Luận Cương Chính Trị 10/1930

  -  

Nội dung Luận cương bao gồm trị tháng 10-1930 của Đảng cùng sản Đông Dương gồm có điểm đa phần nào?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


* ngôn từ Luận cương bao gồm trị bao gồm: 

Chiến lược bí quyết mạng: khẳng định tính hóa học của giải pháp mạng việt nam là bí quyết mạng tứ sản dân quyền, tiếp nối bỏ qua thời kỳ tư bạn dạng chủ nghĩa mà lại tiến trực tiếp lên con phố XHCN.

Bạn đang xem: Luận cương chính trị 10/1930

- trọng trách chiến lược: tiến công đổ phong kiến với đế quốc.

- Lực lượng bí quyết mạng: vô sản (công nhân) và nông dân.

Xem thêm: Truyện Tranh Trạng Quỷnh - Trạng Quỷnh Tập 205: Lừa Gặp Phỉnh

- cách thức cách mạng: thiết bị bạo động

* Hạn chế: Luận cương cứng còn nặng trĩu về chống chọi giai cấp, chưa thấy rõ kĩ năng cách mạng của các tầng lớp khác không tính công nông.

Xem thêm: Fe2O3 + Hno3 Đặc Nóng Không Tạo Ra Khí Là: (Miễn, Fe2O3 + Hno3 Đặc Nóng

vanphongphamsg.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp vanphongphamsg.vn


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng vanphongphamsg.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.