Mao Sơn Đạo Thuật

  -  
Dùng bùa chú Mao Sơn muốn đạt được linh nghiệm thì cần phải lấy thái độ thành tín làm đầu. Trong kinh có câu rằng: “thần không chỗ nào không ở, không chỗ nào không nhìn thấy, phép không chỗ nào không linh nghiệm, tâm thành kính thì có thể đạt được”, tức là chỉ điều đó vậy. Người cầu thuật nếu như có thái độ cầu thuật bán tín bán nghi, đối với việc thi hành cảm ứng cầu thuật sẽ có những ảnh hưởng không tốt, vì thế cho nên người triển khai cầu thuật trước tiên phải lập cái tâm thành kính, không có thể coi thường. Vậy thì lập cái tâm thành kính của người cầu thuật như thế nào vậy ?

1. Sự tu dưỡng của bản thân thuật sĩ:
Việc tu dưỡng của người thuật sĩ bao gồm thân (nhục thể), tâm (tinh thần), cho đến tu dưỡng đức tính. Có một số người sinh ra đã có phong thái Tiên phong đạo cốt, dáng vẻ và tinh thần của họ có linh lực cảm ứng, khiến cho người cầu thuật một lần nhìn thấy đã có thể bị chấn động. Nhưng cũng có một số người linh dị khác thường được trời ban cho thiên phú, đó là cái may mắn của một thuật sĩ xuất sắc, cũng có thể là do khiêm tốn tu dưỡng mà đạt được, tức là phải đồng thời tiến hành tu dưỡng thân và tâm cùng một lúc, chốc chốc lại ngồi tĩnh tu thở ra, hít vào, khiến cho thần thể khí phách tráng kiện, thanh âm vang trong, khí lực tràn trề. Thử nghĩ nếu như một người tinh thần mệt mỏi, hơi thở yếu đuối, đối với sự việc mà không có năng lực quyết đoán, gan nhỏ như chuột, sợ đầu sợ đuôi, như thế sao có thể thiết lập uy tín với người khác. Như thế sao có thể vẽ ra một tấm bùa linh nghiệm.Thuật sĩ ngoài việc tu dưỡng thân tâm, thì đối với việc xây dựng đức tính cũng cực kỳ quan trọng. Thuật sĩ hàng ngày cần phải lưu ý phong thái của mình, tránh xa tửu sắc, tiền tài, cần tạo dựng phong thái tự nhiên, lấy lễ đãi người, ôn hòa mà lại ẩn chứa sự nghiêm túc. Trang phục hàng ngày cũng cần lưu ý, trong một thời gian phải tuân thủ chặt trẽ, tức phải siêu nhiên thoát tục.Muốn khiến cho người cầu thuật kính sợ, ngoài việc có một bí quyết, thì khi làm phép cũng cần phải tiến hành thuật thôi miên khiến cho người cầu thuật trong lúc vô ý chịu sự khống chế của tiềm thức, mà xây dựng nên lòng thành tín.2. Cách bố trí đạo đàn:Đàn làm phép không nhất thiết phải ở nơi rộng rãi, nếu như ở nơi hạn hẹp thì giản tiện, không ắt phải đầy đủ rộng rãi, cốt ở tấm lòng của người cầu thuật. Cho nên phàm là lập đàn tế thế cần phải bố trí một đạo đàn mang phong thái thời cổ, ở trong phòng ấy làm phép đương nhiên là công lực sẽ tăng thêm bội phần. Do bùa chú đạo thuật là thuật pháp thần bí đã có lịch sử hàng nghìn năm, cho nên đạo đàn tuyệt đối không nên bố trí theo cách mới, dùng cổ là tốt nhất, pháp khí đạo cụ càng cổ càng tốt, cũng không nên đem đồ pháp khí cổ đánh rửa sạch sẽ sáng loáng.3. Bồi dưỡng linh lực:Thế nào gọi là linh lực ? Linh lực tức là sức mạnh siêu tự nhiên. Một người thuật sĩ nếu như có thể tu tập đến mức tập hợp linh khí của trời đất và linh khí của bản thân hòa vào làm một thì đã đạt đến mức siêu nhiên của một vị tiên vậy. Việc tu luyện cũng tùy theo nhân duyên, có duyên thì sẽ sớm ngộ, nếu không thì 10 năm tu tập cũng chưa có thể thành tựu. Vậy như thế nào gọi là bồi dưỡng linh lực ? Căn cứ theoBí truyền Lục giáp đàn linh tu chân quyết(các bí quyết chân truyền tu đàn Lục giáp)thì lập đàn Lục giáp ắt phải trai giới tu luyện 49 ngày, mà trước chưa từng thấy linh quang, hoặc thần tướng thì nên tu thêmBí truyền pháp thân tu chân chuyên khoa (chuyên khoa bí truyền tupháp thân)để chân linh có thể hiển lộ.4. Bí quyết vẽ linh bùa:Một: trước khi vẽ bùa cần ngủ đẫy giấc, tinh thần sảng khoái, đầu tiên tắm rửa toàn thân, bình tâm hòa khí, sau mới bắt đầu đốt hương niệm chú vẽ bùa. Phàm là nóng giận, tinh thần mệt mỏi, bệnh tật hoặc sau khi quan hệ nam nữ thì đều không thể vẽ bùa, hãy cẩn thận đấy.

