Ma Lợi Chi Thiên

  -  

*
» cài đặt tất cả bản dịch (file RTF) » Hán văn » Phiên âm Hán Việt » Càn Long (PDF, 0.12 MB) » Vĩnh Lạc (PDF, 0.17 MB)

Chọn dữ liệu để coi đối chiếu tuy nhiên song:Bản Việt dịch sản phẩm công nghệ nhấtHán vănÂm Hán ViệtBản Việt dịch sản phẩm nhấtÂm Hán Việt

Kinh Ma Lợi chi Thiên
Bạn đang xem: Ma lợi chi thiên

Nhằm tạo điều kiện để tất cả fan hâm mộ đều hoàn toàn có thể tham gia thẩm tra lỗi thiết yếu tả trong các bản kinh Việt dịch, shop chúng tôi cho hiển thị các phiên bản Việt chất dịch này dù vẫn còn đấy nhiều lỗi. Kính ý muốn quý người hâm mộ cùng tham gia soát lỗi bằng phương pháp gửi email thông báo những chỗ tất cả lỗi cho công ty chúng tôi qua showroom admin


Xem thêm: Có Bao Nhiêu Hình Thức Tổ Chức Lại Doanh Nghiệp ? Tổ Chức Lại Doanh Nghiệp Là Gì

