HỌC TỐT TIẾNG ANH LỚP 7

  -  
 AdjectiveAdverb
dangerous  
slowly  
skillfully  
good  
bad   
quickly  

b. Complete the sentences.

Bạn đang xem: Học tốt tiếng anh lớp 7

(Hoàn thành câu)

A. He ran ______ (quick/quickly)

B. My grandmother walks ______ (slow/slowly)

C. What a ______ baby! He sleeps all night và he never cries during the day. (good/well)

D. Roông chồng climbing is a ______ activity. (dangerous/dangerously)

E. Lan is a ______ volleyball player. (skillful/skillfully)

Lời giải bỏ ra tiết:

 

 AdjectiveAdverb
dangerous 
slowly 
skillfully 
good 
bad  
quickly 

Tạm dịch: 

 Tính từTrạng từ
nguy hiểm 
một bí quyết chậm chạp  
một cách khéo léo 
tốt 
xấu  
một phương pháp nhanh hao chóng 

b)

A. He ran quickly.

B. My grandmother walks slowly.

C. What a good baby! He sleeps all night & he never cries during the day.

D. Roông xã climbing is a dangerous activity.

E. Lan is a skillful volleyball player.

Tạm dịch: 

A. Anh ấy chạy nkhô giòn. 

B. Bà tôi đi bộ một biện pháp chậm trễ. 

C. Đứa bé bỏng ngoan quá! Nó ngủ suốt đêm cùng ban ngày ko khóc. 

D. Leo núi đá là một trong những vận động nguy nan. 

E. Lan là 1 trong tín đồ nghịch láng chuyền khéo léo. 


Bài 2

2. Modal verbs. (Động tự kngày tiết thiếu)

a. Work with a partner. Read the dialogue.

(Thực hành cùng với bạn cùng học tập. Đọc bài xích đối thoại)

Ba: Can I go to the movies, Mom?

Mom: No, you can"t.

Ba: Please, Mom!

Mom: First you must bởi vì your homework. Then you can go.

Ba: Great! Thanks, Mom.

b. Look at the pictures and the words. Make similar dialogues.

(Nhìn vào hình cùng tự. Thực hiện nay các bài tập đối thoại tương tự)


go play tidy

 watch mail practice

*

c. Hoa has a few problems. Give sầu her some advice, using "should" or "ought to".

(Hoa gặp mặt vài trở ngại. Dùng should hoặc ought to đế khulặng Hoa)

*

*

 


Lời giải đưa ra tiết:

a. Dịch bài bác hội thoại:

Ba: Mẹ ơi mang lại con đi xem phyên nhé?

Mẹ: Không, nhỏ ko đi được.

Ba: Cho bé đi đi mẹ.

Mẹ: Trước hết nhỏ nên làm cho bài bác tập trong nhà. Sau kia nhỏ rất có thể đi.

Ba: Tuyệt quá! Cám ơn mẹ.

b. Hướng dẫn giải:

a) Ann : Can I go khổng lồ the football match, Mom?

Mom : No, you can’t.

Ann : Please, Mom!

Mom : First you must practice your music lesson. Then you can go.

Ann : Great! Thanks, Mom.

b) Ann : Can I play tennis this afternoon, Mom?

Mom : No, you can’t.

A : Please, Mom.

Mom : First you must tidy your room. Then you can play

A : Great ! Thanks. Mom.

c) Ann: Can I go fishing this afternoon, Mom?

Mom: No, you can’t.

Ann: Please. Mom!

Mom: First, you must mail the letter. Then you can go.

Ann: Great! Thanks, Mom.!

d) Ann: Can I watch TV, Mom?

Mom: No, you can’t.

Ann: Please, Mom.

Mom: First you must go to lớn the market. Then you can watch TV.

Ann: Great! Thanks, Mom!

e) Ann: Can I go roller-skating, Mom?

Mom: No, you can’t.

Ann: Please, Mom.

Mom: First you must go to the library & borrow books. Then you can go.

Ann: Great! Thanks, Mom.

Tạm dịch: 

a) Ann: Con hoàn toàn có thể đi cho cuộc chiến soccer ko, mẹ?

Mẹ: Không, nhỏ không thể.

Ann: Cho nhỏ đi đi, mẹ!

Mẹ: Đầu tiên, nhỏ yêu cầu thực hành thực tế bài học kinh nghiệm music của bé. Sau kia, bé có thể đi.

Ann: Tuyệt quá! Cảm ơn bà bầu.

b) Ann: Con có thể chơi tennis chiều nay không, mẹ?

Mẹ: Không, bé cấp thiết.