Bạn đang xem: Mao sơn đạo thuật


Hai: thời gian vẽ bùa, tốt nhất là vào giờ Tí, thời gian này là lúc âm dương giao hòa, vạn vật cảm ứng, vô cùng linh nghiệm. Ngoài giờ Tí, thì vào ngày tốt các giờ Mão, Ngọ, Dậu, Hợi cũng có thể vẽ bùa. Vào ngày hình phá không thể vẽ bùa, dùng không linh nghiệm.
Ba: thời cổ đại vẽ bùa dùng mực Tĩnh yên tùng, thời Hán phương sĩ luyện đan thích dùng Chu sa vẽ bùa. Nay phàm là các sách giải thích chu sa, dùng Chu sa vẽ, sách giải thích mực, dùng mực Tĩnh yên vẽ, nếu như không giải thích thì Chu sa và mực đều có thể dùng được, đeo bùa dùng mực là tốt nhất, Chu sa dùng Lạp trạng chính thần sa là hợp.
Bốn: giấy để vẽ bùa dùng giấy vàng Công sơn hoặc giấy xanh Công sơn, các loại giấy khác không có thể dùng hóa để nhuốt, hãy cẩn thận, chớ có dùng sai. Nếu như đeo bùa vải thì dùng vải vàng thuần chất lụa là hợp.
Năm: phàm khi lập đàn lục giáp, đã tu luyện 49 ngày, vẽ bùa, làm phép đại khái cần dùng các vật bút, giấy, mực, nghiên, Chu sa, đặt ở dưới đàn Lục giáp. Trước khi vẽ bùa cần phải đốt hương châm đèn, tay lắc chuông niệm lục khẩu quyết:Quyết thứ 1: chú thần Thổ địa:Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thông thiên đạt địa, xuyên u nhập minh, vi ngã quan thiệu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật danh thư thượng thanh.Quyết thứ 2:chú Nhị thập bát tú:Giác Cang Đê Phòng Tâm Vĩ Cơ, Đẩu Ngưu Nữ Hư Nguy Thất Bích, Khuê Lâu Vị Mão Tất Chủy Sâm, Tỉnh Quỹ Liễu Tinh Trương Dực Chẩn.Quyết thứ 3: chú Thất tinh bắc đẩu:Đẩu, Thực, Quyền, Hành, Tất, Phụ, Phiêu.Quyết thứ 4: chú Thập thiên can:Giáp Ất Bính Đinh, Mậu Kỉ Canh Tân, NhâmQúy.Quyết thứ 5: chú Ngũ hành:Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.