*Xem thêm: Co Be Trum Khan Đo - Bài 4: Kể Chuyện Theo Tranh: Cô Bé Trùm Khăn Đỏ

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức bạc bẽo Già Phạm ngự tại vườn cửa Thệ Đa cung cấp Cô Độc trong thành Thất La Phiệt . Bấy giờ đồng hồ Đức vắt Tôn bảo các Tỳ Khưu: “ có vị Thiên người vợ tên là Ma Lợi Chi có có mức độ Đại Thần Thông tự Tại, thường đi trước Nhật Nguyệt Thiên mà lại Nhật Thiên, Nguyệt Thiên chẳng thể nhận thấy vị ấy nhưng mà vị ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trời. Không fan nào hoàn toàn có thể nhìn thấy, không fan nào rất có thể biết, không fan nào có thể rút bỏ, không bạn nào có thể trói buộc, không fan nào hoàn toàn có thể hại, không tín đồ nào có thể bịa chuyện dối trá, không fan nào hoàn toàn có thể nợ nần tài thiết bị của vị ấy, không người nào hoàn toàn có thể trách phạt, chẳng bị Oan Gia được dịp dễ dãi hãm hại” Đức Phật bảo: “Này những Tỳ Khưu ! ví như có tín đồ biết tên của vị Trời Ma Lợi bỏ ra ấy, hay ghi lưu giữ thì fan ấy cũng thiết yếu bị chú ý thấy, cũng chẳng thể biết , cũng chẳng thể rút bỏ, cũng cần thiết trói buộc, cũng quan trọng hại, cũng chẳng thể đơm đặt dối trá, cũng chẳng bị bạn nợ nần tài vật, cũng chẳng bị fan trách phạt, cũng chẳng bị oan gia được dịp thuận lợi hãm hại. Ví như kẻ trai lành, người con gái thiện biết tên của vị Trời Ma Lợi bỏ ra , cầu xin gia hộ thì nên nói lời này: bé (Họ tên…) biết Thiên mẫu Ma Lợi Chi tất cả Đại Thần Lực. Nay nhỏ quy mệnh , nguyện hãy phòng thân con, không fan nào hoàn toàn có thể nhìn thấy con, không người nào hoàn toàn có thể con, không fan nào có thể rút quăng quật con, không tín đồ nào hoàn toàn có thể trói buộc con, không tín đồ nào có thể hại con, không bạn nào có thể bịa chuyện lừa dối con, không bạn nào rất có thể nợ nần tài đồ gia dụng của con, không tín đồ nào rất có thể trách vạc con, cũng không biến thành oan gia được dịp thuận lợi hãm hại con” Bấy tiếng Đức vắt Tôn nói Đà La Ni là: Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã. Đát nễ dã tha: At ca ma tỷ, mạt ca ma tỷ, a độ ma tỷ, tử chén la ma tỷ, ma ha tử bát la ma tỷ, áng đát đà nẵng ma tỷ, ma lị tỷ dã ma tỷ, nẵng mô sa-đổ đế, la khất-sái, la khất-sái hàm, tát phộc tát đát phộc nan tả, tát phộc đát-la , tát phộc bà dụ bát nại-la to tỳ-dược, sa-phộc hạ NAMO RATNATRAYÀYA TADYATHÀ : ARKA MASI , MARKA MASI , ADHU MASI , JVALA MASI , MAHÀ JVALA MASI , ANTARDHÀNAYA MASI , MARÌCÌ MASI, NAMO STUTE , RAKSA RAKSA MÀM SARVA SATTVÀNÀMCA _ SARVATRÀ SARVA BHAYA UPADRAVEBHYAH _ SVÀHÀ _ trung ương Chân Ngôn: Ná mạc tam mạn nhiều một đà nam. An, ma lị tức , sa-phộc hạ NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM OM_ MARÌCÌ _ SVÀHÀ khi Đức rứa Tôn nói Đà La Ni này ngừng liền bảo các Tỳ Khưu : “Nếu có người thọ trì Pháp khiếp này thì nên cần tác Nguyện là: Trong nàn vua chúa, hộ con. Trong nàn giặc giật , hộ con. Trong nàn đi đường, hộ con. Bị lạc lối trong vùng hoang vắng, hộ con. Trong nạn nước lửa, hộ con. Trong nạn quân trận binh đao, hộ con. Trong nạn Quỷ Thần, hộ con. Trong nàn thuốc độc, hộ con. Trong nàn ác thú, hộ con. Trong nàn trùng độc, hộ con. Trong nạn toàn bộ oan gia bạn ác, hộ con. Chân Ngữ của Phật hộ con, Chân Ngữ của Pháp hộ con, Chân Ngữ của Tăng hộ con, Chân Ngữ của chư Thiên hộ con, Chân Ngữ của tiên sư hộ con. Tất cả xứ tất cả thời, nguyện thường xuyên hộ con, Đệ tử (Họ tên là…) Sa-phộc hạ Đức Phật bảo: “Này những Tỳ Khưu ! nếu như kẻ trai lành, người phái nữ thiện, bật Sô, bật Sô Ni, Ô Bá Sách Ca, Ô Bà tư Ca, Quốc Vương, Đại Thần, tất cả hàng người… có những nạn thời thường yêu cầu chí chổ chính giữa tụng Ma Lợi bỏ ra Thiên Đà La Ni này, chẳng đợi gia công, tùy tụng tùy thành, mau lìa những nạn, trừ kẻ chẳng chí tâm. Lúc trì tụng thời kết bạn dạng An, cần sử dụng hương xoa tay . Trước tiên kết Tam cỗ Tâm An : nhị tay cài chéo các ngón bên trong rồi rứa lại thành quyền, kèm dựng tuy vậy song nhì ngón cái. Nhất Thiết Như Lai vai trung phong An Chân Ngôn ấy là: An, nĩ nẵng nĩ ca OM _ JINA JIK _ Tiếp liên hợp Hoa bộ Tâm An : Như An trước, co ngón cái trái vào trong lòng bàn tay, dựng trực tiếp ngón loại phải. Chân Ngôn là: An, a lỗ lực ca OM _ AROLIK _ Tiếp kết Kim Cương cỗ Tâm An: Như An thời điểm đầu, co ngón cái cần vào trong lòng bàn tay, dựng thẳng ngón mẫu trái. Chân Ngôn là: An, phộc nhật-la địa lực ca OM _ VAJRA DHRK _ Tiếp kết hộ thân Như Lai Quyền An : Tay phải, co ngón chiếc nằm ngang trong thâm tâm bàn tay, 4 ngón còn lại nắm ngón mẫu thành quyền. Đem Quyền An này gia trì 5 chỗ trên thân của mình, đầu tiên là vầng trán, vai phải, vai trái, trái tim, cổ họng , từng một nơi phần nhiều tụng Chân Ngôn một biến. Chân Ngôn là: An, bộ, nhập-phộc la, hồng OM _ BHUH JVALA HÙM _ Tiếp kết Ma Lợi chi Thiên Căn phiên bản An : 2 ngón út, 2 ngón vô danh, bên bắt buộc đè phía trái cùng cài chéo nhau, dựng thẳng 2 ngón trỏ cùng vịn nhau, 2 ngón giữa phần đa đặt ở sườn lưng ngón trỏhướng về vùng trước mặt làm sao cho đầu ngón vịn nhau, kèm dựng tuy nhiên song 2 ngón chiếc liền thành. Kết An để ngang trái tim, tụng Ma Lợi chi Thân Đà La Ni cùng với Tâm lúc đầu , từng Chân Ngôn đa số tụng bảy biến, mỗi trở thành co 2 ngón dòng triệu mời, cũng điện thoại tư vấn là Nghinh Thỉnh An Kèm sử dụng An gia trì 5 chỗ trên thân rồi bung An trên đỉnh đầu. _ Tiếp kết Đại Tam Muội Gia An Tịch Trừ Kết Giới : Tay cần đem ngón mẫu vịn bên trên móng ngón út , dựng thẳng 3 ngón còn sót lại như hình chày Tam Cổ . Tay trái nắm Kim cương cứng Quyền đè ở trên trái tim. Tùy tụng Chân Ngôn, mang tay cần ấn làm việc trên đỉnh đầu, chuyển phía bên trái 3 vòng tịch trừ toàn bộ loài khiến chướng nạn, liền đưa bên đề nghị 3 vòng với quơ bên trên dưới tức thành kết Thập Phương Giới. Toàn bộ hàng Trời, Rồng, Người, Phi Nhân thiết yếu đến gần. Chân Ngôn là: An, yêu thương ca lệ, ma ha tam ma diễm, sa-phộc hạ OM _ SAMKARE MAHÀ SAMAYAM _ SVÀHÀ _ Tiếp kết Ma Lợi đưa ra An Đát Đản na An ( Đây gọi là An Hình_ Antardhàna) : Tay trái lỗi chưởng nắm quyền, ngón dòng hơi vịn móng ngón trỏ , 3 ngón sót lại nắm quyền khiến cho kín đáo. Lại khiến cho trong lòng bàn tay rỗng không rồi đặt trước trái tim của mình. Tưởng thân mình nhập vào Tạng phía bên trong chỗ rỗng ko của An này. Tay phải đặt lòng bàn tay bẳng phẳng , gửi bên phải mài An này liền bít trên khu vực rỗng không. Tưởng An này tức là Thân của Ma Lợi chi Thiên ý trung nhân Tát. Tự thân của Ta ẩn tàng ở trong tim của Ma Lợi đưa ra Thiên nhân tình Tát.Một lòng chuyên chú chẳng con gián đọan, tụng Căn phiên bản với trung khu Chân Ngôn ban sơ , ví dụ điển hình định trở thành số, chỉ kiền thành chí tâm ắt được người tình Tát sử dụng uy thần gia hộ . Toàn bộ oan gia , tín đồ ác đầy đủ chẳng thể nhìn thấy. Tất cả tai nàn thảy các được giải thoát. Nếu còn muốn cùng nhịn nhường Ma Lợi chi Bồ Tát.Nên dùng vàng, hoặc bạc, hoặc đồng đỏ, hoặc mộc cây Bạch Đàn, hoặc gỗ cây Tử Đàn… khắc có tác dụng tượng Ma Lợi đưa ra Bồ Tát như hình Thiên phái nữ , hoàn toàn có thể dài nửa tấc, hoặc một tấc hai tấc trở xuống. Ở trên hoa sen hoặc đứng hoặc ngồi, đầu nhóm mão, treo anh lạc, rất nhiều thứ trang nghiêm để cho thật đoan chính. Tay trái nỗ lực Thiên Phiến (cái quạt), Cây quạt ấy như Duy Ma Kết Thiên nữ giới Phiến thời gian trước. Tay bắt buộc rũ xuống dương lòng bàn tay hướng ra bên phía ngoài , dương 5 ngón tay làm cố Dữ Nguyện. Gồm 12 Tiên con gái đều cố kỉnh Bạch Phất (Cây phất trằn trắng) đứng hầu hai bên trái phải. Làm cho Tượng này dứt , đội ở trên đỉnh đầu hoặc đeo trên cánh tay, hoặc nhằm trong áo. Cần sử dụng sức uy thần của người yêu Tát đề nghị chẳng gặp tai nạn. Đối với xứ sở của kẻ oan gia thì đưa ra quyết định được thắng. Quỷ Thần, người ác không có dịp thuận lợi hãm hại. Nếu như muốn thành nghiệm , nguyện thấy Chân Thân của Ma Lợi bỏ ra Thiên để ước Thắng Nguyện thì tụng Đà La Ni này mãn 10 vạn biến, y theo Pháp tạo dựng Mạn Trà La (Mandala:Đàn Trường), vẽ tượng Ma Lợi đưa ra Bồ Tát đặt tại trong Đàn rồi đem phần đa thứ thờ dường và tác Hỏa Đàn Hộ Ma thì Ma Lợi bỏ ra Thiên đàn bà sẽ hiện tại thân, quyết định mong mong Thắng Nguyện , chỉ trừ kẻ chẳng chí tâm” Đức Phật bảo: “ Này những Bật Sô ! Ta vì nạn khổ đáng sợ của bọn chúng Hữu Tình trong đời ác trong tương lai , đề nghị mới lược nói Pháp của Ma Lợi đưa ra Thiên . Vị người tình Tát này còn có Nguyện Đại Bi thường xuyên ở nơi nạn khổ xứng đáng sợ, hộ giúp những Hữu Tình chẳng để cho Trời, Rồng, Quỷ Thần, Người, Phi Nhân, oan gia, thú ác hoàn toàn có thể gây hại. Những ông đề nghị thọ trì , rộng nói giữ bố nhằm mục đích nhiêu ích cho những Hữu Tình” Hàng bật Sô , tám bộ Trời Rồng, toàn bộ Đại chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin dấn phụng hành. PHẬT THUYẾT MA LỢI bỏ ra THIÊN ghê (Hết)