LUYỆN TẬP CHUNG LỚP 5 TRANG 15

  -  

a) ( dfrac1470) ; b) ( dfrac1125) ; c) ( dfrac75300) ; d) ( dfrac23500) .

Bạn đang xem: Luyện tập chung lớp 5 trang 15

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân chia cả tử số và mẫu mã số với một số tự nhiên phù hợp để được phân số bao gồm mẫu số là (10; 100, 1000; ...).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( dfrac1470 =dfrac14:770:7=dfrac210) ;

b) ( dfrac1125 =dfrac11 imes 425 imes 4=dfrac44100) ;

c) ( dfrac75300 =dfrac75:3300:3=dfrac25100) ;

d) ( dfrac23500=dfrac23 imes 2500 imes 2=dfrac461000).


bài 2


Video lí giải giải


Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

a) ( 8dfrac25) ; b) ( 5dfrac34) ; c) ( 4dfrac37) ; d) ( 2dfrac110) .

Phương pháp giải:

Có thể viết láo lếu số thành một phân số có:

- Tử số bởi phần nguyên nhân với mẫu mã số rồi cộng với tử số tại đoạn phân số.

- mẫu số bằng mẫu số ở chỗ phân số.

Lời giải chi tiết:

a) ( 8dfrac25= dfrac8 imes 5 + 25 =dfrac425) ;

b) ( 5dfrac34=dfrac5 imes 4 +34 =dfrac234) ; 

c) ( 4dfrac37= dfrac4 imes 7 + 37 =dfrac317) ; 

d) ( 2dfrac110= dfrac2 imes 10 + 110 =dfrac2110) .

Xem thêm: Tàng Thư Các - Tàng Thư Viện


bài 3


Video lí giải giải


Viết phân số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 1dm = ... M b) 1g = ... Kg c) 1 phút = ... Giờ

3dm = ... M 8g = ... Kg 6 phút = ... Giờ

9dm = ... M 25g = ... Kilogam 12 phút = ... Giờ

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, tuyệt 1dm = ( dfrac110)m ;

1kg = 1000g, giỏi 1g = ( dfrac11000)kg;

1 tiếng = 60 phút, hay 1 phút = ( dfrac160) giờ. 

Lời giải chi tiết:

a) 1dm = ( dfrac110) m b) 1g = ( dfrac11000)kg

3dm = ( dfrac310) m 8g = ( dfrac81000)kg = ( dfrac1125)kg 

9dm = ( dfrac910) m 25g = ( dfrac251000)kg = ( dfrac140)kg

c) 1 phút = ( dfrac160) giờ

6 phút = ( dfrac660) giờ = ( dfrac110) giờ 

12 phút = ( dfrac1260) giờ =( dfrac15) giờ


bài bác 4


Video khuyên bảo giải


Viết những số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm; 2m 3dm; 4m 37cm; 1m 53cm.

Mẫu: 5m 7dm = 5m + ( dfrac710) m = ( 5dfrac710) m

Phương pháp giải:

Áp dụng những cách đổi:

1m = 10dm, giỏi 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, hay 1cm = ( dfrac1100)m.

Lời giải đưa ra tiết:

2m 3dm = 2m + ( dfrac310)m = ( 2dfrac310)m;

4m 37cm = 4m + ( dfrac37100)m = ( 4dfrac37100)m;

1m 53cm = 1m + ( dfrac53100)m = ( 1dfrac53100)m.


bài 5


Video giải đáp giải


Đo chiều nhiều năm của một sợi dây được 3m với 27 cm. Hãy viết số đo độ nhiều năm của sợi dây bên dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, tốt 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, tuyệt 1cm = ( dfrac1100)m.

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Ta có: (3m) cùng (27 centimet = 3m + 27 cm )(= 300cm + 27cm = 327cm); 

+) (3m) với (27 cm =(327cm =320cm + 7cm )(= 32dm + 7cm = 32dfrac710 dm);

+) (3m) cùng (27 cm) ( = 3m + 27 cm = 3dfrac27100 m).

Xem thêm: Công Thức Tính Hình Nón, Hình Nón Cụt, Just A Moment


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 137 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp vanphongphamsg.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng vanphongphamsg.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.