Giải Toán Trên Mạng

  -  

1. Tóm tắt lý thuyết

Ví dụ:Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng

*

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật trên đây bằng xăng-ti-mét khối ta cần tìm số hình lập phương 1cm3xếp vào đầy hộp (xem các hình vẽ dưới đây).

Sau khi xếp 10 lớp hình lập phương 1cm3thì vừa đầy hộp.

Mỗi lớp có: 20 x 16 = 320 (hình lập phương 1cm3).

10 lớp có: 320 x 10 = 3200 (hìnhlập phương 1cm3).

Xem thêm: Thế Năng Đàn Hồi Của Lò Xo, Thế Năng Đàn Hồi, Công Thức Thế Năng Đàn Hồi

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là:

20 x 16 x 10 = 3200 (cm3)

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, ta có:

V = a x b x c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).

2. Bài tập minh họa

Câu 1 :Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,4m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,5m.

Xem thêm: #List Sách Làm Giàu Giúp Bạn Thông Minh Trong Cách Kiếm Tiền

Hướng dẫn giải

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = 1,4 x 0,8 x 0,5 = 0,56 (m3)

Câu 2:Nhà bạn Ba có một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,2m. Trong bể đã có 1750 lít nước, hỏi phải đổ bao nhiêu lít nước nữa thì bể mới đầy?

Hướng dẫn giải

Thể tích của bể nước là

1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,04 (m3)

Đổi 3,04m3= 3040dm3= 3040 lít

Muốn đầy bể số lít nước phải đổ thêm vào là

3040 – 1750 = 1290 (lít)

3. Kết luận

Qua bài học này, các em cần nắm được những nội dung sau:

Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật.Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật.Vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải một số bài tập liên quan.