Lịch Sử 12 Bài 3

  -  

Bài 3. Các nướcĐông BắcÁ

I. NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á

- Là khu vực vực rộng lớn với đông dân nhất thế giới, tài nguyên vạn vật thiên nhiên nhiều chủng loại.

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 3

- Trước 1939, đều bị thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản). Sau 1945 bao gồm nhiều biến chuyển.

- Tháng 10.1949, bí quyết mạng Trung Quốc thắng lợi, nước CHND Trung Quốc ra đời. Cuối thập niên 90, Hồng Kông cùng Ma Cao cũng trở về với Trung Quốc (trừ Đài Loan).

*

- Năm 1948, trong bối cảnh chiến tranh ma lạnh, phân phối đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38: Đại Hàn dân quốc ở phía Nam với CHDCND Triều Tiên ở phía Bắc. Sau chiến toắt con Triều Tiên (1950 – 1953), vĩ tuyến 38 vẫn là tinh ranh giới phân chia nhì đơn vị nước trên chào bán đảo.

- Sau lúc thành lập, Á Lục xây dựng với phạt triển ghê tế, đạt nhiều thành tựu

+ Từ nửa sau thế kỷ XX, tăng trưởng hối hả về gớm tế, đời sống quần chúng. # được cải thiện rõ rệt.

+ Trong “bốn bé rồng châu Á” thì Đông Bắc Á tất cả đến ba (Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan).

+ Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.

+ Trung Quốc cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI bao gồm sự tăng trưởng nkhô hanh và cao nhất thế giới.

+ Từ nửa sau thế kỷ XX, tăng trưởng lập cập về tởm tế, đề xuất dự đoán thù “thế kỷ XXI là thế kỷ của châu Á”

*

II. TRUNG QUỐC:

9,6 triệu kmét vuông, 1,26 tỷ người (2006)

1. Sự thành lập nước CHND Trung Quốc cùng thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959)

a. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa

* Từ 1946 - 1949, nội chiến giữa Đảng Quốc dân cùng Đảng Cộng sản:

- Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947:quân giải pđợi thực hiện chiến lược chống ngự tích cực,sau đó chuyển thanh lịch phản công và giải pchờ toàn bộ lục địa Trung Quốc. Cuối năm 1949, Đảng Quốc Dân thất bại phải bỏ chạy ra Đài Loan.

* Ý nghĩa

- Cuộc bí quyết mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã ngừng, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch cùng thống trị của đế quốc.

- Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên ổn độc lập tự vày tiến lên CNXH.

- Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải pchờ dân tộc thế giới.

*

b. Mười năm đầu xây dựng CNXH

* Nhiệm vụ hàng đầu là đưa đất nước thoát khỏi bần hàn, lạc hậu, phạt triển ghê tế, buôn bản hội, văn hóa với giáo dục.

* Về ghê tế

- 1950 - 1952: thực hiện khôi phục ghê tế, cải bí quyết ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, vạc triển văn hóa, giáo dục.

- 1953 - 1957: xong xuôi thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, sản lượng công nghiệp tăng 140% (1957 so 1952); sản lượng nông nghiệp tăng 25% (so với 1952)

- Văn hóa, giáo dục có bước tiến vượt bậc.

- Đời sống quần chúng. # cải thiện.

* Về đối ngoại

- Thi hành cơ chế tích cực nhằm củng cố tự do với thúc đẩy sự phát triển của phong trào bí quyết mạng thế giới.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Tình Cảm Gia Đình, Nghị Luận Xã Hội Về Tình Cảm Gia Đình

2. Trung Quốc - những năm ko ổn định (1959 - 1978)

a. Về đối nội: ko ổn định về ghê tế, bao gồm trị buôn bản hội:

* Kinh tế

- Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” (“Đường lối chung”, “Đại nhảy vọt”, “Công chồng nhân dân”), gây nên nạn đói nghiêm trọng trong cả nước, đời sống quần chúng nặng nề khăn, sản xuất ngừng trệ, đất nước ko ổn định.

- Cuộc “Đại nhảy vọt”, phát động toàn dân làm cho gang thép để đưa sản lượng thnghiền lên gấp 10 lần.

- “Công xã nhân dân”, tổ chức theo lối quân sự hóa mọi sinc hoạt,cần nông nghiệp giảm bớt, mất mùa.

*

* Chính trị: Không ổn định.

- Nội bộ ban lãnh đạo Trung Quốc bất đồng gay gắt về đường lối, tranh nhau quyền lực, đỉnh cao là cuộc “Đại bí quyết mạng văn hóa vô sản” (1966 – 1976), để lại những hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với quần chúng Trung Quốc.

- 1976 chiến dịch chống lại: “Tứ nhân bang”, TQ ổn định.

- 1968-1978 nội bộ tiếp tục diễn ra đấu trỡ gay gắt.

b. Về đối ngoại

- Ủng hộ cuộc đấu tnhãi con chống Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam và cuộc đấu trực rỡ giải pngóng dân tộc của nhân dân Á, Phi với Mỹ la tinh.

- Xung đột biên giới với Ấn Độ với Liên Xô.

- Từ 1972, bắt tay với Mỹ.

*

3. Công cuộc cải phương pháp - mở cửa (từ 1978)

- Tháng 12-1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra đường lối đổi mới.

- Đến Đại hội XIII (10.1987), được nâng lên thành Đường lối thông thường của Đảng:

a. Về kinh tế

- Phát triển gớm tế làm trọng trung tâm, tiến hành cải giải pháp với mở cửa, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung lịch sự nền ghê tế thị trường XHCN, nhằm hiện đại hóa với xây dựng CNXH sở hữu đặc sắc Trung Quốc, biến Trung Quốc thành nước nhiều mạnh, dân chủ và văn minch.

- Sau trăng tròn năm tởm tế Trung Quốc tiến bộ mau lẹ, đạt tốc độ tăng trưởng cao (GDP tăng 8%/năm), đời sống dân chúng cải thiện rõ rệt.

- Nền khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu khá cao (năm 1964, thử thành công xuất sắc bom nguyên tử; năm 2003 phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào ko gian)

b. Về đối ngoại

- Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…

- Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước bên trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ ttinh ma chấp quốc tế.

- Vai trò với vị trí của Trung Quốc cải thiện trên trường quốc tế, thu hồi chủ quyền Hồng Kông (1997), Ma Cao (1999).

Xem thêm: Tổng Hợp Bản Đồ Ho Chi Minh (Tp Hcm) Khổ Lớn 2021, Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

- Đài Loan là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa kiểm thẩm tra được Đài Loan.

*

Xem tiếp: Lý thuyết Sử 12: Bài 4. Các nướcĐông NamÁ vàẤnĐộ