MỘT NGƯỜI CẬN THỊ CÓ ĐIỂM CỰC VIỄN CÁCH MẮT 50CM

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50m . Để nhìn rõ vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết, người đó phải đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng

A.

Bạn đang xem: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm

2 dp

B. 0,5 dp

C. -2 dp

D. -0,5dp


*

Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về các tật của mắt và cách khắc phục

Cách giải:

Khắc phục tật cận thị : Dùng TKPK có độ tụ thích hợp. Nếu đeo kính sát mắt thì phải chọn kính có tiêu cự bằng khoảng cách từ quang tâm đến điểm cực viễn: f k = - O c v = - 50 c m = - 0 , 5 m

Độ tụ: D = 1 f k = 1 − 0,5 = − 2 d pMột người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để nhìn rõ vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng

A. 2 dp

B. 0,5 dp.

C. –2 dp

D. –0,5 dp


Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 40 cm. Để nhìn rõ vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng

A. 2,5 dp

B. -0,5 dp

C. -2,5 dp

D. 0,5 dp


Mắt của một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m. Độ tụ của thấu kính mà người đó đeo sát mắt để nhìn thấy các vật ở xa mà không phải điều tiết bằng

A. 2 dp

B. –0,5 dp

C. 0,5 dp

D. –2 dp


Mắt của một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m. Độ tụ của thấu kính mà người đó đeo sát mắt để nhìn thấy các vật ở xa mà không phải điều tiết bằng

A. 2 dp

B.

Xem thêm: Làm Như Chơi Pdf - Tải Ebook Của Tác Giả Minh Niệm

–0,5 dp

C. 0,5 dp

D. –2 dp


Mắt của một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m. Độ tụ của thấu kính mà người đó đeo sát mắt để nhìn thấy các vật ở xa mà không cần điều tiết bằng:

A. 2 dp.

B.-0,5 dp.

C. 0,5 dp.

D. – 2dp


Mắt của một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m. Độ tụ của thấu kính mà người đó đeo sát mắt để nhìn thấy các vật ở xa mà không cần điều tiết bằng

A. 2 dp.

B.-0,5 dp.

C.0,5 dp.

D.– 2dp


Một người lớn tuổi có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết. nhưng muốn đọc được dòng chữ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính có độ tụ 1 (dp). Biết kính đeo cách mắt 5 cm. Khoảng cực cận của mắt người đó là

A. 100/3 cm.

B. 100/7 cm.

C. 30 cm.

D. 40 cm.


Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm. Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có thể nhìn vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết:

A. – 1 dP

B. – 0,5 dP

C.

Xem thêm: Một Số Chứng Minh Định Lý Fermat Nhỏ Và Định Lý Wilson, Định Lý Fermat Nhỏ, Chứng Minh Và

0,5dP

D. 2dP


Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có thể nhìn vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết: