Soạn sử 8 bài 14: ôn tập lịch sử thế giới cận đại

  -  

Bài học từ bây giờ sẽ tổng sệt lại những vụ việc đã được học về chương trình lịch sử thế giới cận kim trên nạm giới, mời chúng ta cùng theo dõi.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Những sự kiện lịch sử hào hùng chính

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ kẻ thống trị của quốc gia Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng tứ sản Anh

Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phát triển, đưa về quyền lợi đến quý tộc mới và tứ sản

1775 – 1783

Chiến tranh giành tự do của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Soạn sử 8 bài 14: ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Giành độc lập, hợp chúng quốc Hoa Kì ra đời.

1789 – 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên núm quyền, mở đường mang lại chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

Những năm 60 cố kỉnh kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

Tháng 2 năm 1848

Tuyên ngôn của Đảng cùng sản

Là văn kiện quan trọng của nhà nghĩa làng mạc hội khoa học.

Ngày 28 / 9/ 1864

Quốc tế đầu tiên thành lập

Truyền bá giáo lý Mác

1871

Công xã Pa – ri

Cuối thay kỉ XVIII – đầu nắm kỉ XIX.

Chủ nghĩa tư phiên bản chuyển sang quy trình tiến độ chủ nghĩa đế quốc.

Phong trào công nhân quốc tế.

Sự kiện này nên thẳng mặt hàng với kết quả cách mạng 1905 – 1907.

Sự hình thành những công ty độc quyền.

Xem thêm: 4 Chiến lược hàng đầu giúp cải thiện kỹ năng cá cược online của bạn

Các tổ chức triển khai chính trị hòa bình của công nhân các nước thành lập quốc tế hai.

Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

Thành lập trung quốc dân quốc

Tháng 1/ 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Nhật bản phát triển tư bạn dạng chủ nghĩa.

1914 - 1918

Chiến tranh trái đất thứ nhất

Thuộc địa được phân chia lại.

II.Những ngôn từ chủ yếu

1.Những cuộc biện pháp mạng bốn sản

Xâm chiếm thuộc địa, vơ vét mức độ người, mức độ của nhân dân rất khổ. Trào lưu đấu tranh kháng thực dân xâm lược phân phát triển.

2.Sự xâm lấn của thực dân phương Tây

Khởi nghĩa Li –ông nghỉ ngơi Pháp năm 1831Khởi nghĩa sinh hoạt Đức năm 1844Phong trào Hiến chương nghỉ ngơi Anh 1836 – 1847Công làng mạc Pari 1871

3.Phong trào đương đầu của công nhân những nước tứ bản

Xuất hiện những nhà thơ đơn vị văn, nhà bốn tưởng lỗi lạc…Xuất hiện lắp thêm dệt, máy hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy….

4.Sự cải cách và phát triển của văn học – nghệ thuật, công nghệ –kĩ thuật.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Vì Sao Xương Động Vật Được Hầm (Đun Sôi Lâu) Thì Bở ?

Phát triển công nghiệpRa đời những công ty độc quyềnTiến hành xâm lược mở rộng thuộc địa

5.Chiến tranh quả đât thứ nhất.