Ann: Cho con đi đi mà, bà mẹ.

Mẹ: trước hết nhỏ nên lau chùi và vệ sinh phòng của bé. Sau kia, nhỏ rất có thể đùa.

Ann:Thật giỏi vời! Cảm ơn. Mẹ.

c) Ann: Con có thể đi câu cá chiều ni không, mẹ?

Mẹ: Không, bé tất yêu.

Ann: Cho nhỏ đi đi nhưng mà, mẹ.

Mẹ: Trước tiên, con nên gửi tlỗi. Sau đó, con hoàn toàn có thể đi.

Ann: Tuyệt quá! Cảm ơn chị em.!

d) Ann: Con hoàn toàn có thể coi TV không mẹ?

Mẹ: Không, con cấp thiết.

Ann: Làm ơn đi nhưng mà, bà mẹ.

Mẹ: Thứ nhất con cần đi chợ. Sau đó, con hoàn toàn có thể coi TV.

Ann: Tuyệt quá! Cảm ơn mẹ!

e) Ann: Con có thể đi tđuổi patin không mẹ?

Mẹ: Không, bé chẳng thể.

Ann: Làm ơn đi nhưng, bà mẹ.

Mẹ: trước hết con đề xuất mang đến thỏng viện và mượn sách. Sau kia, con rất có thể đi.

Ann: Tuyệt quá! Cảm ơn người mẹ.

c. Hướng dẫn giải:

a) Hoa: I’m sick.

You: You should go to lớn a doctor.

b) Hoa: I’m hot.

You: You should have a cold drink.

c) Hoa: I’m cold.

You: You ought khổng lồ put on a sweater.

d) Hoa: I’m tired.

You: You should take a rest.

Tạm dịch: 

a) Hoa: Tôi bệnh tật.

Bạn: Quý khách hàng đề nghị đi kiểm tra sức khỏe bác bỏ sĩ.

b) Hoa: Tôi vô cùng nóng.

Bạn: Bạn phải uống nước lạnh.

c) Hoa: Tôi lạnh.

Bạn: Bạn phải khoác áo len ấm.

d) Hoa: Tôi mệt.

Bạn: quý khách hàng đề xuất nghỉ ngơi.


Bài 3

3. Expressing Likes & Dislikes.

Xem thêm: “ Chiếc Lá Cuốn Bay Tập 8 - Phim Chiếc Lá Cuốn Bay Full

(Diễn tả điều ưng ý và ko thích)

Work with a partner. Look at the menu. Decide which items to lớn order. Use the information in the box lớn help you.

(Thực hành cùng với bạn cùng học. Nhìn vào thực solo. Quyết định món ăn uống làm sao đế Call. Dùng ban bố trong khung để giúp em.)

*

Lời giải chi tiết:

A: What would you lượt thích for appetizers?

B: I"d like some shrimp cakes.

A: OK. Would you like chicken or beef?

B: No, I don’t really lượt thích beef. I prefer chicken. What kinds of chicken vì they have?

A: They have sầu ginger chicken, fried chicken, sweet và sour chicken.

B: OK. I"ll have fried chicken.

A: What about seafood? Do you like it?

B: Oh, yes. I’d like some fried shrimp paste on sugar cane.

A: And would you lượt thích rice or noodles?

B: I"d like some Trắng rice, please.

Tạm dịch: 

A: quý khách hàng thích hợp món khai vị nào?

B: Tôi hy vọng một không nhiều bánh phồng tôm.

A: OK. Quý khách hàng ham mê kê xuất xắc làm thịt bò?

B: Không, tôi không mê say giết mổ trườn. Tôi phù hợp giết con kê. Họ có các loại con gà nào?

A: Họ bao gồm con kê gừng, con gà rán, kê chua ngọt.

B: OK. Tôi vẫn ăn kê rán.

A: Thế còn thủy sản thì sao? Quý Khách gồm ham mê nó không?

B: Ồ, vâng. Tôi ý muốn một ít tôm rán với mía.

A: Bạn tất cả yêu thích cơm trắng xuất xắc mì?

B: Tôi hy vọng một ít cơm White.


Bài 4

4. Tenses. (Các thì)

Read the sentences. Chechồng the correct column.

(Đọc câu. Kiểm tra cột đúng)

 PastPresentFuture
a. I live in Ho Chi Minc city.   
b. Ba is practising the guitar.    
c. Hoa went lớn the doctor.   
d. Quang Trung school will hold its anniversary celebration on March, 23.    
e. Nam ate too much cake at the birthday tiệc nhỏ.   
f. It is a beautiful day.   
g. Hoa is riding her bike lớn school.   
h. The basketball game started at 3.30 pm.   
i. I am very happy.   
j. It will be cold and cloudy.    

