UNIT 12 LỚP 10 LISTENING

  -  

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about (Làm Việc từng đôi. Nhìn vào hình Văn uống Cao. Kể lẫn nhau phần đa gì em biết về Văn Cao)


Câu 1

Task 2Listen again và answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10 listening

(Nghe lại và trả lời thắc mắc.)

Cliông chồng trên phía trên nhằm nghe:

1. Wh2. Which tuy vậy by Van Cao does Quang Hung like most?

3. Why does Quang Hung like it?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. It’s “My Favourite Musician”.

2. It’s the “Tien Quan Ca”.

3. It"s hard và solemn, it makes hyên feel great và proud of his country. 

Tạm dịch:

1. Tên chương trình radio là gì?

=> Đó là "Nhạc sĩ hâm mộ của tôi".

2. Bài hát nào của Văn Cao làm Quang Hưng thích nhất?

=> Đó là "Tiến Quân Ca".

3. Tại sao Quang Hưng lại say mê nó?

=> Thật khó và long trọng, nó tạo cho anh ta cảm thấy tuyệt đối với từ bỏ hào về tổ quốc của chính mình.


AFTER YOU LISTEN

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. Discuss Quang Hung"s ideas about Van Cao’s music. Do you agree or disagree with him?

(Làm Việc từng team. Thảo luận chủ kiến của Quang Hung về nhạc của Văn Cao. Em đồng ý hay không đồng ý với anh ẩy?)

Lời giải bỏ ra tiết:

A : Quang Hung thinks Van Cao is a great musician.

B : His music is not only sweet and gentle but also lyrical and exciting.

A : He also says he feels great và proud of the country when he hears Van Cao’s music.

B : Quang Hung says the piece of music he likes best is the " Tien Quan Ca", và whenever he hears this song he feels proud và great.

A : I completely agree with Quang Hung’s ideas.

Tạm dịch:

A: Quang Hưng nhận định rằng Văn Cao là một trong nhạc sĩ to con.

B: Âm nhạc của ông không chỉ là ngọt ngào và lắng đọng cùng nữ tính ngoại giả trữ tình cùng độc đáo.

A: Anh ấy cũng nói anh ấy Cảm Xúc hoàn hảo và tuyệt vời nhất và từ bỏ hào về tổ quốc khi nghe tới nhạc của Văn uống Cao.

B: Quang Hưng nói rằng bản nhạc anh đam mê độc nhất vô nhị là "Tiến Quân Ca", và bất kể khi nào anh nghe bài hát này anh cảm thấy trường đoản cú hào với tuyệt đối hoàn hảo.

A: Tôi hoàn toàn gật đầu đồng ý cùng với ý tưởng của Quang Hưng.

Loigiaitốt.com


BEFORE YOU LISTEN

BEFORE YOU LISTEN 

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about.

(Làm câu hỏi từng song. Nhìn vào hình Vnạp năng lượng Cao. Kể cho nhau phần lớn gì em biết về Vnạp năng lượng Cao)

*

* Which of these songs were written by Van Cao?

1. □ Suoi Mo 4. □ Truong Ca Song Lo

2. □ Ha Noi Mua Thu 5. □ Lang Toi

3. □ Tien Quan Ca 6. □ Tinch Ca

Listen & repeat.

(Nghe với lặp lại)

sweet and gentle rousing exciting

boring lyrical solemn

* Which of the words above can you lớn describe Van Cao’s music?

(Từ làm sao giữa những tự bên trên em có thể cần sử dụng mô tả nhạc của Vnạp năng lượng Cao)

Lời giải đưa ra tiết:

a.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Đồng Âm Ngữ Văn 7, Giáo Án Ngữ Văn 7: Bài Từ Đồng Âm

Bài hát nào được viết bởi vì Văn Cao?

Chọn 1, 3, 4, 5

b.

- sweet & genlle , - lyrical , - solemn , - exciting , - rousing

Tạm dịch: 

- sweet và gentle: lắng đọng cùng dịu nhàng

- rousing: sôi nổi

- exciting: hào hứng

- boring: nhàm chán

- lyrical: trữ tình

- solemn: chỉnh tề, oách hùng


WHILE YOU LISTEN

WHILE YOU LISTEN 

Cliông chồng tại phía trên nhằm nghe:

Tapescript:

Lan Huong : Hello, I"m Lan Huong. Our programme is "My favorite Musician". Now, our guest tonight is Quang Hung, the well-known actor. Welcome khổng lồ the programme, Quang Hung.

Quang Hung: Thanks, Lan Huong.

Lan Huong : Now Quang Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you like best, please?

Quang Hung: Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular & easy khổng lồ listen lớn.

Lan Huong : Do you lượt thích them?

Quang Hung: Well, I vày like some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He"s really my favorite musician.

Lan Huong : Van Cao, the author of Tien Quan Ca? Well, can you tell us why you like him?

Quang Hung: He"s great musician. Just listen khổng lồ Tien Quan Ca. Whenever I hear it, l want khổng lồ st& up and sing out as loud as possible. It"s hard và solemn. And I always feel great, feel proud of my country when I hear it.

Lan Huong : That"s true. It"s very rousing. Do you know when he wrote it?

Quang Hung: In 1944.

Lan Huong : Do you lượt thích any other songs by Van Cao?

Quang Hung: Oh, yes, lots of them. Especially the songs about rural life in Viet Nam. They are sweet & gentle, and very lyrical.

Lan Huong : Well, let me see if we can play one of the songs for you ...


Task 1

Task 1Listen và then decide whether the statements are true (T) or False (F). 

(Nghe và tiếp đến ra quyết định đa số câu đúng (T) tốt không nên (F)

1. The guest of the show is Lan Huong.

2. Except for Van Cao, Quang Hung doesn"t lượt thích any other Vietnamese musicians.

3. Quang Hung thinks some of Van Cao"s music is very sweet & gentle.

4. "Tien Quan Ca". the Vietphái mạnh National Anthem, was written in 1954.

5. Quang Hung sometimes feels proud of his country, Vietphái mạnh, when he hears the tuy vậy.

Lời giải chi tiết:

1. F

⟶ The guest is Quang Hung

2. F

⟶ He likes some Vietnamese musician

3. T

4. F

⟶ It was written in 1944

5. F

⟶ He always feels proud of his country when he hears the songs.

Tạm dịch:

1. Khách mời của lịch trình là Lan Hương.

2. Ngoại trừ Văn uống Cao, Quang Hưng ko đam mê ngẫu nhiên nhạc sĩ đất nước hình chữ S như thế nào không giống.

3. Quang Hưng nhận định rằng âm thanh của Vân Cao cực kỳ lắng đọng cùng dịu dàng.

Xem thêm: Anh/Chị Hãy Chứng Minh Bình Ngô Đại Cáo Là Áng Thiên Cổ Hùng Văn (4 Mẫu)

4. "Tiến Quân Ca", Quốc ca VN, được viết vào khoảng thời gian 1954.

5. Quang Hưng nhiều lúc cảm thấy từ hào về đất nước bản thân, cả nước, lúc anh nghe bài xích hát.