Mẫu Giấy Đề Nghị Cung Cấp Văn Phòng Phẩm

  -  
... ngày…….tháng………năm 200….Người đề nghị mua năng lượng điện (Ký và ghi rõ chúng ta tên) Phú chú: Kèm theo một trong số giấy tờ sau: - Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú lâu năm, …………………………………… giấy chứng nhận nhà ... NamĐộc Lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc o O o GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆNKính gửi: - ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU Tên quý khách có nhu cầu áp dụng điện:……………………………………………….……………………… Giấy minh chứng nhân dân số:……………….……ngày ... mướn công ty. Ghi chú: Nếu sau một tháng quý khách hàng ko thanh khô toán ngân sách lắp đặt công tơ bà nguyệt thì giấy đề nghị này không thể quý hiếm...


Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị cung cấp văn phòng phẩm

*

*

*Xem thêm: Lịch Sử 11 Bài 10 Sử 11 - Bài 10: Liên Xô Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (1921

... 6. Giấy đồng ý khai quật đường số: / tháng ngày năm của 7. Lý vì xin xong khai thác tuyến: Doanh nghiệp cam kết mọi văn bản đề nghị đúng cùng với thực tế. Chủ ... nghiệp (Ký tên đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan ra văn bản đồng ý chấp thuận công ty tham gia tuyến đường. ...
*

*Xem thêm:

... văn phòng phẩm IV – NỘI DUNG:1. Tiêu chuẩn chỉnh áp dụng văn phòng phẩm: - Bảng tiêu chuẩn các loại văn phòng phẩm theo mẫu HC – 10 – BM01 kèm theo quá trình này.- Tất cả các loại văn phòng phẩm ... Bảng định mức văn phòng phẩm mã số: HC – 10 – BM023. Giấy đề nghị tổng đúng theo văn phòng phẩm hàng tháng mã số: HC – 10 – BM034. Sổ cấp phát VPP mã số: HC – 10 – BM045. Giấy đề nghị VPPhường mã số: ... trường phù hợp vày tất cả sự thay đổi, Trưởng thành phần đề nghị Phòng HC cùng nghiên cứu và phân tích để chuyển đổi định nấc. - Định mức sử dụng văn phòng phẩm được phép tắc theo mẫu: HC – 10 – BM02.________________________________________________________________________________________________Bản...