Xem thêm: Hồng Tiểu Thư Tập 8 - Chạm : Kế Hoạch Lật Đổ Tiểu Thư Tập 8

Quyết thứ 6: chú Thập nhị cung thần:Tí Sửu Dần Mão, Thìn Tị Ngọ Mũi, Thân Dậu TuấtHợi.Nếu như tế đàn Lục giáp, thì trước khi vẽ bùa cần đem, mực, bút, nghiên, nước sắc chú để dùng, các sắc chú như sau:Sắc chú cho giấy:Bắc đế sắc ngô chỉ, thư phù đả tà quỷ, cảm hữu bất phục giả, áp phó phong đô thành, cấp cấp như luật lệnhSắc chú cho mực:Ngọc đế hữu sắc, thần mặc chá chá, hình như vân vụ, thượng liệt cửu tinh, thần mặc khinh ma, phích lịch củ phân, cấp cấp như luật lệnhSắc chú cho bút:cư thu ngũ lôi thần tướng, điện chước quang hoa, nạp tắc nhất thân bảo mệnh, thượng tắc phược quỷ phục tà, nhất thiết tử hoạt diệt, đạo ngã trường sinh, cấp cấp như luật lệnhSắc chú cho nghiên:Ngọc đế hữu sắc, thần nghiên tứ phương, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi phong vũ điện, thần nghiên khinh ma, phích lịch điện quang mang, cấp cấp như luật lệnhSắc chú cho nước:thử thủy phi phàm thủy, bách phương nhâm quý thủy, nhất điểm tại nghiên trung, vân vũ tu du chí, bệnh giả thôn chi, bách quỷ tiêu trừ, tà quỷ thôn chi phấn toái, cấp cấp như tam kì đế quân như luật lệnh.Sắc chú xong mài mực dùng. Thuật sĩ đứng trước đàn Lục giáp cần tiến sớ văn cầu đảo, sớ văn như sau:Vào giờ…ngày…tháng…năm, phụng đạo Mao Sơn kinh lục đệ tử…đạo sư, cẩn thành cầu xin các vị Hiên Viên lão tổ, Thái thượng lão quân, Mao Sơn tổ sư, Thuần Dương tiên sư, Trương Phủ thiên quân, Ngũ hiển đại đế, Pháp chủ thánh quân, Dao trì kim mẫu, Tam Sơn cửu hầu đến trước đàn Lục giáp sắc bùa…, ban cho thiện nam/tín nữ…cùng mệnh vào giờ…ngày…tháng…năm cùng ở bên thân, giáng bút có thần, đệ tử thành kính cầu xin, cúi đầu cẩn cáo.Khi đọc sớ này không được lắc chuông, thuật sĩ có thể hai tay hợp lại đặt ở trước ngực, khi hô tên thần nào thì hai mắt nhìn bài vị của vị thần ấy, niệm xong chấp tay khấu đầu thì có thể ngồi trước đàn vẽ bùa.
Sáu:
khi hạ bút vẽ bùa, nếu như trên bùa có VVV thì trước tiên:Vẽ một V ở bên trái, khi vẽ niệm: nhất bút thiên hạ động,Tiếp đó vẽ ở giữa một V, khi vẽ niệm: nhị bút tổ sư tiễn,Cuối cùng vẽ bên phải một V, khi vẽ niệm:tam bút hung thần ác sát tẩu khứ thiên lý ngoại.Nếu như bùa mà không có VVV thì khi hạ bút vẽ trước tiên cần niệm:Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, cấp cấp như luật lệnh. Đầu và đuôi bùa có .....
Niệm
: tam điểm phù linh ứng, chữ ở phù đảm thì trùng lên nhau viết lên phù giá, phàm là bùa không có phù giá, không thể tự ý thêm phù giá, phủ đảm để tránh thần linh nổi giận.Bảy: sau khi vẽ bùa xong, cái gọi là vẽ bùa xong là chỉ những thành phần quan trọng của toàn bộ bùa đã xong, một khi vẽ xong thì có thể kết hợp với sắc bùa kiếm quyết chỉ hoặc kim cương chỉ, khi sắc trước tiên kiếm quyết chỉ hoặc kim cương chỉ để trước mồm thở ra một hơi, dùng xong lại để trước miệng hít một hơi, sắc bùa Mao Sơn thường dùng chú ngữ như sau:Một:phụng Mao Sơn tổ sư, tứ ngã kiếm quyết / kim cương thiết bút chỉ, chỉ thiên thiên thanh, chỉ địa địa linh, điểm thần thần hiển thánh, điểm nhân nhân trường sinh, điểm phù phù linh ứng.

Xem thêm: Biên Bản Sinh Hoạt Lớp Chủ Nhiệm, Mẫu Biên Bản Sinh Hoạt Chủ Nhiệm

Khi niệm “điểm thiên thiên thanh” thì chỉ kiếm chỉ / kim cương chỉ hướng lên trên, niệm “điểm địa địa linh” thì chỉ xuống dưới, “điểm thần thần hiển thánh” thì chỉ lên hướng thần vị, niệm “điểm nhân nhân trường sinh” thì chỉ người hoặc chỉ bụng, mồm của bản thân mình. Tiếp theo niệm: hai:Càn nguyên âm phú, huyền vận vô biên, tạo hóa phát dục, vạn vật tư yên, đông tây nam bắc, nhiệm ý an nhiên, vân hành vũ thí, biến hóa bất trắc. Ngô phụng Thái thượng lão quân sắc cấp cấp như luật lệnh.Khi niệm chú này kiếm quyết/kim cương chỉ chỉ vào bùa, dùng lực tiếp xúc đến bùa giấy với cả vật có đủ linh lực. Kiếm quyết chỉ hoặc kim cương chỉ không có thể chỉ loạn, tay chưa rửa sạch không có thể chỉ để tránh khỏi việc thần giận trời quở trách. Sau khi sắc bùa thì phải đóng thêm thất tinh linh ấn, hóa nhuốt, đóng một ấn hóa, thiếp, bội, thiếp, đều đóng ba ấn thượng, trung, hạ, đóng xong hóa một số kim ngân ở dưới đàn vào lò, tay cầm bùa ở trên lửa đưa qua đưa lại ba lần, lại đem ba nén hương ở trên đàn đưa qua đưa lại 3 lần thì đã hoàn thành.********************Kinh nghiệm vẽ bùa*******************Khi ngồi trước thần đàn vẽ bùa, phàm là người có đạo hạnh cao thì trên thân sẽ phát ra linh quang, đặc biệt là trên trán, bùa đó thì linh lực vô cùng hiệu nghiệm. Nhưng tu được đến mức như vậy thì nên ẩn dấu tránh lộ diện, chớ đến chỗ nào cũng rêu rao, tiết lộ thiên cơ, thì e rằng công lực sớm muộn cũng sẽ tận kiệt, hối cũng chẳng kịp.Khi vẽ phù lục của loại bùa khu tà phục quỷ tinh thần nên tập trung ở chỗ ác ma quyết đấu, trảm sát thanh trừ. Vẽ phù lục của các loại bùa tình yêu hòa hợp thì tinh thần ở chỗ tạo cho người cầu thuật sự vui vẻ. Vẽ bùa tài vận thì tập trung ở trên vàng bạc, tiền tài. Vẽ trì tà giải oan thì tinh thần tập trung ở vào trừ tà, giải oan, sức khỏe cho người cầu thuật