 đồng.


Đúng 0

phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

Đáp số : 54000 đồng

Bạn xem thêm nha

https://olm.vn/hoi-dap/detail/781238409.html


Đúng 0
phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

Số cái bát đem phân phối là: 

600-69=531 ( cái chén bát )

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)

Coi giá vốn tải bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)

Số tiền mua 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền mua mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng

Chúc các bạn học giỏi !!!


Đúng 0
comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

Một người mua 600 cái bát.Khi vận chuyển gồm 69 mẫu bị vỡ.Mỗi chiếc bát còn sót lại người đó bán ra với giá 6 000đ với được lãi 18% so với số tiền cài đặt bát.Hỏi tín đồ đó mua chén hết bao nhiêu tiền?


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
3
0
Gửi hủy

Số bát xuất kho với giá 6000 đồng là 600-69=531(đồng)Số tiền bán tốt là 531x6000=3186000 đồng3186000 là 118% của giá thiết lập 600 bát yêu cầu 100% giá tải 600 chén là3186000 : 118% x 100% =2700000 đồngVậy giá thiết lập 1 chén là 2700000 : 600 = 4500 đồngĐáp số: 54000 đồng


Đúng 0

phản hồi (0)

54000 đồng


Đúng 0
phản hồi (0)
54000 đồng
Đúng 0
bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Bài3:Một người tiêu dùng 600 cái bát . Khi chuyên chở đã tất cả 69 cái bát bị tan vỡ . Mỗi dòng bát còn lại người đó bán với giá 6000 đồng cùng được lãi 18% so với số chi phí mua chén bát . Hỏi giá cài đặt mỗi tá chén bát là từng nào đồng


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
2
0
Gửi diệt

Số bát sót lại là: 600-69=531 (cái)

Tổng số tiền bạn đó phân phối 531 cái bát là: 531*6000=3186000 (đồng)

Tổng số tiền tín đồ đó cài đặt 600 cái chén là: (frac3186000100\%+18\%=frac3186000118\%=frac3186000118x100=2700000left(đồng ight))

Giá download mỗi cái chén bát là: 2700000:600=4500 (đồng)

Đáp số: 4500 (đồng)


Đúng 0

phản hồi (0)

mìn ko bt


Đúng 0
bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Soạn Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận (Siêu Ngắn, Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận

olm.vn hoặc hdtho
vanphongphamsg.vn