LẮP FACE

  -  

- Hàm Face Mash - dùng cung cấp các chưng sĩ chữa bệnh chứng căn bệnh cắn ngược(hay còn được gọi là móm) sinh sống trẻ nhỏ dại từ 7 - 14 tuổi, giai đoạn đang trở nên tân tiến hàm răng.

Bạn đang xem: Lắp face

- Trung bình thời hạn điều trị bằng hàm Face Mash là từ bỏ 2 tháng mang đến 4 tháng tùy từng bé, sau khi điều trị hàm bên trên sẽ cách tân và phát triển ra trước và thẩm mỹ sẽ xuất sắc hơn, nhỏ nhắn hết móm.

Xem thêm: Công Thức Cảm Ứng Từ - Công Thức Tính Từ Thông Lớp 11

2. Qúa trình áp dụng

*

Răng hàm bên trên bị thụt vào trong - áp dụng Hàm Face Mash

*

Hàm Face Mash kéo hàm trên ra đăng trước

*

Hàm Face Mash cung ứng bác sĩ kéo hàm bên trên về đúng vị trí

- kế bên ra, còn có nhiều kiểu mẫu mã cho chưng sĩ lựa chọn. Thành phầm hàm face mash

*

- Minh Long Dental Lab dấn đặt làm cho các thành phầm hàm nắn chỉnh, hàm tháo dỡ lắp nha khoa các loại như hàm toá lắp nhựa dẻo, vật liệu bằng nhựa cứng, tuyệt hàm nắn monoblock ....

Xem thêm: Giải Communication Unit 5 Lớp 7 Communication, Unit 5 Lớp 7: Communication


Hàm face mash sử dụng trong việc nắn chỉnh trong số trường hòa hợp răng cắn ngược, móm. Qui định nắn chỉnh nha khoa giành riêng cho các chưng sĩ nha khoa.


*

*

*

*

*

window.onresize=ShowAdDiv;function FloatTopDiv()var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);if(!ns)startLX = ((document.body.clientWidth -1230)/2) + 126 , startLY = 206;startRX = ((document.body.clientWidth)/2) + 390 , startRY = 206;elsestartLX = ((document.body.clientWidth -1230)/2) + 125 , startLY = 206;startRX = ((document.body.clientWidth -778)/2) + 778 , startRY = 206;var d = document;function ml(id)var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all:d.layers;el.sP=function(x,y)this.style.left=x;this.style.top=y;;el.x = startRX;el.y = startRY;return el;function m2(id)var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all:d.layers;e2.sP=function(x,y)this.style.left=x;this.style.top=y;;e2.x = startLX;e2.y = startLY;return e2;window.stayTopLeft=function()if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)var pY = document.documentElement.scrollTop;else if (document.body)var pY = document.body.scrollTop;if (document.body.scrollTop > 30)startLY = 3;startRY = 3; else startLY = 62;startRY = 62;;ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);setTimeout("stayTopLeft()", 1);ftlObj = ml("divAdRight");ftlObj2 = m2("divAdLeft");stayTopLeft();function ShowAdDiv()var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");if (document.body.clientWidth < 980) objAdDivRight.style.display = "none";objAdDivLeft.style.display = "none";elseobjAdDivRight.style.display = "block";objAdDivLeft.style.display = "block";FloatTopDiv();ShowAdDiv();