Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một fan đôi mắt cận tất cả điểm cực viễn phương pháp mắt 50m . Để nhìn rõ trang bị ngơi nghỉ rất xa mà lại đôi mắt chưa phải thay đổi, bạn đó bắt buộc đeo ngay cạnh mắt một kính gồm độ tụ bằng

A.

Bạn đang xem: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm

2 dp

B. 0,5 dp

C. -2 dp

D. -0,5dp


*

Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí tmáu về những tật của đôi mắt cùng phương pháp xung khắc phục

Cách giải:

Khắc phục tật cận thị : Dùng TKPK có độ tụ thích hợp. Nếu treo kính sát mắt thì phải chọn kính có tiêu cự bằng khoảng cách từ quang đãng trọng tâm đến điểm cực viễn: f k = - O c v = - 50 c m = - 0 , 5 m

Độ tụ: D = 1 f k = 1 − 0,5 = − 2 d pMột bạn mắt cận tất cả điểm cực viễn bí quyết đôi mắt 50 cm. Để nhìn được rõ thứ sinh hoạt cực kỳ xa mà lại mắt chưa phải thay đổi, tín đồ kia đề nghị treo gần kề mắt một kính có độ tụ bằng

A. 2 dp

B. 0,5 dp.

C. –2 dp

D. –0,5 dp


Một tín đồ đôi mắt cận gồm điểm cực viễn biện pháp mắt 40 centimet. Để nhìn thấy được rõ trang bị sinh sống vô cùng xa mà lại mắt không phải thay đổi, bạn kia đề nghị treo gần kề đôi mắt một kính tất cả độ tụ bằng

A. 2,5 dp

B. -0,5 dp

C. -2,5 dp

D. 0,5 dp


Mắt của một người cận thị bao gồm điểm cực viễn giải pháp đôi mắt 0,5 m. Độ tụ của thấu kính nhưng mà người đó treo ngay cạnh mắt để xem thấy những thứ ở xa mà chưa phải thay đổi bằng

A. 2 dp

B. –0,5 dp

C. 0,5 dp

D. –2 dp


Mắt của một fan cận thị tất cả điểm cực viễn giải pháp mắt 0,5 m. Độ tụ của thấu kính nhưng mà bạn đó treo cạnh bên mắt để nhìn thấy những đồ dùng nghỉ ngơi xa mà chưa hẳn điều tiết bằng

A. 2 dp

B.

Xem thêm: Làm Như Chơi Pdf - Tải Ebook Của Tác Giả Minh Niệm

–0,5 dp

C. 0,5 dp

D. –2 dp


Mắt của một người cận thị có điểm cực viễn bí quyết đôi mắt 0,5 m. Độ tụ của thấu kính mà fan kia treo ngay cạnh mắt để nhìn thấy các thứ làm việc xa mà ko cần điều tiết bằng:

A. 2 dp.

B.-0,5 dp.

C. 0,5 dp.

D. – 2dp


Mắt của một bạn cận thị tất cả điểm cực viễn bí quyết đôi mắt 0,5 m. Độ tụ của thấu kính cơ mà tín đồ kia đeo sát mắt để xem thấy các đồ gia dụng sinh sống xa nhưng không bắt buộc thay đổi bằng

A. 2 dp.

B.-0,5 dp.

C.0,5 dp.

D.– 2dp


Một bạn to tuổi rất có thể quan sát được đồ vật sống xa nhưng mà đôi mắt chưa hẳn điều tiết. tuy vậy mong đọc được cái chữ sớm nhất giải pháp mắt 25 centimet thì đề xuất treo kính gồm độ tụ 1 (dp). Biết kính treo biện pháp mắt 5 centimet. Khoảng cực cận của đôi mắt tín đồ đó là

A. 100/3 centimet.

B. 100/7 centimet.

C. 30 cm.

D. 40 cm.


Một bạn cận thị gồm điểm rất viễn bí quyết mắt 100centimet. Tính độ tụ của kính phải treo sát mắt để rất có thể quan sát vật dụng sinh hoạt xa vô cực mà lại không phải điều tiết:

A. – 1 dP

B. – 0,5 dP

C.

Xem thêm: Một Số Chứng Minh Định Lý Fermat Nhỏ Và Định Lý Wilson, Định Lý Fermat Nhỏ, Chứng Minh Và

0,5dP

D. 2dP


Một người cận thị bao gồm điểm rất viễn biện pháp đôi mắt 100 cm. Tính độ tụ của kính buộc phải treo gần kề mắt để rất có thể quan sát đồ dùng sinh sống xa vô cực nhưng chưa phải điều tiết: