‪TOMICA AND MORE

  -  

Sản phẩm Mô Hình Đồ Chơi Lắp Ráp Lego 4 Trong 1 Hình Doraemon đang được mở bán với mức chi phí cực kỳ giỏi khi ma online: Vừa được giảm ngay từ bỏ 298,999đ xuống còn 298,999đ, mà vừa được mức phí tổn vận động thấp nhất lúc ở trong địa bàn Nước xung quanh, 100 đã được bán ra kể từ thời điểm chào bán lần sau cuối. Lưu ý: Cần xem kỹ công bố và thương lượng về chế độ giao dấn, bao test đổi mới cùng với shop trước khi đặt đơn hàng.

Bạn đang xem: ‪tomica and more


️ Bag (Building blocks + instruction manual)

【good protection by bubble pack】

️ Boxed (Building Bloông xã + Manual + Gift Box)

All the products in the store are put on the shelf after the environmental quality inspection, which is safe, non-toxic,

: Doraetháng suit

: 878PCS

: environmentally friendly ABS material

: color box packaging

: over 6 years old

It is recommended lớn order a bag by yourself (the bag contains building blocks + instructions), & it is recommended to send someone a gift lớn order a boxed box (boxed will produce a high weight và cause high transportation costs, please understand)

và can let children play with ease

”DSN Movie” focuses on hot toys around the movie và TV. If you lượt thích, you can recommend this store to your friends~

The branch store is newly opened, we are willing khổng lồ serve sầu every customer with low price và good quality!

If the buyer finds that the customer service attitude is not good during the communication with the customer service, please intercept the screen và sover it to lớn the current chat window to lớn skết thúc it again. The customer service at the headquarters will see

Clichồng to lớn learn about the lachạy thử offers and updates in this store!

The dimensions of the goods in the store are measured manually, there may be errors, & the sản phẩm batch may also be different, please understand!

Due to factors such as different monitors and differences in shooting fiber optic equipment, some color differences will inevitably be caused, please refer khổng lồ the actual product!

If you are satisfied with our products and services, please give sầu us 5 stars praise and encouragement

Commodity trading is agreed by both parties

▸ Please read about me carefully before buying

※Intimate reminder※️️

1. Rethành viên to lớn tương tác me if you have any questions. I will wait for you online. The online time is 24 hours. Please order the buyer to choose a good style/color.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Viết Tiếng Anh Hay Và Cần Thiết, Các Chủ Đề Topic Tiếng Anh Hay

2. Before shipment, each product will be carefully checked by the boss before it will be shipped, và customers are absolutely assured of buying it.

Xem thêm: Trình Bày Những Việc Làm Của Nhà Trần Để Phục Hồi Và Phát Triển Kinh Tế

3. If you have sầu any questions about the product, please leave sầu a message khổng lồ the customer service at any time.

4. Good things-from time to lớn time open ”super high amount of cash discount volume” lớn learn more discounts, follow us!