Môi Trường Sống Của Giun Đất

  -  
Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh mù màu. Kiểu gen nào sau đây là người nữ bị mù màu?


Bạn đang xem: Môi trường sống của giun đất

Người ta nhân giống bò tốt bằng cách lấy tinh trùng của bò đực tốt thụ tinh với trứng của bò cái tốt thu được hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi.

Xem thêm: Đọc Tập 8 - Đọc Truyện Tranh Conan Tập 8


Xem thêm: Mẫu Phiếu Chi Mẫu Số 02 - MẫU PhiếU Chi TiềN MặT (MẫU Số 02


Phôi sau đó được phân cắt thành các tế bào. Các tế bào sau đó hình thành phôi mới hoàn chỉnh. Các phôi sau phân tách sẽ được chuyển vào tử cung của bò cái mang thai hộ. Quy trình được mô tả sơ bộ ở hình dưới đây.
hotlive