UNIT 13 LỚP 11: LISTENING

  -  

Unit 13: Hobbies - Sở thích

C. Listening

Work with a partner. Write down three benefits of reading books. Then nói qua your ideas with the class.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 11: listening

/(Làm vấn đề với chúng ta học. Viết 3 ích lợi của việc đọc sách. Sau đó share ý kiến của chúng ta với lớp.)

Lời giải:

Three benefits of reading books:

+ Books help to widen our knowledge.

+ Books give us valuable experience.

+ Books are good sources of information.

+ Reduce stress.

+ Improve memory.

+ Increase knowledge và confidence in communication và behavior.

Hướng dẫn dịch:

Ba ích lợi của bài toán đọc sách:

+ Sách giúp mở rộng kiến thức

+ Sách cho chúng ta trải nghiệm đáng giá

+ Sách là nguồn tin tức tốt

+ giảm căng thẳng.

+ nâng cao trí nhớ.

+ nâng cao kiến thức, đầy niềm tin trong giao tiếp, ứng xử.


Listen & repeat./(Nghe cùng lặp lại)

Click vào đây để nghe:

 

magazine continually otherwise gigantic

profitably available bygone ignorantly

While you listen

Task 1. You will hear a student talk about his hobby. Listen lớn his talk & decide whether the statements are true (T) or false (F)./(Bạn sẽ nghe thấy một học sinh nói chuyện về sở thích của người tiêu dùng ấy. Nghe câu chuyện của doanh nghiệp ấy và ra quyết định việc các báo cáo là đúng (T) hoặc sai (F).)

Click vào đây để nghe:

 

Questions

1. The writer started his hobby when he was young.

2. His parents were interested in reading fairy tales và other stories lớn him.

3. The writer didn"t start with ABC books.

4. Now he reads all the books available.

5. Reading helps the writer to lớn know many things.

6. According lớn the writer, by reading he does not have to lớn study hard.

7. The writer is able to know about a tiger through reading.

8. Books might help him in his daily life.

Lời giải:

1. T 2. F 3. F 4. F

5. T 6. T 7. T 8. F

Hướng dẫn dịch:

1. Tác giả ban đầu sở thích của bản thân mình khi còn bé.

2. Cha mẹ của anh ấy thích câu hỏi đọc truyện cổ tích và những mẩu chuyện khác mang lại anh ấy nghe.

3. Người sáng tác không ban đầu bằng sách ABC.

4. Hiện nay anh ấy đọc toàn bộ các cuốn sách bao gồm sẵn.

Xem thêm: Game Chú Khỉ Buồn 3Game Chú Khỉ Buồn 3, Game Chú Khỉ Buồn: Lăng Mộ

5. Đọc giúp tác giả biết các điều.

6. Theo tác giả, bằng cách đọc anh ấy không hẳn học tập vất vả.

7. Tác giả có thể biết về một bé hổ trải qua việc đọc.

8. Sách rất có thể giúp anh ấy trong cuộc sống thường ngày hàng ngày của mình.

TAPESCRIPT

My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting.

My hobby got started when I was a little boy. I had always wanted my parents to lớn read fairy tales & other stories lớn me. Soon they got fed up with having lớn read to me continually. So as soon as I could, I learned khổng lồ read. I started with simple ABC books. Soon I could read fairy tales & stories. Now I read just about anything that is available.

Reading enables me khổng lồ learn about so many things. I learned about how people lived in bygone days. I learned about the wonders of the world, space travel, human achievements, gigantic whales, tiny viruses & other fascinating things.

The wonderful thing about reading is that I vì not have to lớn learn things very hard way. For example, I bởi vì not have to lớn catch a disease khổng lồ know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I bởi vì not have lớn deep into the jungle lớn find out about tigers. I can read all aboul it in a book.

Books provide the reader with so much information and facts. They have certainly helped me in my daily life. I am better equipped to cope with living. Otherwise I would go about ignorantly learning things the hard way.

So I continue to read. Besides being more informed about the world. I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

Hướng dẫn dịch:

Sở thích của tôi là đọc. Tôi đang đọc sách truyện, tạp chí, báo và ngẫu nhiên loại tài liệu nào mà tôi thấy thú vị.

