LỌ ĐỰNG TINH DẦU

  -  

Chai Tinc Dầu trắng Mờ Nắp Bóp Nhỏ Giọt Khuyên Xi

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ


Mã sản phẩm: TD.TM(BX) | 5mlThương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDTM-BX- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp bớp nhỏ dại Giọt | Khuyên ổn Xi | Óng Tdiệt Tinh- Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr-...

Bạn đang xem: Lọ đựng tinh dầu


*

Mã sản phẩm: TD.NM(B.XD) | 5mlThương thơm hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDNM-XD- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp bớp nhỏ tuổi Giọt | Khuyên Xi Đen | Óng Tdiệt Tinh- Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr-...
*

Mã sản phẩm: TD.NM(XS) | 5mlThương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDNM-XS- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : Nhỏ Giọt | Mạ Xi- Trọng lượng :20gr-100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm nổi bật :- Dòng cnhì...
*

Cnhì Tinch Dầu Nâu Nắp Nhỏ Giọt Xi | Tùy Chọn Màu Nắp

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ


Mã sản phẩm: TD.NM(X) | 5mlTmùi hương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDNM-X- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : Nhỏ Giọt | Mạ Xi- Trọng lượng :20gr-100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm rất nổi bật :- Dòng cnhị...

Chai Tinch Dầu Nâu Mờ Nắp Bóp Khuim Nhựa Sọc Dầy

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ


Mã sản phẩm: TD.NM(B.NS) | 5mlTmùi hương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDNM-BNG- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp bớp nhỏ tuổi Giọt | Khuim Nhựa Đen Sọc | Óng Tdiệt Tinh- Trình trạng : Mới 100%- Trọng...
Mã sản phẩm: TD.N(XGC) | 5mlThương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDN-DBL- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : Xịt Gel | Mạ Xi Đen Cao Cấp- Trọng lượng :20gr-100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm nổi...
Mã sản phẩm: TD.N(XGC) | 5mlTmùi hương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDN-XSC- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : Xịt Gel | Mạ Xi Đen Cao Cấp- Trọng lượng :20gr-100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm nổi...
Mã sản phẩm: TD.N(XSC) | 5mlTmùi hương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDN-XSC- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : Xịt Sương | Mạ Xi Đen Cao Cấp- Trọng lượng :20gr-100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm khá nổi bật...
Mã sản phẩm: TD.N(B.NS) | 5mlThương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDN-BXV- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp bớp bé dại Giọt | Khuyên Xi Vàng Sọc | Óng Tbỏ Tinh- Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng...

Xem thêm: 5 Bài Tập Suối Nguồn Tươi Trẻ


Chai Tinc Dầu Nâu Nắp Bóp Khulặng Nhựa Sọc Nhỏ

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ


Mã sản phẩm: TD.N(B.NS) | 5mlTmùi hương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDN-BNG- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp bớp nhỏ dại Giọt | Khuim Nhựa Sọc nhỏ | Óng Thủy Tinh- Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng...

Cnhì Tinc Dầu Nâu Nắp Bóp Khulặng Nhựa Sọc Dầy

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ


Mã sản phẩm: TD.N(B.NS) | 5mlTmùi hương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDN-BNG- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp bớp nhỏ dại Giọt | Khuim Nhựa Đen Sọc | Óng Tbỏ Tinh- Trình trạng : Mới 100%- Trọng...
Mã sản phẩm: TDT(NGD) | 5mlThương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDT-NGD- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp nhựa bé dại Giọt đầu To- Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng - Ship Toàn...

Cnhì Tinc Dầu trắng Nút ít bóp Khuyên ổn Vàng Nhỏ Giọt

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ


Mã sản phẩm: TDT(BXV) | 5mlTmùi hương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDT-QS- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp Quai Sách Nhỏ Giọt - Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. ...
Mã sản phẩm: TDT(XS) | 5mlTmùi hương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDT-QS- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp Quai Sách Nhỏ Giọt - Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. ...

Cnhì Tinch Dầu Nâu Nắp Nhựa Đầu To Nhỏ Giọt Trắng

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ


Mã sản phẩm: TD.N(NGD) | 5mlThương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDN-NGD- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp nhựa bé dại Giọt đầu To màu Trắng- Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng -...

Cnhì Tinch Dầu white Quay Sách Serum Nhỏ Giọt

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ


Mã sản phẩm: TDT(QS) | 5mlThương thơm hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDT-QS- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp Quai Sách Nhỏ Giọt - Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. ...

Cnhì Tinch Dầu trắng Nắp Xi Vàng Phun Sương Cao Cấp

( 5ml | 10ml | ........ | 30ml | 50ml | 100ml )

Liên hệ


Mã sản phẩm: TDT(XXV) | 5mlTmùi hương hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDT-XS- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp vật liệu nhựa Phun Sương - Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm...

Xem thêm: Áp Suất Chất Lỏng & Công Thức Tính Áp Suất Chất Lỏng, Áp Suất Chất Lỏng


Mã sản phẩm: TD.N(NG) | 5mlThương thơm hiệu: Saigon Glass BottesMô tả ngắn: 1. Chi Tiết Sản Phẩm- Mã số : TDN-NG- Dung tích :5ml, 10ml, 15ml , 20ml, 30ml, 50ml, 100ml- Loại Nắp : nắp vật liệu bằng nhựa nhỏ Giọt - Trình trạng : Mới 100%- Trọng lượng :100gr- Còn Hàng - Ship Toàn quốc2. Điểm...

Tư Vấn Bán Hàng (8h - 17h hằng ngày) 1900 27 27 25 ( Phím 1 )

Tư Vấn In Ấn (8h - 17h hằng ngày) 1900 27 27 25 ( Phím 1 )

Đơn Hàng Sự thế (8h - 17h hằng ngày) 1900 27 27 25 ( Phím 2 )