Lục cải xanh

     

Hôm nay tôi vừa bằng lòng hoàn thành cỗ Chọc tức bà xã yêu: thiết lập một tặng một. Đó là một trong cảm xúc chấp nhận tràn trề cùng như thể tôi đã sinh sống thuộc toàn bộ các nhân thứ trong những số đó, mặc dù chúng ta là bao gồm giỏi phụ, là bội phản diện tuyệt bao gồm diện.