Sở đam mê của tôi ban đầu khi tôi còn là một cậu bé. Tôi luôn muốn cha mẹ tôi đọc truyện cổ tích và những mẩu chuyện khác mang đến tôi nghe. Chẳng bao thọ họ đã phát ngán với việc phải đọc cho tôi liên tục. Vày vậy, ngay trong lúc có thể, tôi đang học đọc. Tôi bắt đầu với sách ABC 1-1 giản. Chẳng bao lâu có thể đọc được mẩu chuyện cổ tích và đa số câu chuyện. Hiện thời tôi đọc về bất cứ thứ gì có sẵn.

Đọc góp tôi tò mò về không hề ít thứ. Tôi vẫn học được biện pháp mọi bạn sống trong những ngày qua. Tôi đang học được về hồ hết kỳ quan tiền của cụ giới, du hành vũ trụ, thắng lợi của bé người, cá voi khổng lồ, vi rút nhỏ bé và những thứ lôi cuốn khác.

Điều tuyệt vời khi hiểu là tôi không phải học hầu hết thứ cạnh tranh khăn. Ví dụ, tôi chưa hẳn mắc 1 căn bệnh để hiểu được nó hoàn toàn có thể giết chết tôi. Tôi biết sự nguy nan của nó vì chưng vậy tôi rất có thể tránh được nó. Trong khi tôi không hẳn đi sâu vào rừng để tò mò về hổ. Tôi có thể đọc toàn bộ những sản phẩm công nghệ về nó trong một cuốn sách.

Sách cung cấp cho những người đọc không hề ít thông tin cùng sự kiện. Chúng chắc chắn đã giúp tôi trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi được trang bị xuất sắc hơn để ứng phó với cuộc sống. Nếu không tôi đang thờ ơ học gần như thứ một cách khó khăn.

Vậy buộc phải tôi liên tiếp đọc. ở bên cạnh việc được thông tin nhiều hơn nữa về thế giới. Tôi cũng dành thời gian của bản thân mình để một cách tất cả lợi. Nó thực sự là một trong những sở mê say tốt.

Task 2. Listen again và write the missing words./(Lắng nghe một lần nữa và viết các từ còn thiếu.)

Click vào đây để nghe:

 

The (1) ......... Thing about reading is that I bởi not have khổng lồ learn things very hard way. For example, I bởi not have to catch a (2) .........to know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I bởi vì not have khổng lồ go deep into the (3)......... To lớn find out about the tiger. I can read all about it in a book.

Books provide the reader with so many facts and so much information. They have (4)..........helped me in my daily life. I am better equipped to cope with living. Otherwise I would so about (5) ........ Learning things the hard way.

So I continued lớn read Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a sood hobby.

Lời giải:

(1) wonderful

(2) disease

(3) jungle

(4) certainly

(5) ignorantly

Hướng dẫn dịch:

Điều tuyệt vời về gọi là tôi không hẳn học phần đa thứ thật cực nhọc khăn. Ví dụ, tôi chưa phải mắc 1 căn bệnh để biết rằng nó hoàn toàn có thể giết chết tôi. Tôi biết sự nguy hiểm của nó vị vậy tôi có thể tránh được nó. Hình như tôi không phải đi sâu vào rừng để mày mò về hổ. Tôi có thể đọc toàn bộ các về nó vào một cuốn sách.

Sách cung cấp cho tất cả những người đọc với không hề ít thông tin và sự kiện. Chúng chắc hẳn rằng đã góp tôi trong cuộc sống thường ngày hàng ngày của tôi. Tôi được trang bị xuất sắc hơn để đối phó cùng với cuộc sống. Nếu không tôi vẫn thờ ơ học tập những điều này một biện pháp khó khăn.

Xem thêm: Luyện Thi 123 Toán Lớp 4 Trang 123: Luyện Tập Chung, Ioe: Hấp Dẫn

Vì vậy, tôi liên tục đọc. Kề bên việc được thông tin nhiều hơn về cầm giới. Tôi cũng dành thời gian của bản thân mình để một cách gồm lợi. Nó thực sự là một trong những sở thích tốt.

After you listen

Work with a partner. Talk about the disadvantages of over reading./(Làm vấn đề với bạn cùng học. Nói tới những tác hại của câu hỏi đọc quá nhiều.)