Lời giải chi tiết:

 

 PastPresentFuture
a. I live sầu in Ho Chi Minc đô thị.  
b. Ba is practising the guitar.   
c. Hoa went to lớn the doctor.  
d. Quang Trung school will hold its anniversary celebration on March, 23.   
e. Nam ate too much cake at the birthday buổi tiệc ngọt.  
f. It is a beautiful day.  
g. Hoa is riding her bike to school.  
h. The basketball game started at 3.30 pm.  
i. I am very happy.  
j. It will be cold & cloudy.   

Tạm dịch: 

Bài 5

5. Because. (Bởi vì)

a. Read the dialogue.

(Đọc bài bác đối thoại)

Nam: What is your favorite color, Lan?

Lan: Red

Nam: Why?

Lan: Because it’s lucky.

Now work with a partner. Make up similar dialogues. Use the words in the table and the box lớn help you.

(Bây giờ hãy thực hành cùng với các bạn cùng học. Viết bài bác hội thoại tương tự như. Dùng từ vào bảng với vào khung).

colorsportTV program
bluesoccerwrestling
pinkvolleyballnews
redtable tenniscartoons

 

pretty exciting skillful interesting

beautiful fast funny useful

warm lucky peaceful

b. Ask your partner. Take turns khổng lồ be A.

(Hỏi chúng ta thuộc học. Ttốt phiên nhau đóng vai A)

1. A : What is your favorite sport, B?

B : Soccer.

A : Why?

B : Because it’s exciting.

A : Soccer is my favorite sport, too.

2. A: What is your favorite sport, B?

B: Table tennis.

A: Why?

B: Because it"s skillful.

A: I prefer wrestling because it’s fast và exciting.

3. A: Do you watch TV?

B: Oh. Yes, I vì chưng.

A: What’s your favorite program?

B: It"s the cartoon program.

A: Why?

B: Because they are funny & interesting.

4. A: What’s your favorite TV program?

B: It’s the “World of wonder"" program

A: Why?

B: Because it’s useful.

A: I prefer the international News program. It gives me a lot of formation about the world.

 

Lời giải chi tiết:

a. Dịch bài:

Nam : Màu yêu quý của người tiêu dùng là color gì vậy Lan?

Lan : Màu đỏ.

Nam : Tại sao?

Lan : Bởi vì nó là màu như ý.

Hướng dẫn giải:

1. Linc : What is your favorite color, Hoa?

Hoa : Blue.

Linc : Why?

Hoa : Because it’s hopeful.

2. Tam : What is your favorite color, An?

An : Pink.

Tam : Why?

An : Because it’s happy.

Tạm dịch:

1. Linh: Màu hâm mộ của công ty là gì, Hoa?

Hoa: Xanh.

Linh: Tại sao?

Hoa: Bởi bởi vì nó đầy mong muốn.

2. Tâm: Màu sắc đẹp yêu thích của người tiêu dùng là gì, An?

An: Màu hồng.

Tâm: Tại sao?

An: Bởi vì chưng nó là màu hạnh phúc.

b. 

Tạm dịch: 

1. A: Môn thể dục thể thao mếm mộ của công ty là gì, B?

B: Bóng đá.

A: Tại sao?

B: Bởi bởi nó vô cùng thú vị.

A: Bóng đá cũng là môn thể dục yêu thích của tôi.

2. A: Môn thể dục ưa thích của chúng ta là gì, B?

B: Bóng bàn.

A: Tại sao?

B: Bởi bởi vì nó cực kỳ khéo léo.

A: Tôi thích đấu trang bị bởi vì nó nkhô nóng cùng thú vị.

3. A: Bạn tất cả xem TV không?

B: Ờ. Có.

A: Cmùi hương trình thương yêu của chúng ta là gì?

B: Đó là chương trình hoạt hình.

A: Tại sao?

B: Bởi vì chưng bọn họ hài hước với thú vị.

4. A: Chương trình truyền ảnh mến mộ của người sử dụng là gì?

B: Đó là lịch trình "Thế giới kỳ diệu"

A: Tại sao?

B: Bởi vì nó vô cùng hữu ích.

Xem thêm: Câu 1: Vì Sao Dưới Bóng Cây Mát Hơn Dưới Mái Che Bằng Vật Liệu Xây Dựng

A: Tôi ưa thích lịch trình Tin tức thế giới. Nó đem về cho tôi không hề ít báo cáo về quả đât.